KONCERT AKADEMICKI

Przemówienie ustępującego Rektora UŚ prof. Tadeusza Sławka
Przemówienie ustępującego Rektora UŚ
prof. Tadeusza Sławka

8 czerwca br. (w 34. rocznicę powołania do życia Uniwersytetu Śląskiego) w Filharmonii Śląskiej w Katowicach odbył się Uroczysty Koncert Akademicki. W roli honorowego gościa wystąpił prof. dr hab. Paweł Migula (Dziekan-elekt Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ na kadencję 2002-2005), który przedstawił wykład pt.: Perfumy w świecie owadów. Śląską Orkiestrę Kameralną poprowadził Jan Wincenty Hawel, na skrzypcach zagrał Dariusz Zboch. Wykonano kolejno: "Suitę św. Pawła" na orkiestrę smyczkową Gustawa Holsta, "Czardasza" na skrzypce i orkiestrę smyczkową Vittorio Montiego, oraz "Serenadę Es-dur op.6" na orkiestrę smyczkową. Specjalnie, bez wcześniejszych zapowiedzi wykonano też "Concerto grosso" Op. 6, nr 9 G. F. Haendla - specjalny upominek muzyczny dla ustępującego rektora prof. Tadeusza Sławka.

Sala Filaharmonii Śląskiej
Sala Filaharmonii Śląskiej

W ramach Koncertu nastąpiło także uroczyste wręczenie nagrody PRO SCIENTIA ET ARTE, przyznanej w tym roku po raz pierwszy dla uhonorowania osiągnięć naukowych i artystycznych pracowników Uniwersytetu Śląskiego. Kapituła Nagrody zdecydowała się przyznać statuetkę autorstwa prof. Jana Hermy - prof. zw. Zygmuntowi Lisowi (Kierownikowi Zakładu Malarstwa i Rysunku Instytutu Sztuki) za wybitny i cieszący się powszechnym uznaniem dorobek w dziedzinie malarstwa oraz za znaczący wkład w utworzenie ośrodka kształcenia artystycznego w zakresie sztuk plastycznych w Filii Uniwersytetu Śląskiego. Serdecznie gratulujemy!

Nagroda PRO SCIENTIA ET ARTE stanowi "nową tradycję" w Uniwersytecie Śląskim, zapoczątkowaną decyzją Senatu Uczelni (z dnia 5 marca br.). W skład Kapituły Nagrody wchodzą: prof. dr hab. Jolanta Małuszyńska, prof. dr hab. Zofia Ratajczak, prof. dr hab. Kazimierz Marszał, prof. dr hab. Ireneusz Opacki, prof. dr hab. Marian Pulina, prof. dr hab. Artur Starczewski, prof. dr hab. Marek Zrałek

Podziękowania od orkiestry i dyrygenta Jana Wincentego Hawela dla prof. Sławka
Podziękowania od orkiestry i dyrygenta Jana Wincentego Hawela dla prof. Sławka
Autorzy: Mariusz Kubik, Foto: W. Ziółkowski