Z żałobnej kroniki

PROF. DR HAB. ANTONI GŁADYSZ

Z głębokim żalem informujemy o śmierci prof. dr. hab. Antoniego Gładysza. Profesor - socjolog i pedagog - pełnił funkcję Prorektora Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, był organizatorem i Dziekanem cieszyńskiego Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego, długoletnim kierownikiem Zakładu Animacji Społeczno-Kulturalnej, aktywnym uczestnikiem życia naukowego, a przede wszystkim znawcą kultury Śląska.

PROF. DR HAB. STANISŁAW BUKOWY

25 sierpnia 2002 r. zmarł w wieku 82 lat prof. dr hab. Stanisław Bukowy - emerytowany nauczyciel akademicki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, współzałożyciel i były Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi, wieloletni Kierownik Katedry Geologii Podstawowej. Profesor był wybitnym naukowcem, zasłużonym autorytetem w kraju i zagranicą w dziedzinie geotektoniki i geologii regionalnej oraz rozwoju zagłębi węglowych na Ziemi, odkrywcą kopalnych struktur tektonicznych w rejonie śląsko-krakowskim, autorem licznych opracowań i publikacji naukowych. Był Członkiem kilku Komisji i Komitetów przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk. Wielokrotnie wyróżniany i nagradzany za działalność naukową i społeczną; odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Złotym Krzyżem Zasługi.

PROF. DR. HAB. STANISŁAW DZIADEK

5 września 2002 roku zmarł w wieku 66 lat Prof. dr hab. Stanisław Dziadek. Geograf, nauczyciel akademicki, wieloletni pracownik Katedry Geografii Ekonomicznej, kierownik Zakładu Gospodarki Przestrzennej, a przede wszystkim pełnoetatowy pracownik Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Wybitny specjalista z zakresu geografii przemysłu i transportu. Członek Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego a także Komisji Transportu przy Oddziale PAN w Katowicach.

MGR JERZY JURA

22 sierpnia zmarł w wieku 44 lat mgr. Jerzy Jura - Członek Rady ds. Informatyki Uniwersytetu Śląskiego, starszy wykładowca w Filii UŚ w Cieszynie, gdzie sprawował także funkcję Kierownika Działu Informatyki, wcześniej związanego z Centrum Techniki Obliczeniowej UŚ w Katowicach. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 28.08 na Cmentarzu Komunalnym w Cieszynie Bobrku.