(od)nowa

Nowy rok akademicki inaugurujemy w Uniwersytecie równolegle z uroczystością przekazania do użytku długo oczekiwanego, samodzielnego gmachu Wydziału Prawa i Administracji, który nareszcie będzie mógł opuścić przyjazne, ale i przyciasne mury budynku przy Bankowej 8. Trzeba będzie w podręcznych kołonotatnikach wykreślić stary, a dopisać nowy adres pocztowy: ul. Bankowa 11 b. Na sąsiednich stronach staramy się przybliżyć Państwu anatomię i fizjologię obiektu, zaliczanego do budowlanej elity. Jego użytkownikom życzymy, aby w plątaninie inteligentnych instalacji pracowało się i kształciło im lepiej, sprawniej, przyjemniej.

"Gazeta Uniwersytecka" również ukazuje się w nowym opakowaniu - mamy nadzieje, że nieco grubszy papier okładkowy poprawi walory estetyczne i promocyjne pisma, ale również będzie lepiej chronił bezcenną zawartość: zapis bieżącego życia Uczelni. Dozgonną wierność zadeklarowali już nasi znani i lubiani felietoniści: Stefan Oślizło, Jerzy Parzniewski oraz Piotr Żmigrodzki. Niepowtarzalną swoją kreskę ofiarował na nasze usługi Marek Rojek. Ostatnie strony "Gazety" pozostaną domeną cieszyńską - miejscem wypowiadania się pedagogów i artystów plastyków, muzyków oraz etnologów i folklorystów.

Serdeczne zaproszenie do współpracy kierujemy do wszystkich tych pracowników i studentów Uniwersytetu, którzy - będąc organizatorami, gośćmi, uczestnikami wydarzeń wartych udokumentowania i upowszechnienia na forum akademickim - zechcą się z nami skontaktować i podzielić posiadaną wiedzą.

W listopadzie przygotowujemy dla Państwa - wielbicieli dalekich podróży palcem po mapie - opis polarnych doświadczeń Jacka Grzegorza Jani (studenta geografii na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, który brał udział w wyprawach na Spitsbergen i Islandię) oraz relację w portugalsko-hiszpańskiego tournee Studenckiego Zespołu Pieśni i Tańca "Katowice". Rozpoczęty zaś w tym numerze cykl uczelnianych prezentacji inwestycyjnych zawiedzie nas do Rybnika, gdzie Uniwersytet Śląski rośnie w siłę nie tylko w wymiarze stricte budowlanym. W zapasie mamy również serię rozmów z gospodarzami związanych w Uczelnią miast, a jest ich coraz więcej. Na pierwszy ogień proponujemy wywiad z Prezydentem Katowic Piotrem Uszokiem. Za miesiąc również obszerny materiał dokumentujący uroczystości otwarcia nowego roku akademickiego w Uniwersytecie Śląskim, łącznie z wykładem inauguracyjnym Senator RP prof. Genowefy Grabowskiej: Konstytucja Unii Europejskiej - polski punkt widzenia.

Autorzy: Redakcja
Ten artykuł pochodzi z wydania:
Spis treści wydania
Kronika UŚNiesklasyfikowaneNowe książkiOgłoszeniaStopnie i tytuły naukoweW sosie własnymZ Cieszyna
Zobacz stronę wydania...