Kronika Uniwersytecka - Październik 2002

XII LETNIA SZKOŁA JĘZYKA, LITERATURY I KULTURY POLSKIEJ

XII letnia szkoła języka, literatury i kultury polskiej dla cudzoziemców organizowana rokrocznie w cieszyńskiej Filii UŚ przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbyła się w dniach 1-28 sierpnia. W zajęciach wzięło udział ok. 80 słuchaczy z kilkunastu państw z pięciu kontynentów, m.in. z Białorusi, Bułgarii, Czech, Hiszpanii, Japonii, Kanady, Kazachstanu, Litwy, Macedonii, Mongolii, Niemiec, Rosji, Słowacji, Ukrainy, USA, Wielkiej Brytanii.

Uczestnicy letniej szkoły uczyli się języka polskiego (6 godz. dziennie), poznawać kulturę polską w ramach 4 seminariów tematycznych. Wzięli udział w licznych imprezach kulturalnych: recitalach i koncertach, (koncert muzyki dawnej, festiwal "Viva il canto", koncert muzyki ludowej), projekcjach filmowych ("Kanał", Perła w koronie", "Austeria", "Kiler", "Cześć Tereska") i wycieczkach krajoznawczych (zwiedzanie Cieszyna, zabytkowej kopalni w Tarnowskich Górach, Pszczyna i Oświęcim, Kraków, Beskid Śląski). Wielkim powodzeniem cieszył się jak co roku "Turniej tłumaczy" (w trakcie którego studenci podejmą próbę przekładu utworu poetyckiego na własny język) oraz... turniej siatkówki: "Kadra kontra Reszta Świata". Rokrocznie organizowane są również spotkania z wybitnymi przedstawicielami świata kultury, w tym roku ze Stanisławem Lemem i Robertem Glińskiem.

W czasie kursu zorganizowano w cieszyńskim kampusie także V Kolegium polsko-austriackie oraz warsztaty metodyczne dla nauczycieli uczących języka polskiego w polskich szkołach na Zaolziu. Kolegium polsko-austriackie (1-21 sierpnia) gościło studentów polskich i austriackich z wyższych uczelni. Studenci podczas kursu uczyli się języka polskiego i niemieckiego oraz poznawali kulturę obu krajów. Ponadto uczestniczyli w programie kulturalnym letniej szkoły. Warsztaty metodyczne skierowane są dla nauczycieli uczących języka polskiego poza granicami Polski. Podczas zajęć słuchacze mogli zapoznać się z nowymi technikami dydaktycznymi w nauczaniu języka polskiego oraz tendencjami w języku i literaturze polskiej.

JUBILEUSZOWI MISTRZOWIE JĘZYKA POLSKIEGO... Z ZAGRANICY

Jubileuszowy, V Sprawdzian z polskiego odbył się 15 sierpnia w Centrum Konferencyjnym Filii UŚ w Cieszynie, zorganizowany jak co roku przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego. W Sprawdzianie wzięło udział około 120 uczestników. O tytuł Cudzoziemskiego Mistrza Języka Polskiego walczyli uczestnicy letniej szkoły języka, literatury i kultury polskiej, kolegium polsko-austriackiego, Polacy z Zaolzia, studenci z Centrum Nauczania Języka Polskiego dla Cudzoziemców "Linguae Mundi" oraz cudzoziemcy, którzy sierpień spędzają w Polsce, a o sprawdzianie usłyszeli w telewizji, przeczytali w prasie lub w Internecie.

Do finału zakwalifikowały się 4 osoby, które o ostateczne zwycięstwo walczyły w konkursie oratorskim. Tytuł Cudzoziemskiego Mistrza Języka Polskiego zdobyła Irena Anacka z Białorusi (wykładowca Uniwersytetu Pedagogicznego w Mińsku), tytuł I Cudzoziemskiego Wicemistrza Języka Polskiego wywalczył Mikayel Gevorgyan z Armenii, a tytuł II Wicemistrza Języka Polskiego zdobyły ex aequo Helena Maścierowa z Białorusi i Helena Gubina z Rosji.

W kategorii Polacy z zagranicy nagrodę specjalną przyznano Teresie Ondrusz z Czech (z Zaolzia) - uczennicy polskiego gimnazjum w Karwinie.

Oprócz głównych tytułów przyznano też dyplomy "+5" dla studentów początkujących, o podstawowym stopniu znajomości języka polskiego. W ich przypadku oceniano liczbę słów, które wyłapali z czytanego tekstu dyktanda i poprawnie je zapisali. Oto lista laureatów:

Simone Brandt z Niemiec
Jessica Patisso z Włoch
Bisera Pavleska z Macedonii
Jitka Kochtová z Czech
Desisława Jankowa z Bułgarii
Elke Platzer z Austrii
Wolfgang Wiesheider z Austrii

Polacy uczestniczący w Sprawdzianie walczyli o tytuł Orła i Orzełka Polskiej Ortografii (o ten tytuł walczyli Polacy, którzy studiują na różnych uczelniach w Polsce, a w Cieszynie uczestniczą w letnim kolegium polsko-austriackim, ucząc się języka niemieckiego). Zaszczytny tytuł Orzełka zdobyła Barbara Kordecka. W tym roku jury nie przyznało nikomu miana Orła Polskiej Ortografii - nikt nie okazał się na tyle dobry, by otrzymać to zaszczytne miano.

Autorkami dyktanda zatytułowanego Dwudziestopierwszowieczna zemsta były dr Aleksandra Janowska i dr Jolanta Tambor z Uniwersytetu Śląskiego. Poniżej prezentujemy konkursowy tekst:

Dwudziestopierwszowieczna zemsta

Rejent z Cześnikiem od lat toczyli spór o mur, który stał w poprzek alei. Rejent ostatnio różowo-zielonymi farbami upstrzył ów mur w esy-floresy, a zhańbiony grafficiarz Cześnik, chcąc, by jego zemsta była nie gorsza, na łapu-capu ze spichrza wyjąwszy pędzle, postanowił schlapać brudnoczerwoną mazią malunek Rejenta.

Rejent, widząc nadbiegającego żwawo z przeciwka swego adwersarza, stanął naprzeciw z niechęcią. Narastał w nim sprzeciw. Naprawdę chciał przegonić wstrętnego Cześnika, więcby na pewno użył swej puszki spreju (sprayu), gdyby nagle nie usłyszał przeraźliwego rzężenia. Wtedy się żachnął. Mruknął coś zniechęcony, pomyślał przez chwilę. Może by i warto znokautować przeciwnika swego, ale wytrzymać te dźwięki nie sposób zbyt długo. Rzucił więc pędzle i puszki do kosza stojącego nieopodal i poszedł do nieodległego domu szukać wojny cichszej.

Uczepił się jak rzep psiego ogona tej nie najgłupszej myśli. Nie chcąc czynić huku ni harmideru, zasiadł do komputera i zaczął buszować po Internecie, aby znaleźć jakiegoś nieprzeciętnego kocmołucha, któremu mógłby utrzeć nosa. Wkrótce jednak, zrażony bezskutecznym czyhaniem na wroga, porzucił te poszukiwania. W końcu, nie wiedząc co czynić, włączył leżącego niedaleko laptopa. Tenże się rozgrzał, ekran rozbłysł i ukazał się napis: "Jeśli nie chcesz mojej zguby, więcej bajtów daj mi luby!"

Skład Jury V Sprawdzianu z polskiego:
przewodnicząca: dr Jolanta Tambor
członkowie:
dr Romuald Cudak - dyrektor Szkoły
prof. dr hab. Marek Pytasz
dr Aleksandra Janowska
dr Joanna Ziemska
dr Liliana Madelska
honorowy członek jury: Siergiej Pieliesa z Białorusi (Cudzoziemski Mistrz Języka Polskiego 2001).

KATOWICE - INWESTYCJE 2002

Ukazał się album "Katowice - Inwestycje 2002" przedstawiający cele i kierunki rozwoju Katowic. W publikacji został m.in. zaprezentowany Uniwersytet Śląski w Katowicach poprzez wizualizację projektu Wydziału Prawa i Administracji oraz szereg informacji o samej uczelni.

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY

Uniwersytet Śląski w Katowicach podpisał porozumienie o współpracy z SAS Institute Sp. z o. o. - firmą należącą do grona dziesięciu największych producentów oprogramowania na świecie. Zajęcia dydaktyczne z wykorzystaniem programów SAS będą prowadzone w Uniwersytecie Śląskim w roku akademickim 2002/2003 na kierunkach matematyka i ekonofizyka.

POLSKIE TOWARZYSTWO METEORYTOWE

Sąd Rejonowy w Katowicach zarejestrował nowe stowarzyszenie o nazwie "Polskie Towarzystwo Meteorytowe" z siedzibą w Sosnowcu przy Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego. Celem stowarzyszenia jest popularyzowanie wiedzy o meteorytach oraz integrowanie środowiska kolekcjonerów, miłośników i badaczy meteorytów. Przewodniczącym Towarzystwa został prof. dr hab. Łukasz Karwowski.

LAUREACI KONKURSU "PAŃSTWA I PRAWA"

Dr Sławomir Tkacz i dr Grzegorz Żmij z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zostali uhonorowani w XXXVII Ogólnopolskim Konkursie "Państwa i Prawa" na najlepsze prace habilitacyjne i doktorskie z dziedziny nauk prawnych. Pierwszą nagrodę zdobyła praca dr. Sławomira Tkacza pod tytułem Klauzula sprawiedliwości w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego (promotor: prof. dr hab. Józef Nowacki), zaś wyróżnienie otrzymała praca dr. Grzegorza Żmija pod tytułem Waluta świadczenia pieniężnego w międzynarodowym obrocie handlowym (promotor: prof. dr hab. Maksymilian Pazdan).

"Państwo i Prawo" jest miesięcznikiem Komitetu Nauk Prawnych PAN. Ukazuje się regularnie od 1946 roku i jest obecnie jedynym czasopismem prawniczym w Polsce obejmującym swym zakresem wszystkie dziedziny prawa. Na jego łamach poruszane są najważniejsze i najbardziej aktualne teoretyczne i praktyczne problemy stanowiące przedmiot zainteresowania świata prawniczego.

MEDAL DLA PRACOWNIKA WYDZIAŁU NAUK O ZIEMI UŚ

Uchwałą Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Geograficznego prof. dr hab. Maria Pulinowa została odznaczona medalem za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauk geograficznych i w uznaniu zasług dla Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Prof. dr hab. Maria Pulinowa jest pracownikiem Katedry Geografii Fizycznej Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

PRZYSZŁOŚĆ ŚLĄSKA

22 lipca odbyła się dyskusja na temat przyszłości Śląska z udziałem ministra gospodarki Jacka Piechoty. W spotkaniu uczestniczyli będą: wojewoda śląski, wiceministrowie gospodarki, posłowie, senatorowie, władze spółek węglowych i związków zawodowych oraz rektorzy śląskich uczelni. Uniwersytet Śląski w Katowicach reprezentowali: JM Rektor prof. dr hab. Tadeusz Sławek oraz Prorektor ds. Nauki, Współpracy i Promocji (od 1 września Rektor UŚ) prof. dr hab. Janusz Janeczek. Spotkanie odbyło się w Sali Sejmu Śląskiego w Katowicach.

PROF. ANDRZEJ T. JANKOWSKI NA CZELE POLSKIEGO TOWARZYSTWA GEOGRAFICZNEGO

Prof. dr hab. Andrzej T. Jankowski - Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi - został wybrany (26 czerwca) Przewodniczącym Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Profesorowi serdecznie gratulujemy.

SYMPOZJUM CHEMIKÓW W SZCZYRKU

XXVI Sympozjum Naukowe: Chromatograficzne metody badania związków organicznych odbyło się w dniach 5-6 czerwca w Szczyrku staraniem pracowników Instytutu Chemii Uniwersytetu Śląskiego, a we współpracy z Komisją Nauk Chemicznych katowickiego oddziału Polskiej Akademii Nauk. Sympozjum zgromadziło ok. 250 badaczy z wielu ośrodków nauki, a zgodnie z wieloletnią tradycją wzięli w nim udział także studenci działający w Kole Naukowym Chemików oraz doktoranci związani z Zakładem Chemii Ogólnej Instytutu Chemii UŚ, którzy przedstawili wyniki swoich badań w postaci posterów.

NOWE WŁADZE REGIONALNEJ KONFERENCJI REKTORÓW

Na ostatnim w tej kadencji posiedzeniu Regionalnej Konferencji Rektorów Uczelni Akademickich, które odbyło się 3 lipca w Katowicach, dokonano wyboru nowych władz tego gremium. Funkcję Prezydenta RKRUA powierzono prof. Tadeuszowi Wilczokowi (Rektor Śląskiej Akademii Medycznej), Wiceprezydentem wybrano prof. Janusza Janeczka (obecnego Rektora Uniwersytetu Śląskiego), Sekretarzem RKRUA został prof. Wojciech Zieliński (Rektor Elekt Politechniki Śląskiej). Dotychczasowemu Prezydentowi - prof. Tadeuszowi Sławkowi (Rektorowi UŚ w czasie dwóch poprzednich kadencji) - jednogłośnie powierzono funkcję Honorowego Prezydenta RKRUA.

SPRAWY NIEPEŁNOSPRAWNYCH - SPOTKANIE W WARSZAWIE

W czwartek 27 czerwca odbyło się w Warszawie spotkanie pełnomocników rektorów oraz kierowników biur ds. osób niepełnosprawnych z dziesięciu największych uczelni w Polsce. Nie zabrakło na nim również przedstawicieli Uniwersytetu Śląskiego. Spotkanie było kontynuacją majowej konferencji w Akademii Podlaskiej, na której podkreślono konieczność nawiązania współpracy pomiędzy uniwersytetami tak, aby wypracować efektywny model kształcenia osób niepełnosprawnych na poziomie wyższym.

W trakcie spotkania dyskutowano znaczenie Ustawy o Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych. Oprócz pozytywnych aspektów tego aktu prawnego dostrzeżono także jego niedoskonałości. Polegają one głównie na braku odpowiednich uregulowań, powodujących, że konstytucyjne prawo równego dostępu do edukacji w przypadku osób niepełnosprawnych nie zawsze może być realizowane. Wspomniana ustawa dużą wagę przykłada do rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Doświadczenia krajów wysokorozwiniętych pokazują natomiast, że to właśnie edukacja jest warunkiem integracji osoby niepełnosprawnej w społeczeństwie.

Do tej pory jedynie dwie uczelnie w naszym kraju - Akademia Podlaska i Uniwersytet Warszawski - uzyskały środki finansowe z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, pozwalające im na wprowadzenie kompleksowych programów dostosowawczych (usunięcia barier architektonicznych, zakupu niezbędnego sprzętu, umożliwiającego osobom z dysfunkcją wzroku i słuchu odbiór wiedzy, zakup autobusu dowożącego osoby na wózkach na zajęcia).

Podjęte przez rząd prace nad nowelizacją Ustawy o Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych są doskonałą okazją do przedstawienia propozycji takich rozwiązań w skali ogólnopolskiej. Pierwszym krokiem w tej sprawie było wystosowanie przez uczestników spotkania listu do Minister Edukacji Narodowej i Sportu Krystyny Łybackiej oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej Jerzego Hausnera. W piśmie zawarto prośbę o podjęcie działań, które umożliwią przesunięcie części środków gromadzonych przez państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w dyspozycję MENiS oraz o rozpoczęcie prac nad wytworzeniem mechanizmów finansowania kształcenia osób niepełnosprawnych.

LITERACKA NAGRODA SOLIDARNOŚCI DLA STEFANA SZYMUTKI

W czwartek 12 września po raz dziesiąty zostały wręczone Literackie Nagrody Solidarności. Tym razem organizatorzy - Zarząd Regionu NSZZ "Solidarność" oraz katowicki oddział Stowarzyszenia Pisarzy Polskich - przyznali dwie nagrody. W dziedzinie dokumentu eseistycznego nagrodzono Stefana Szymutkę za Nagrobek ciotki Cili. W dziedzinie literatury pięknej uhonorowano Włodzimierza Paźniewskiego za Europę po deszczu. Uroczystość wręczenia nagród, połączona ze spotkaniem z laureatami, odbyła się w katowickim Centrum u Michalika.

Prof. UŚ dr hab. Stefan Szymutko, pracownik Zakładu Historii Literatury Poromantycznej Uniwersytetu Śląskiego, jest autorem książek: Zrozumieć Parnickiego i Rzeczywistość jako zwątpienie w literaturze i w literaturoznawstwie. Jego najnowsza publikacja: Nagrobek ciotki Cili ukazała się nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego jako pierwszy tom z serii Bibliotheca Alia Universa. Książka znalazła się w prestiżowym gronie nominowanych do Nagrody Literackiej Nike 2001. Stefan Szymutko jest też współautorem wielu tomów zbiorowych, stale publikuje w pismach "FA-art", "Opcje", "Śląsk", "Res Publica Nowa" i "Pamiętnik Literacki". Urodził się w Mysłowicach, gdzie do dziś mieszka.

Włodzimierz Paźniewski - poeta, prozaik i eseista. Autor dwudziestu powieści, zbiorów opowiadań i zbiorów esejów. Debiutował w 1973 r. książką Z ostatniej chwili. Laureat Wydawnictwa Czytelnik za Krótkie dni i Nagrody Pen Clubu. Jego twórczość tłumaczono na sześć języków. Europa po deszczu ukazała się nakładem wydawnictwa Unia. Włodzimierz Paźniewski przez sześć lat był redaktorem naczelnym Dziennika Zachodniego. Urodzony w Bobrownikach, obecnie mieszka w Katowicach.

Konkurs o Literacką Nagrodę Solidarności i katowickiego oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich organizowany jest od 10 lat. W zeszłym roku nagrodzono W cieniu złych drzew Andrzeja Kalinina (kategoria: literatura piękna), a w dziedzinie dokumentu nagrodę otrzymały Grażyna Pasterna i Ewa Żurawska za książkę Światło ze Śląska. Wspomnienie o Auguście Chełkowskim.

KATOWICE - REGIONALNE CENTRUM GOSPODARCZE

Staraniem Urzędu Miasta Katowice i Agencji Usługowo-Handlowej Awizo Feniks ukazał się album Katowice - Regionalne Centrum Gospodarcze. Ambicją wydawcy i pomysłodawców publikacji było uchwycenie procesu przemian zachodzących w Katowicach, które z niekwestionowanej stolicy przemysłu ciężkiego przeistaczają się na naszych oczach w niemniej potężne centrum administracji, nauki i biznesu. W publikacji nie mogło więc zabraknąć prezentacji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach - między innymi ze względu na badania stosowane oraz usługi badawcze dla potrzeb gospodarki, szczególnie rozwinięte na wydziałach: Matematyki, Fizyki i Chemii, Techniki, Nauk o Ziemi oraz Biologii i Ochrony Środowiska. Nasza uczelnia jest także realizatorem wielu projektów naukowo-badawczych, obejmujących problematykę z zakresu nauk społecznych, prawnych i humanistycznych.

Walorem tego dwujęzycznego, bogato ilustrowanego wydawnictwa jest także fakt, że trafi ono do tysięcy firm, wielu ambasad i placówek dyplomatycznych oraz ośrodków współpracy z zagranicą. Album prezentowany i kolportowany będzie również na targach i wystawach, oraz podczas organizowanych pod auspicjami Urzędu Miasta konferencji i imprez promocyjnych o zasięgu ogólnokrajowym.

INFORMATOR O STYPENDIACH NAUKOWYCH ZA GRANICĄ

Na stronach internetowych Zespołu Programów Międzynarodowych i Działu Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Śląskiego jest już dostępny Informator o stypendiach naukowych za granicą - użyteczny zbiór wiadomości o potencjalnych źródłach i możliwościach uzyskania stypendiów zagranicznych. Przewodnik adresowany jest do wszystkich członków społeczności akademickiej, bez względu na wiek i status naukowy, zainteresowanych studiami podstawowymi, doktoranckimi, podyplomowymi oraz krótko- i długoterminowymi stażami naukowymi za granicą.

Osoby mające ograniczony dostęp do Internetu będą mogły, z początkiem nowego roku akademickiego, dotrzeć do tych informacji we właściwych sobie dziekanatach, a także w siedzibie Zespołu Programów Międzynarodowych i Działu Współpracy z Zagranicą.

GRAFIKA EUGENIUSZA DELEKTY

Wystawa prac plastycznych Eugeniusza Delekty: Grafika 1999-2002 została uroczyście otwarta w poniedziałek 9 września w gmachu Muzeum Śląskiego w Katowicach (przy alei W. Korfantego 3). Prof. Delekta jest Dziekanem Wydziału Artystycznego Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie.

REKTOR UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W BRATYSŁAWIE

JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. Janusz Janeczek wziął udział w uroczystości nadania tytułu doktora honoris causa Kardynałowi Zenonowi Grocholewskiemu (Prefektowi Kongregacji ds. Wychowania Katolickiego w Rzymie), która odbyła się 12 września w bratysławskim Uniwersytecie Komeńskiego. Zaproszenie do władz naszej uczelni wystosował jego Rektor - prof. Ing. Ferdinand Devínsky, DrSc.

OSWAJANIE OBCOKRAJOWCÓW

W Szkole Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach już po raz drugi odbył się intensywny adaptacyjny kurs języka polskiego dla studentów, którzy przyjeżdżają do Polski w ramach wymiany studenckiej programu SOCRATES/ERASMUS. Finansowany ze środków Unii Europejskiej kurs trwał od 2 do 27 września.

W tym roku gościliśmy w murach uniwersytetu ponad 40 studentów, obywateli większości krajów Unii Europejskiej (Włochów, Hiszpanów, Finów, Francuzów, Holendrów, Niemców, Duńczyków, Belgów i Austriaków), którzy po miesiącu rozjechali się do wielu uczelni w całej Polsce by podjąć studia uniwersyteckie przez semestr lub dwa. Gościć ich będą, między innymi: Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Akademie Ekonomiczne w Krakowie i Katowicach.

Celem kursu jest oswojenie studentów z nową sytuacją i pomoc w aklimatyzowaniu się w naszym kraju. W związku z tym, oprócz nauki języka, oferuje uczestnikom bogaty program kulturalny. Są to spotkania z politykami (z Genowefą Grabowską, Senatorem RP), dziennikarzami (z Kamilem Durczokiem), ludźmi kultury i sztuki (z Kazimierzem Kutzem, reżyserem i Senatorem RP) oraz szereg wycieczek, między innymi do Tarnowskich Gór, Krakowa, Pszczyny i Oświęcimia. Dzięki uprzejmości prof. Jana Malickiego, Dyrektora Biblioteki Śląskiej studenci mogli zwiedzić jej gmach oraz zapoznać się z działaniem tej niezwykle nowoczesnej placówki.

Studenci są zaopatrywani także w podstawową wiedzę o codzienności w Polsce - o tym, jak i gdzie kupić bilet, zamówić pizzę przez telefon itp. Jednocześnie organizowanych jest szereg gier i zabaw, mających na celu poszerzyć znajomość języka i kultury polskiej, są to między innymi: wieczór piosenki polskiej, Randka w ciemno oraz teatrzyk, w którym biorą udział sami studenci - przebrani w kolorowe stroje recytują wiersze dla dzieci. Kulminacyjnym punktem programu kursu jest Spotkanie Narodów, które odbyło się 18 września (początek o godzinie 16.00). Tego dnia każda grupa narodowościowa przygotuje program, podczas którego zaprezentuje pieśni, potrawy, stroje lub inne rzeczy charakterystyczne dla jego kraju. Kurs zakończył się egzaminem oraz wydaniem certyfikatu zaświadczającego o poziomie znajomości języka polskiego.

KAMPUS UŚ ODDANO DO UŻYTKU W CHORZOWIE

Kampus Uniwersytetu Śląskiego, wybudowany kosztem prawie 4,5 mln zł, oddano do użytku w Chorzowie. Inwestycja została zrealizowana m.in. dzięki środkom z Unii Europejskiej. Kampus powstał na terenie dawnych koszar wojskowych, w sąsiedztwie Szkoły Zarządzania UŚ. W zaadaptowanym budynku dawnej jednostki wojskowej, z racji kształtu zwanego "budynkiem H", jest m.in. Wydział Biologii UŚ, bank genów roślin, hotel na 20 miejsc i zaplecze sportowe.udowa kosztowała prawie 4,5 mln zł. Unia Europejska przekazała 1,3 mln zł, co stanowi połowę środków pozyskanych na tę inwestycję z zewnątrz. Uniwersytet wydał prawie 1,9 mln zł, po 650 tys. przekazało miasto i rząd.

Projekt Chorzowa, dotyczący budowy kampusu został zgłoszony do finansowania w ramach programu Phare - Inicjatywa II. Pomysł doceniły też władze wojewódzkie, które uznały plany budowy kampusu za najlepszy projekt w 2000 roku. Na terenie kampusu mają powstać dalsze inwestycje. Władze miejskie skierowały już do bazy projektów Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach kolejny projekt - budowy Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych UŚ, z zakresu medycyny, ochrony środowiska i inżynierii materiałowej. Zgodnie z założeniami Centrum ma powstać już po wejściu Polski do Unii.

NASI PROFESOROWIE: ANTONI FELUŚ i KRZYSZTOF KŁOSIŃSKI

Dwaj pracownicy naukowi Uniwersytetu Śląskiego: Krzysztof Adam Kłosiński (z Zakładu Historii Literatury Poromantycznej Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej) i Antoni Feluś (z Katedry Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji) odebrali w środę 3 lipca nominacje profesorskie z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego. Przedstawiciele Uniwersytetu Śląskiego znaleźli się wśród 66. uhonorowanych profesorskimi nominacjami nauczycieli akademickich oraz pracowników nauki i sztuki uczestniczących tego dnia w uroczystości, która odbyła się w Pałacu Prezydenckim. Gratulujemy!

NOMINACJA PROFESORSKA

Z wielką przyjemnością informujemy również o fakcie nadania prof. UŚ dr. hab. Janowi Barcikowi (Kierownikowi Zakładu Własności Mechanicznych i Korozji Metali Wydziału Techniki UŚ) tytułu profesora nauk technicznych (z dniem 20 sierpnia). Serdecznie gratulujemy!

OSOBLIWOŚCI ŚWIATA FIZYKI

Zakład Dydaktyki Fizyki Uniwersytetu Śląskiego był organizatorem kolejnej edycji Osobliwości Świata Fizyki - cyklu spotkań wykładowców uniwersyteckich z młodzieżą szkolną (od podstawówki do matury). W dniach 4-30 września odbywały się w siedzibie Instytutu Fizyki UŚ połączone z wykładami pokazy, obejmujące tematykę określoną tytułami: Materia po przejściach, Na akustycznej fali oraz Niezmiennie stałe. To się prawdziwe edukacyjne widowisko...

Program pokazów:
Materia po przejściach
Część nieustannych zmian w przyrodzie to przejścia fazowe. W trakcie przejść własności fizyczne materii ulegają radykalnym zmianom. Dotyczy to nie tylko własności mechanicznych, ale również magnetycznych, elektrycznych i optycznych.
Na akustycznej fali
Świat dźwięków charakteryzuje się niezwykłą różnorodnością. Interesujące jest samo zjawisko powstawania dźwięków, czynników od których zależy ich wysokość, barwa i natężenie. Ciekawe są także własności ludzkiego głosu i zmysłu słuchu oraz zastosowania fal akustycznych.
Niezmiennie stałe
Wszelkie rodzaje ruchu wiążą się z nieustannymi zmianami położenia, prędkości pędu, momentu pędu i energii. Czy w mechanice istnieją wielkości niezmienne? Odpowiedź na to pytanie przyniesie seria eksperymentów z układami mechanicznymi, ilustrująca skutki zmian wielkości zarówno skalarnych, jak i wektorowych.

KWANTOWE UKŁADY ZŁOŻONE

Międzynarodowa Konferencja Fizyki Teoretycznej: "Kwantowe Układy Złożone" organizowana przez Zakład Fizyki Teoretycznej Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego odbyła się w dniach 3 - 7 września w Ustroniu. To 26-te z kolei spotkanie w cyklu konferencji organizowanych co roku przez zakłady fizyki teoretycznej Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego pod wspólną nazwą "Międzynarodowa Szkoła Fizyki Teoretycznej".

Jest to przypuszczalnie najstarsza cykliczna konferencja naukowa na Górnym Śląsku. Przez 26 lat zdobyła sobie wielką renomę i uznanie w międzynarodowym i polskim środowisku naukowym. Jej wysoki poziom zapewnia również wybierany co roku Międzynarodowy Komitet Organizacyjny, składający się ze światowej sławy specjalistów. Każdego roku konferencja gromadzi wybitnych naukowców z wielu krajów świata i umożliwia naukowcom z naszego regionu utrzymanie kontaktu ze światowa czołówką.

Tegoroczna konferencja, 26-ta z kolei, z udziałem ponad 20 czołowych światowych specjalistów fizyki teoretycznej i informatyki kwantowej, poświęcona jest szczególnie aktualnej i szybko rozwijającej się tematyce badań: fizycznym podstawom informatyki kwantowej i komputerów kwantowych. Konferencja jest organizowana przy współpracy z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Struktur Kwantowych i ze Słowacką Akademią Nauk. Międzynarodowy Komitet Naukowy Konferencji, który gwarantuje jej wysoki poziom merytoryczny, składał się z następujących osób:

 1. Prof. E. G. Beltrametti (Uniwersytet w Genui, Włochy)
 2. Dr hab. S. Bugajski (Uniwersytet Śląski w Katowicach oraz Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN w Gliwicach)
 3. Prof. P. Busch (Uniwersytet Hull, Anglia)
 4. Prof. K.-E. Hellwig (Berliński Uniwersytet Techniczny)
 5. Prof. J. Łuczka (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
 6. Prof. S. Popescu (Laboratoria Hewlett-Packard, Bristol, Anglia)
 7. Prof. S. Pulmannova (Instytut Matematyki Słowackiej Akademii Nauk w Bratysławie)

Bezpośrednim adresatem konferencji są naukowcy naszego regionu. Ich osiągnięcia badawcze uzyskują szansę prezentacji na szerokim międzynarodowym forum, oni też mieli kolejną możliwość bezpośredniego kontaktu i dyskusji z najwybitniejszymi światowymi specjalistami. Jest sprawą pierwszorzędnej wagi by naukowcy z naszego regionu byli obeznani z aktualnymi osiągnięciami w dziedzinie fizycznych podstaw informatyki kwantowej, gdyż pozwoli to na szybkie wdrożenie rewolucyjnych technologii kwantowych, które pojawią się w dającej się przewidzieć przyszłości. Dzięki temu Górny Śląsk miałby szansę stać się "Krzemową Doliną" powstającej na naszych oczach informatyki kwantowej, ważnym ośrodkiem badawczym, wdrożeniowym i produkcyjnym na skalę kraju a nawet Europy Środkowej.

Organizatorzy spodziewają się, że konferencja odegra również wielką rolę w promocji naszego regionu w świecie. Trzeba wziąć pod uwagę, że wybitni naukowcy z różnych krajów, którzy od 26 lat przyjeżdżają tutaj aby wziąć udział w konferencjach fizyki teoretycznej, należą do elit opiniotwórczych i ich wpływ na kształtowanie się pozytywnego wizerunku Górnego Śląska w świecie jest bardzo duży. Ze względu na społeczny autorytet uczonych i ich znaczną rolę opiniotwórczą, współpraca naukowa była i jest nadal jednym z najważniejszych terenów, gdzie dokonuje się przełamywanie barier nieufności i nawiązywanie autentycznych międzyludzkich więzi stanowiących istotę zbliżenia między narodami. Konferencja była, jest i zapewne będzie nadal z całą pewnością wkładem do historycznego procesu tworzenia nowej Europy.

Organizatorzy pragną podziękować następującym instytucjom za udzielenie finansowego wsparcia:

 • Komitet Badań Naukowych
 • Uniwersytet Śląski
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu
 • Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Niestety, nie uzyskaliśmy wsparcia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego ani Prezydenta Miasta Katowic.

LUX EX SILESIA

JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego ubiegłej kadencji prof. dr hab. Tadeusz Sławek został laureatem tegorocznej nagrody Lux ex Silesia (Światło ze Śląska). Nagroda ta przyznawana jest już od ośmiu lat przez metropolitę katowickiego abp Damiana Zimonia. Wręczana jest ona osobom wzbogacającym poprzez działalność naukową lub artystyczną kulturę duchową Górnego Śląska. Wśród dotychczasowych laureatów znaleźli się m.in. Wojciech Kilar, abp Alfons Nossol, profesorowie August Chełkowski, Kornel Gibiński i Franciszek Kokot.

Na podstawie serwisu internetowego UŚ
przygotowała Katarzyna Bytomska.
Biuro Promocji i Karier