GOŚCIE U TEATROLOGÓW

Tegoroczną, 25 już, inaugurację roku akademickiego na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego uświetnili swą obecnością goście z Włoch: profesor literatury polskiej Jolanta Żurawska z Instituto Universitario Orientale w Neapolu oraz profesor Nullo Minissi, reprezentujący Dipartimento Di Studi Dell`Europa Orientale.

Prof. Żurawska, wyróżniona niedawno przez prezydenta Włoch Krzyżem Komandorskim za Zasługi dla Kultury Włoskiej, jest inicjatorką współpracy między środowiskami naukowymi Neapolu i Katowic. Na inauguracji roku akademickiego otrzymała z rąk JM Rektora prof. Tadeusza Sławka Złotą Odznakę "Zasłużony dla Uniwersytetu Śląskiego". Prof. Minissi, doktor honoris causa UŚ, odwiedził nasz uniwersytet w związku z publikacją dedykowanej mu pracy "Studia slavistica et humanistica in honorem Nullo Minissi" pod redakcją Ireneusza Opackiego, Aleksandra Wilkonia i Jolanty Żurawskiej (Katowice 1997). promocja tej książki wraz z odczytem prof. Żurawskiej zatytułowanym "Polimorfizm motywu literackiego" odbyła się 7 października w Sali Rady Wydziału Filologicznego. Odczyt, dotyczący m. in. występowania w różnych kulturach motywu Gryzeldy, wzbudził duże zainteresowanie zgromadzonych - stał się inspiracją do ożywionej dyskusji. Dalszy ciąg naukowych rozważań nieprzypadkowo miał miejsce w Zakładzie Wiedzy o Teatrze. Wizyta gości z Włoch zapoczątkowała bowiem współpracę śląskich teatrologów z Istituto Universitario Orientale w Neapolu. We współpracy tej prof. Jolanta Żurawska i prof. Eleonora Udalska projektują np. : wymianę publikacji, prowadzenie doktoratów oraz organizację sympozjum.

Również w Zakładzie Wiedzy o Teatrze, 7 listopada, odbyło się z inicjatywy dr Ewy Wąchockiej, spotkanie z prof. Willmarem Sauterem z Uniwersytetu Sztokholmskiego. Prof. Sauter, specjalista w zakresie teorii przedstawienia teatralnego i badań nad percepcją spektaklu, zaprezentował interesujący wykład: "Strindberg as Director". Przedstawił także pracownikom Zakładu Wiedzy o Teatrze UŚ strukturę i funkcjonowanie sztokholmskiej teatrologii, zarówno jeśli chodzi o kształcenie studentów, jak i metody badawcze szwedzkich naukowców. Spotkanie prof. Sautera z prof. Udalską i śląskimi teatrologami może stać się okazją do nawiązania bliższych kontaktów z Uniwersytetem w Sztokholmie. Szwedzi oczekują bowiem polskich propozycji współpracy w ramach projektowanej wymiany naukowej kadr uniwersyteckich.

Autorzy: Beata Popczyk