Kursy doskonalące w Instytucie Języka Polskiego

Cykl kursów doskonalących pod tytułem: Językowe zachowania komunikacyjne w nowej rzeczywistości, rozpoczyna się od października na Wydziale Filologicznym. Program kursów został przygotowany z myślą o różnych grupach zawodowych - nauczycielach (nie tylko polonistach), urzędnikach administracji publicznej, przedstawicielach handlowych, rzecznikach prasowych, dziennikarzach, wydawcach - i o wszystkich tych, którzy zainteresowani są doskonaleniem sposobów sprawnego językowego komunikowania się w nowej rzeczywistości.

Zmieniające się wymagania szeroko pojętego rynku, np. gospodarczo-handlowego, medialnego czy edukacyjnego, w dużej mierze dotyczą także zmiany postaw i zachowań werbalnych. Te właśnie warto doskonalić, by były adekwatne do współczesnych warunków.

Kursy są odpłatne i mają charakter podyplomowy; prowadzą je wyspecjalizowani językoznawcy z Instytutu Języka Polskiego. Na dany kurs składają się wykłady, konwersatoria i ćwiczenia w ciągu popołudniowych (po godzinie 15) dwudniowych (dwa razy po sześć godzin akademickich) spotkań. Jak postrzegamy tytułową nową rzeczywistość, a zatem co proponujemy uczestnikom, niech pokaże niżej przedstawiona tematyka danych kursów:

Nowe zasady ortografii i interpunkcji (najnowsze zasady ortograficzne i interpunkcyjne, akcent i intonacja, wprowadzanie nowych zasad w szkole, poprawność w mowie, umiejętność dobrego wygłaszania tekstu itp.)

Językowe techniki pozyskiwania odbiorcy (kreowanie wizerunku osoby, marki produktu, przedmiotu sprzedaży, oferty wydawniczej)

Językowe konsekwencje przemian gatunków kancelaryjnych (stylistyka podania, życiorysu, listu motywacyjnego, CV, aplikacji i innych - konwencje i poprawność językowo-stylistyczna, sposoby dobierania tekstów na gruncie polskim, elementy wartościujące w polszczyźnie)

Językowe konsekwencje przemian w kontaktach oficjalnych (elementy kultury języka, etykieta językowa, kulturowe uwarunkowania zachowań werbalnych Polaków)

Środowiska gwarowe i slangi (stan współczesnej gwary śląskiej, inne gwary i ich status w języku polskim, elementy edukacji regionalnej, języki grup społecznych - slangi młodzieżowe, uczniowskie, studencki, techno, klubowiczów - powstawanie i zanikanie slangów, zróżnicowanie współczesnej polszczyzny potocznej, wulgaryzacja itp.)

Nowe słownictwo w zasobie leksykalnym polszczyzny (ekspansywność niektórych formacji, zanik innych, ocena poprawnościowa, zapożyczenia leksykalne i semantyczne, synonimia)

Najnowsze słowniki i ich użyteczność (leksykograficzny warsztat humanisty, orientacja i wykorzystanie, słowniki języka polskiego, poprawnościowe, wyrazów trudnych, obcych, nazw własnych, imion, synonimów, antonimów, polszczyzny potocznej, wulgaryzmów, eufemizmów, interpunkcyjne, analiza krytyczna, wersje multimedialne - dla kogo?, jak korzystać? itd.)

Public relations (kreowanie pozytywnego wizerunku miasta, gminy poprzez różne zachowania językowe, w tym wystąpienia publiczne, wykorzystanie mediów, kreowanie tekstów obiektywnych i perswazyjnych na ten sam temat itp.)

Zapraszam do Instytutu wszystkich pragnących doskonalić swoją sprawność fortunnej komunikacji językowej.

Szczegółowe informacje:
sekretariat Instytutu Języka Polskiego
pl. Sejmu Śl. 1
40-032 Katowice
tel.: 255 30 82
e-mail: sara@homer.fil.us.edu.pl oraz loewe@op.pl
website: www.us.edu.pl/uniwersytet/wydarzenia/tekst/kursyijp.php
Autorzy: Iwona Loewe
Ten artykuł pochodzi z wydania:
Spis treści wydania
Kronika UŚNiesklasyfikowaneNowe książkiOgłoszeniaStopnie i tytuły naukoweW sosie własnymZ Cieszyna
Zobacz stronę wydania...