Organizacja roku akademickiego 2003/2004 w Uniwersytecie Śląskim

Uczelniana centralna inauguracja
roku akademickiego 2003/2004
2 października 2003 (godz. 11.00)
w auli nowego gmachu WPiA
Spotkania władz wydziałowych
ze studentami pierwszych lat
1 października 2003
Zajęcia dydaktyczne:
okres zajęć dydaktycznych
1.10.2003 - 22.12.2003
wakacje zimowe 23.12.2003 - 4.01.2004
okres zajęć 5.01.2004 - 24.01.2004
zimowa sesja egzaminacyjna 26.01.2004 - 14.02.2004
zakończenie sesji poprawkowej do 13 marca 2004
okres zajęć 16.02.2004 - 7.04.2004
wakacje wiosenne 8.04.2004 - 14.04.2004
okres zajęć 15.04.2003 - 5.06.2004
letnia sesja egzaminacyjna 7.06.2003 - 30.06.2004
zakończenie sesji poprawkowej
(i zaliczenie roku studiów)
do 25 września 2004
(z wyjątkiem ostatnich lat studiów)
zakończenie roku akademickiego 30 września 2004
Ten artykuł pochodzi z wydania:
Spis treści wydania
Kronika UŚNiesklasyfikowaneNowe książkiOgłoszeniaStopnie i tytuły naukoweW sosie własnymZ Cieszyna
Zobacz stronę wydania...