Kronika Uniwersytecka - Październik 2003

Osiemnaście tysięcy zainteresowanych studiami

Na poszczególne kierunki studiów na Uniwersytecie Śląskim zgłosiło się w tym roku prawie 18 tysięcy kandydatów. Największym zainteresowaniem cieszyły się w tym roku takie kierunki jak: socjologia 3-letnia - specjalność: reklama i komunikacja społeczna (14,8 osoby na jedno miejsce), filologia klasyczna (13,5), psychologia (13,2), język hiszpański (8,7), język rosyjski od podstaw (8,3), politologia (8,2), realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia (8,1), socjologia 5-letnia (7,8), socjologia 3-letnia - specjalność: praca socjalna (7,5), filologia angielska (6,8), reżyseria (5,8), biotechnologia (5,6), pedagogika (5,6), filologia germańska (5,4).

Wręczenie dyplomów w Międzynarodowej Szkole Nauk Politycznych

Uroczyste wręczenie dyplomów tegorocznym absolwentom Szkoły odbyło się 27 czerwca w Międzynarodowej Szkole Nauk Politycznych UŚ. Udział w uroczystości wziął Prorektor ds. Kształcenia UŚ prof. dr hab. Wojciech Świątkiewicz oraz Michel Raineri - Konsul Generalny Francji. Obecni byli również profesorowie zaprzyjaźnionych szkół francuskich i belgijskich, a także przedstawiciele władz lokalnych. Szkoła, będąca jednostką wspólną Uniwersytetu Śląskiego oraz francuskiego Instytutu Nauk Politycznych w Bordeaux i Katolickiego Uniwersytetu w Louvain w Belgii, współpracuje z wieloma uczelniami oraz instytucjami naukowymi w Europie. W tym roku do obrony prac dyplomowych, kończących studia magisterskie uzupełniające, przystąpiło 29 osób.

Wyniki konkursu: Górnoślązacy w trybach historii 1939-1956

Uroczyste rozdanie nagród studentom Uniwersytetu Śląskiego - uczestnikom konkursu: Górnoślązacy w trybach historii 1939-1956 odbyło się 27 czerwca w katowickiej siedzibie Instytutu Pamięci Narodowej. W uroczystości, obok przedstawicieli IPN, wziął udział Prorektor ds. Ogólnych UŚ prof. zw. dr hab. Jerzy Zioło. Nagrody otrzymało czworo studentów Uniwersytetu: Agnieszka Stępniewska, Tomasz Ćwięk, Michał Płachetka i Joanna Wylężek.

Anna Kaleta Przewodniczącą Samorządu Studenckiego UŚ

Anna Kaleta została Przewodniczącą Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego UŚ, funkcję wiceprzewodniczącego powierzono Michałowi Grzejdziakowi - studentowi Wydziału Techniki. Wybory odbyły się 12 czerwca.

Anna Kaleta jest studentką czwartego roku biologii na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska. Chętnie angażuje się w działalność charytatywną i prace samorządowe. Działa w kole naukowym zoologów. Interesuje się genetyką i zagadnieniami toksykologicznymi oraz psychologią, swoją przyszłość wiąże z pracą naukową. Chętnie słucha muzyki metalowej, zwłaszcza grupy Rammstein. Jej marzeniem jest posiadanie psa bernardyna.

Filmowcy na piedestale

Maciej Pieprzyca - absolwent oraz wykładowca Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego UŚ został wyróżniony za film Inferno w kategorii debiut fabularny na 36. Festiwalu Filmowym World Fest w Houston.

Marek Lechki - absolwent WRiTV, otrzymał nagrodę 33. Lubuskiego Lata Filmowego - Łagów 2003. Jury II Konkursu Filmów Telewizyjnych Festiwalu - po obejrzeniu sześciu filmów konkursowych - nagrodziło właśnie obraz Moje miasto. Film Marka Lechkiego został pokazany również na 28. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Toronto, który rozpoczął się 4 września. Film znalazł się w cyklu: Odkrycia, prezentującym prace najbardziej obiecujących młodych reżyserów.

Krótkometrażowy film Opowiadanie w reżyserii studenta IV roku WRiTV Marcina Pieczonki zdobył nagrodę dla najlepszego filmu studenckiego na 52. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Melbourne (Australia). Marcin Pieczonka jest reżyserem i scenarzystą filmu. Opowiadanie to jego film absolutoryjny.

XVI Międzynarodowy Studencki Festiwal Folklorystyczny

23 sierpnia w Ogrodzieńcu rozpoczął się XVI Międzynarodowy Studencki Festiwal Folklorystyczny organizowany przez Studencki Zespół Pieśni i Tańca "Katowice" oraz Uniwersytet Śląski i władze miast festiwalowych. W ramach Festiwalu odbyło się 12 koncertów, podczas których zespoły studenckie odwiedziły takie miasta jak Ogrodzieniec, Katowice, Zawiercie, Żory, Chorzów, Dąbrowę Górniczą, Sosnowiec i Będzin. W przeglądzie brały udział zespoły z Bułgarii, Indii, Algierii, Rumunii, Korei, Węgier, Finlandii, Włoch i Polski. Festiwal zakończył się 30 września uroczystym koncertem w Teatrze Rozrywki w Chorzowie.

Język polski intensywnie - kurs dla obcokrajowców

Uroczysta inauguracja intensywnego przygotowawczego kursu języka polskiego dla studentów przyjeżdżających do Polski w ramach programu Socrates/Erasmus odbyła się 1 września. Kurs, finansowany ze środków Unii Europejskiej, zorganizowany był po raz trzeci przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej UŚ i trwał do 26 września. W kursie wzięło udział prawie 40 studentów ze wszystkich krajów Unii Europejskiej (m.in. z Niemiec, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Włoch, Szwecji, Portugalii i Danii). Przez miesiąc szlifowali język w Katowicach, a następnie rozjechali się do ośrodków uniwersyteckich w Polsce, by przez semestr lub dwa semestry kontynuować naukę na wybranych przez siebie kierunkach.

Nominacja profesorska

Dr hab. Ewa Jędrzejko, pracująca w Zakładzie Współczesnego Języka Polskiego w Instytucie Języka Polskiego na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego otrzymała tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych. Uroczystość wręczenia aktów nadania tytułu naukowego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odbędzie się w Warszawie.

Nagrody i wyróżnienia pracowników naukowych UŚ

Prof. zw. dr hab. Andrzej Radziewicz-Winnicki - Kierownik Katedry Pedagogiki Społecznej na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UŚ, został włączony w poczet członków Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN na okres kolejnej kadencji, tj. na lata 2003-2006.

Prof. zw. dr hab. Andrzej T. Jankowski - Prodziekan ds. Rozwoju i Inwestycji Wydziału Nauk o Ziemi UŚ został Przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Towarzystwo, które działa od 1918 roku, należy do najważniejszych organizacji geograficznych w kraju, poza działalnością poznawczą i badawczą jest wydawcą liczących się publikacji, jak Czasopismo Geograficzne, Polski Przegląd Kartograficzny, Fotointerpretacje w Geografii, Biuletyn Polarny. Profesor Andrzej T. Jankowski jest równocześnie przewodniczącym Rady Wydawniczej współtworzonego przez PTG ilustrowanego magazynu Poznaj Świat.

Prof. dr hab. Marian Kisiel - Dyrektor Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej na Wydziale Filologicznym UŚ, został laureatem dorocznej nagrody w dziedzinie literatury przyznawanej przez Fundację Władysława i Nelli Turzańskich. Nagroda prestiżowej polonijnej fundacji działającej w Kanadzie jest wyrazem uznania dla działalności przedstawicieli różnych dyscyplin w dziedzinie literatury: pisarzy, historyków i krytyków. Prof. Marian Kisiel został wyróżniony za szczególne osiągnięcia w zakresie krytyki literackiej, wnikliwą i nowatorską interpretację najwybitniejszych zjawisk współczesnej literatury polskiej oraz tworzenie rzetelnych podstaw dla jej pełnej, obejmującej również piśmiennictwo na obczyźnie, reprezentatywnej syntezy. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 6 grudnia w Toronto.

Pozytywnie o Instytucie Chemii

Trzech pracowników Instytutu Chemii Uniwersytetu Śląskiego: prof. zw. dr hab. Franciszek Buhl (Kierownik Zakładu Chemii Analitycznej), prof. zw. dr hab. Jerzy Jurczyk (również związany z Zakładem Chemii Analitycznej) oraz prof. zw. dr hab. Józef Śliwiok (Dyrektor Instytutu Chemii) - zostało wybranych przez środowisko polskich chemików analityków do Komitetu Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2003-2006. Gratulujemy!

Instytut Chemii uzyskał pozytywną ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej, która Uchwałą nr 262/2003 z dnia 22 maja przyznała tej jednostce akredytację na okres 5 lat.

Opracowała: MAŁGORZATA KRASUSKA-KORZENIEC
Biuro Promocji i Karier UŚ

Ten artykuł pochodzi z wydania:
Spis treści wydania
Kronika UŚNiesklasyfikowaneNowe książkiOgłoszeniaStopnie i tytuły naukoweW sosie własnymZ Cieszyna
Zobacz stronę wydania...