Stanowiska, stopnie, tytuły naukowe - Grudzień 1997

Stanowisko profesora nadzwyczajnego otrzymali:

prof. dr hab. Jan Iluk WFil.

prof. dr hab. Czesława Schatte WFil.

prof. dr hab. Zygmunt Gburski WMFCh

prof. dr hab. Irena Bukowska-Floreńska WP-A

Stopień doktora uzyskali:

dr Jacek Kaniewski WFil.

dr Teresa Nowak WBiOŚ

dr Ireneusz Gościniak WT