Inteligentny gmach Wydziału Prawa i Administracji

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2003/2004 w Uniwersytecie Śląskim odbędzie się w nowym budynku Wydziału Prawa i Administracji. Społeczność akademicka długo czekała na ten moment, nie wspominając o najbardziej zainteresowanych: pracownikach i studentach Wydziału oraz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej (prawowitym właścicielu dotychczas zajmowanego budynku przy ul. Bankowej 8). Prezydent Miasta Katowice wydał pozwolenie na budowę 23 grudnia 1999 roku.

Plac na tyłach Torkatu, między brzegiem

Nowy gmach Wydziału Prawa
Rawy a ul. Roździeńskiego zagospodarowano zgodnie z projektem architektonicznym firmy STABIL, przygotowanym w 1997 roku, w następnym projekt ostatecznie zatwierdzono. Uczelniana propozycja została wprowadzona do resortowego planu inwestycji budowlanych w 2000 roku. MEN nie wniósł zastrzeżeń do wysokości własnego udziału w kosztach, określonych na 55 mln zł. Wykonanie robót budowlanych, (łącznie z wykończeniem) powierzono warszawskiej firmie BUDIMEX. Zastępczy nadzór inwestorski pełnił Zarząd Inwestycji Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów w Katowicach.

Władze Uniwersytetu postanowiły zaprosić w mury

Nowy gmach Wydziału Prawa
nowego gmachu Wydziału Prawa i Administracji jego studentów i pracowników z początkiem października 2003 roku, słowa dotrzymano. Mimo drastycznego ograniczenia dotacji rządowych w latach 2001 i 2002 do użytku oddaje się 2/3 budynku, w pozostałej części prace wykończeniowe będą jeszcze trwały do końca czerwca 2004 roku. Dzięki ograniczeniu wydatków uczelnianych na inne cele i zaangażowaniu środków własnych udało się utrzymać płynność finansową prac budowlanych. Wydział otrzymuje do dyspozycji m. in. pomieszczenia dziekanatów i katedr, 5 sal audytoryjnych (3 amfiteatralne, gotowe pomieścić od 230. do 330. osób, oraz 2 mniejsze, płaskie, dwustuosobowe), bibliotekę z czytelnią i pojemnym magazynem oraz bufet. W podziemiach zaprojektowano parkingi. Wykonano także niezbędne roboty zewnętrzne (place, drogi, chodniki i miejsca do parkowania), pozwalające na bezproblemowy dostęp i korzystanie z oddanej do użytku części budynku.

Nowy gmach przejmie wszystkie jednostki i funkcje, zlokalizowane w dzierżawionym wcześniej (za ok. 400 tys. zł rocznie) budynku przy ul. Bankowej 8. W dotychczas użytkowanym obiekcie panowała ciasnota uniemożliwiająca praktycznie sprawne funkcjonowanie i należyty rozwój Wydziału. Tymczasem przekazany właśnie w dwóch-trzecich do użytku gmach, o powierzchni 15975 m2 i kubaturze 79120 m3, przynależy do tzw. inteligentnych, co oznacza, między innymi, że wszystkie instalacje (oświetleniowa, przeciwpożarowa, antywłamaniowa, wentlacyjna, klimatyzacyjna, telefoniczna i centralnego ogrzewania) są nadzorowane i sterowane z jednego centrum. Ewentualne uszkodzenia i awarie będą sygnalizowane automatycznie na kontrolowanym na bieżąco wizualnym schemacie instalacyjnym budynku. W takich warunkach nauka powinna sama wchodzić do studenckiej głowy, nieprawdaż?

Nowy gmach Wydziału Prawa Nowy gmach Wydziału Prawa
Nowy gmach Wydziału Prawa Nowy gmach Wydziału Prawa
Nowy gmach Wydziału Prawa

Ilustrujące tekst zdjęcia nowego budynku WPiA, autorstwa Małgorzaty Krasuskiej Korzeniec (Biuro Promocji i Karier), dokumentują stan przygotowań do uroczystego otwarcia na ostatni dzień lata tego roku, czyli 22 września.

Ten artykuł pochodzi z wydania:
Spis treści wydania
Kronika UŚNiesklasyfikowaneNowe książkiOgłoszeniaStopnie i tytuły naukoweW sosie własnymZ Cieszyna
Zobacz stronę wydania...