OGÓLNOPOLSKA SESJA NAUKOWA O POLSKIEJ MUZYCE WSPÓŁCZESNEJ

W dniach 28 i 29 października odbyła się w siedzibie cieszyńskiej Filii sesja naukowa pt. : "Polska muzyka współczesna. Modernizm - awangarda - posmodernizm". Sesję zorganizował Zakład Teorii Muzyki działający przy Instytucie Pedagogiki Muzycznej. Zakład zatrudnia kompozytorów i teoretyków muzyki biorących aktywny udział w polskim, a także zagranicznym życiu muzycznym - stąd temat sesji, po której organizatorzy spodziewali się rozstrzygnięcia wielu problemów związanych z funkcjonowaniem współczesnej twórczości w jej ramach stylistycznych i kierunkowych. Podczas sesji wygłoszono 14 referatów. Spora grupa - 6 referatów dotyczyła historii twórczości i recepcji muzyki współczesnej na Śląsku. Tą problematykę poruszyli pracownicy Filii: Ewa Bocek, Henryk Orzyszek, Jolanta Bauman-Szulakowska, Krystyna Turek, Andrzej Wójcik oraz Leon Markiewicz (profesor Akademii Muzycznej w Katowicach). Inni goście przybyli na sesję z kraju i zagranicy skupili się na problemach ogólnych bądź zagadnieniach, które łączyły się z funkcjonowaniem muzyki współczesnej w ich macierzystych ośrodkach. Roman Berger, wybitny kompozytor polski mieszkający od 1968 roku w Bratysławie przysłał pracę będącą próbą określenia fenomenu polskiej szkoły kompozytorskiej i jej odrębności od muzyki Zachodu. Carl Humphries - kompozytor i psycholog z Londynu wygłosił imponujący nowatorskim warsztatem naukowym referat na temat perspektyw rozwoju muzykologii w oparciu o osiągnięcia takich dziedzin wiedzy, jak semiotyka i neurofizjologia. Valentina Sandau-Dediu z Bukaresztu zajęła się "cytatomanią" współczesnych kompozytorów rumuńskich, niemieckich i austriackich, Janina Tatarska z Poznania omówiła "Sonatę Fortepianową" Jana Astriaba, Bogumiła Mika (asystent Zakładu Teorii Muzyki) przedstawiła wyczerpującą analizę pieśni Karola Szymanowskiego; ostatnie dwa referaty miały charakter ogólnych diagnoz i postawiły więcej pytań, niż gotowych wniosków. Dorota Krawczyk z Warszawy postawiła pytanie o postmodernizm Witolda Lutosławskiego, zaś niżej podpisana zastanowiła się nad społecznymi i światopoglądowymi źródłami występującej coraz wyraźniej postawy konserwatywnej polskich muzykologów i twórców muzyki.

Sesję uzupełnił znakomity recital fortepianowy Kazimierza Morskiego - pianisty i dyrygenta od 1979 roku przebywającego we Włoszech. Pianista zagrał szereg utworów śląskich kompozytorów: Góreckiego, Kilara, Gabrysia, Bogusławskiego i Dziadka, zyskując aplauz licznie zgromadzonych słuchaczy.