Stanowiska, stopnie, tytuły naukowe - Październik 2002

Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskali:

dr hab. Jacek Kozdrój WBiOŚ
dr hab. Marek Zdebel WPiA
dr hab. Roman Kochnowski WNS
dr hab. Piotr Skudrzyk WNS
dr hab. Joanna Sobczyk WFil.
dr hab. Jan Jakóbczyk WFil.
dr hab. Piotr Wilczek WFil.
dr hab. Zbigniew Kwiatkowski WPiA

Stopień naukowy doktora uzyskali:

dr Arkadiusz Pulikowski WFil.
dr Bożena Szałasta-Rogowska WFil.
dr Andrzej Polak WFil.
dr Aneta Drabek WFil. (Bibl.UŚ)
dr Katarzyna Sujkowska WFil.
dr Monika Sułkowska WFil.
dr Olga Przybyla WFil.
dr Joanna Bielska WFil.
dr Ewa Biłas WFil.
dr Marek Wójtowicz WNS
dr Małgorzata Paździora WNS
dr Waldemar Wojtasik WNS
dr Anna Pawłowska WPiPs.
dr Bernadetta Izydorczyk WPiPs
dr Ewa Gruszczyńska WPiPs
dr Marek Kulpa WMFCh
dr Tomasz Szostok WMFCh
dr Iwona Pawlikowska WMFCh
dr Dariusz Bochenek WT
dr Bożena Łosiewicz WT
dr Ewa Nogas WT
dr Magdalena Popczyk WT
dr Olga Sitarz WPiA
dr Tomasz Pietrzykowski WPiA
dr Alicja Barć WBiOŚ
dr Krzysztof Jochymczyk WNoZ