Arterie 2003

Wydział Artystyczny cieszyńskiej Filii Uniwersytetu Śląskiego był jednym ze współorganizatorów Festiwalu Uczelni Artystycznych Województwa Śląskiego, odbywającego się pod patronatem Senator RP Krystyny Doktorowicz. W otwierającej sezon wakacyjny imprezie, obecnej na terenie Katowic i nie tylko, wzięły udział także: katowicka Akademia Sztuk Pięknych, Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego, Wydział Wychowania Artystycznego WSP w Częstochowie, Wydział Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego UŚ, Biblioteka Śląska, Fundacja dla Śląska oraz Instytucja Filmowa Silesia Film.

Uchwycić cień - niełatwe zadanie
Uchwycić cień - niełatwe zadanie

Jedną z festiwalowych atrakcji były warsztaty: Rysowania - tematy, sposoby i motywacje, poprowadzone przez prof. Annę Kowalczyk-Klus (Kierownik Katedry Rysunku Filii UŚ w Cieszynie) w Sali Marmurowej Pałacu Młodzieży w Katowicach 11 czerwca. Działaniom warsztatowym towarzyszyła wystawa rysunku studentów cieszyńskiej pracowni pani profesor oraz autorska - Ewy Linkiewicz: Bramy Jerozolimy. Młodzi uczestnicy projektu mieli za zadanie zmierzyć się z tak zaskakującym tworzywem artystycznym, jak... mak oraz tak nieuchwytnymi i umykającymi obiektami, jak... cień i draperia.

Defilada ziarenek maku na papierowym dywanie
Defilada ziarenek maku na papierowym dywanie

Makowe ziarnka, rozsypane na dużym formacie białego papieru, rozciągniętego na całą długość sali, całkowicie pochłonęły warsztatowiczów. Czarne drobinki, ożywione na podobieństwo stada mrówek, przegarnianego i formowanego drobnymi rączkami, tworzyły na białym "dywanie" ruchliwy ornament. Dzieci spontanicznie wyrażały zaskoczenie widowiskowymi efektami własnych gestów. Garście maku, niczym zbiory punktów, przeobrażały się to w linie, to w plamy. Wydawało się, że nawet współtworzący atmosferę spotkania perkusista wysypuje ze swego instrumentu szmery i drobiny uderzeń.

Na pierwszym planie pogrążona we własnym dziele młoda artystka, w tle prof. Anna Kowalczyk-Klus rozmawia z Anną Dudą, która sprawuje opiekę nad galeriami  katowickiego Pałacu Młodzieży: Akwarelową i Marmurową
Na pierwszym planie pogrążona we własnym dziele młoda artystka,
w tle prof. Anna Kowalczyk-Klus rozmawia z Anną Dudą,
która sprawuje opiekę nad galeriami
katowickiego Pałacu Młodzieży: Akwarelową i Marmurową.

Niełatwo było poderwać szpaler twórców z klęczek, a i przy oświetlonym arkuszu spora grupa zaangażowała się w łowy na własne i cudze cienie. Zapisywanie wielu kolejnych figur, nakładanych na siebie warstwowo, przynosiło nieprzewidywalne efekty. Na swoje pięć minut czekały jeszcze otulone draperią przedmioty. Salę Marmurową, na co dzień dostojną i szarą, wypełniał ruch i spontaniczne okrzyki zachwytu - znamiona radosnej twórczości. Dokumentację fotograficzną przedsięwzięcia przygotował Tomasz Baran.

Prof. Anna Kowalczyk-Klus podczas realizacji rysunku: Cień
Prof. Anna Kowalczyk-Klus podczas realizacji rysunku: CieńRysowanie jest w moim odczuciu czymś podobnym do czytania, jakby procesem uczenia się, sposobem poznania, metoda gruntownego poznania przedmiotu, próba zrozumienia drugiego człowieka, dotarcia do najskrytszych tajników jego istoty, jego natury.

Rysowanie - to dyscyplina sztuki, która jest w swej istocie dyscypliną, rysowanie - to jakby test sprawności i umiejętności, zarówno tych manualnych, jak i tych, dzięki którym widzę, jak dalece potrafię być uczciwa.

Rysowanie to obnażanie prawdy o samym sobie, to dążenie do przekonania się, czy warto te prawdę ujawnić, opowiedzieć, to wzajemność, to forma czystej kreacji - same środki artysty są częścią terytorium tej sztuki.

Rysowanie - to również pierwszy kontakt, to podstawowy środek poznania rzeczywistości.

Rysowanie - to moje pierwsze pomysły, koncepcja, to notowanie spostrzeżeń, wrażeń - to droga do uogólnień i wiedzy - to droga do prawdy o świecie i prawdy wypowiedzi.

Rysowanie - to odwołanie się do wyobraźni, zmuszanie do skojarzeń, zarówno autora, jak i widza.

Rysowanie to rezygnacja, pogodzenie się ze skromnością środków, które mogą nam służyć.

Anna Kowalczyk-Klus

Ten artykuł pochodzi z wydania:
Spis treści wydania
Kronika UŚNiesklasyfikowaneNowe książkiOgłoszeniaStopnie i tytuły naukoweW sosie własnymZ Cieszyna
Zobacz stronę wydania...