Cykl wykładów: Oblicza "ludowej demokracji"

Biuro Edukacji Publicznej
Instytutu Pamięci Narodowej
Oddział w Katowicach

zaprasza na cykl wykładów otwartych:
Oblicza "ludowej demokracji"

23.10.2003 r., godz. 15.00
prof. dr hab. Czesław Osękowski (Uniwersytet Zielonogórski):
Referendum ustrojowe (1946) i wybory do Sejmu Ustawodawczego (1947)

17.11.2003 r., godz. 15.00
dr hab. Paweł Machcewicz (Instytut Pamięci Narodowej, Instytut Studiów Politycznych PAN):
Polski rok 1956

11.12.2003 r., godz. 15.00
prof. dr hab. Jerzy Eisler (Instytut Pamięci Narodowej, Instytut Historii PAN):
Marzec 1968

26.02.2004 r., godz. 15.00
prof. dr hab. Andrzej Friszke (Instytut Studiów Politycznych PAN, Instytut Pamięci Narodowej):
Grudzień 1970

18.03. 2004 r., godz. 15.00
mgr Paweł Sasanka (Instytut Pamięci Narodowej):
Czerwiec 1976

22.04.2004 r., godz. 15.00
dr Jarosław Neja (Instytut Pamięci Narodowej):
Grudzień 1981

20.05.2004 r., godz. 15.00
dr Antoni Dudek (Instytut Pamięci Narodowej, Uniwersytet Jagielloński):
Czerwiec 1989

Wykłady, poświęcone przełomowym wydarzeniom historii powojennej Polski, skierowane do młodzieży licealnej i studentów oraz wszystkich osób zainteresowanych dziejami najnowszymi, odbywać się będą w sali konferencyjnej (nr 204) w katowickiej siedzibie Oddziału IPN: ul. Kilińskiego 9, 40-061 Katowice, tel.: (032) 609 98 75; 609 98 76.

Ten artykuł pochodzi z wydania:
Spis treści wydania
Kronika UŚNiesklasyfikowaneNowe książkiOgłoszeniaStopnie i tytuły naukoweW sosie własnymZ Cieszyna
Zobacz stronę wydania...