ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2002/2003 W UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM

1. Uczelniana centralna inauguracja roku akademickiego 2002/2003 odbędzie się w dniu 1 października 2002 roku o godz. 11.00 w auli Wydziału Nauk Społecznych.

2. Spotkania władz wydziałowych ze studentami pierwszych lat odbędą się w dniu 1 października 2002 r.

3. Zajęcia dydaktyczne:
a/ okres zajęć dydaktycznych od 1 października do 20 grudnia 2002 r.
b/ wakacje zimowe od 21 grudnia 2002 r. do 2 stycznia 2003 r.
c/ okres zajęć od 3 stycznia do 24 stycznia 2003 r.
d/ zimowa sesja egzaminacyjna od 25 stycznia do 15 lutego 2003 r.
zakończenie sesji poprawkowej do 17 marca 2003 r.
e/ okres zajęć od 17 lutego do 16 kwietnia 2003 r.
f/ wakacje wiosenne od 17 kwietnia do 23 kwietnia 2003 r.
g/ okres zajęć od 24 kwietnia do 6 czerwca 2003 r.
h/ letnia sesja egzaminacyjna od 7 czerwca do 30 czerwca 2003 r.
i/ zakończenie sesji poprawkowej i zaliczenie roku studiów do 25 września 2003 r. z wyjątkiem ostatnich lat studiów
j/ zakończenie roku akademickiego 30 września 2003 roku.