Ochrona informacji niejawnych - uniwersytecka (re)prezentacja w Kielcach

Uniwersytet Śląski był jedynym reprezentantem polskich uczelni wyższych podczas kieleckiego XI Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego (MSPO), który odbywał się w jednym terminie (2-5 września) z Wystawą sprzętu i uzbrojenia Wojsk Lądowych oraz Międzynarodowymi Targami Logistycznymi LOGISTYKA. Patronat nad imprezą objął Prezes Rady Ministrów RP Leszek Miller.

Stoisko uniwersyteckie
Stoisko uniwersyteckie na XI Międzynarodowym
Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach.
Foto: Witold Cybulski

Oficjalnego otwarcia XI MSPO dokonał Minister Nauki i Informatyzacji prof. Michał Kleiber, z ubolewaniem zwracając uwagę przybyłych na nieumiejętność stworzenia sprawnego mechanizmu przenoszenia dokonań nauki na grunt przemysłu z korzyścią dla gospodarki. Kielecki salon, skupiający 272 firmy z 22 krajów świata, stwarza warunki do pogłębienia tego rodzaju współdziałania. W uroczystości wzięli udział także: Wiceminister Obrony Narodowej Janusz Zemke, Przewodniczący sejmowej Komisji Obrony Narodowej Stanisław Janas oraz Przewodniczący senackiej Komisji Obrony Narodowej Wiesław Pietrzak.

Udział Uniwersytetu Śląskiego w targach był możliwy dzięki uprzejmości Oddziału Południowego Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych. Oferta uczelni cieszyła się dużym zainteresowaniem uczestników imprezy - tym bardziej, że jako jedyna spośród cywilnych szkół wyższych w Polsce zdecydowała się na uruchomienie w bieżącym roku akademickim nowego kierunku studiów podyplomowych: Ochrona informacji niejawnych oraz administracja bezpieczeństwa informacji. Studia otwarto - w porozumieniu ze Stowarzyszeniem - na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach (zajęcia odbywać się będą w Instytucie Informatyki w Sosnowcu). Przedsięwzięcie wspiera również Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Pokaz sprawności, sprzętu i uzbrojenia Wojsk Lądowych.
Pokaz sprawności, sprzętu i uzbrojenia Wojsk Lądowych.
Foto: Witold Cybulski

Każdy z trzech pierwszych dni kieleckich targów poświęcony był innemu rodzajowi służb podległych MSWiA: wojskom lądowym, straży granicznej i Państwowej Straży Pożarnej oraz Policji. Zaproszeni do udziału w imprezie wystawcy prezentowali sprzęt pancerny, lotniczy i obrony powietrznej oraz umundurowanie, urządzenia metrologiczne, łączności oraz sprzęt ratowniczy. Ciekawostką była replika fragmentu obozu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Iraku. Ekspozycjom statycznym i pokazom towarzyszyły branżowe seminaria. W trakcie konferencji: Ochrona informacji niejawnych w przetargach NATO, przygotowanej 3 września przez SOIN, zebrani mogli zapoznać się z materiałami informacyjnymi, poświęconymi działalności oraz ofercie edukacyjnej uniwersytetu, reprezentowanego na targach przez Pełnomocnika Rektora ds. Ochrony Informacji Niejawnych Witolda Cybulskiego. Jedno jest pewne: "na salonach" przemysłu obronnego będziemy mile widziani również za rok.

Prezentacja Uniwersytetu Śląskiego podczas konferencji
Prezentacja Uniwersytetu Śląskiego podczas konferencji:
Ochrona informacji niejawnych w przetargach NATO.
Foto: Witold Cybulski

Autorzy: Redakcja
Ten artykuł pochodzi z wydania:
Spis treści wydania
Kronika UŚNiesklasyfikowaneNowe książkiOgłoszeniaStopnie i tytuły naukoweW sosie własnymZ Cieszyna
Zobacz stronę wydania...