Z Senatu - Grudzień 1997

4 listopada odbyło się kolejne posiedzenie Senatu UŚ. Na początku uczczono pamięć zmarłego dzień wcześniej doktora Adama Kasprzyka - wiceprezydenta Katowic, pracownika naukowego Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii. Następnie JM Rektor wręczył akty mianowania na stanowisko profesora następującym osobom: prof. dr hab. Władysławie Łuszczuk, prof. dr hab. Henrykowi Fontańskiemu , prof. dr hab. Jerzemu Świecy oraz prof. dr hab. Marianowi Huczkowi oraz nagrody z okazji Święta Edukacji Narodowej prof. dr. hab. Andrzejowi Wójtowiczowi, dziekanowi Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego oraz doc. dr. Remigiuszowi Więckowskiemu, Prezesowi Związku Nauczycielstwa Polskiego UŚ.

Rektor poinformował również, iż Wydział Nauk o Ziemi otrzymał prawa habilitowania w dyscyplinie geografia, dzięki czemu nasza Uczelnia de facto dołączyła już do grona uczelni autonomicznych.

W ramach spraw kadrowych dziekani Wydziałów oraz Przewodniczący Komisji ds. mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego, prof. dr hab. Andrzej Różkowski przedstawili następujące wnioski:

-wniosek Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nie określony prof. dr hab. Ireny Bokowskiej-Floreńskiej,

-wniosek Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nie określony prof. dr. hab. Jana Ligęzy, - wniosek tego samego wydziału w sprawie mianowania na czas nie określony prof. dr hab. Zygmunta Gburskiego,

-wniosek Wydziału Filologicznego w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nie określony prof. dr. hab. Jana Iluka.

Dyskusji nad wnioskami nie było. Wszystkie wnioski zostały, po uprzednim pozytywnym zaopiniowaniu przez komisję kierowaną przez prof. dr. hab. Andrzeja Różkowskiego, w tajnych głosowaniach pozytywnie zaopiniowane przez Senat.

Kolejnym punktem programu była uchwała w sprawie zmiany organizacyjnej w Wydawnictwie UŚ. Dotyczy ona utworzenia Redakcji Informacyjnej, podporządkowanej bezpośrednio Redaktorowi Naczelnemu Wydawnictwa. Zmiana ta wynika m. in. z konieczności zintensyfikowania polityki informacyjnej i promocyjnej Wydawnictwa UŚ.

Następnie prof. dr hab. Jacek Jania, prorektor do spraw nauk i współpracy przedstawił informacje na temat Śląskiej Akademickiej Sieci Komputerowej (kwestie te referował obszernie w poprzednim numerze naszej "Gazety" mgr Piotr J. Pradela, kierownik Biura Rektora UŚ) oraz na temat drukarni UŚ. Podjęto działania naprawcze, m. in. zmniejszono zatrudnienie o 10 osób, a także zwiększono zakres usług poligraficznych. Niestety kilka tygodni temu w wyniku przetargu obiekt, w którym jest zlokalizowana drukarnia zmienił właściciela. W trybie pilnym podjęto w Uniwersytecie Śląskim symulacje dotyczące dalszych losów drukarni w nowej sytuacji.

Prof. dr hab. Krystian Roleder, prorektor do spraw studenckich przedstawił informacje o rozdziale funduszu stypendialnego. Przyjęty wariant utrzymuje stypendium socjalne, natomiast w większym stopniu premiuje wyniki w nauce (powiększeniu ulega stypendium naukowe). W ramach spraw bieżących najwięcej głosów pełnych niepokoju dotyczyło zamówień publicznych (długi czas realizacji oraz straty finansowe).

Kolejne posiedzenie Senatu odbędzie 9 grudnia.

Autorzy: Dariusz Rott