Pożegnanie Adama Kasprzyka

Adam Kasprzyk

3 listopada 1997 roku zmarł nasz nieodżałowany Kolega i Przyjaciel

ś. p. Adam Kasprzyk

współtwórca NSZZ "Solidarność" Uniwersytetu Śląskiego we wrześniu 1980 r.
Internowany 13 XII 1981, był więziony w obozach w Szerokiej, Kokotku, Zabrzu- Zaborzu.
Po wyjściu aktywnie działał w podziemnych strukturach "S", m. in. niosąc pomoc osobom represjonowanym i ich rodzinom.
Po legalizacji "S" w roku 1989 był wiceprzewodniczącym NSZZ "S" UŚ do 1991 roku.
W ostatnich latach pracował we władzach miasta Katowic pełniąc funkcję wiceprezydenta.
13 XII 96 został uhonorowany medalem upamiętniającym opór "Solidarności" Regionu Śląsko-Dąbrowskiego w stanie wojennym.
Jego życzliwość, uśmiech i poświęcenie dla ideałów "Solidarności" pozostaną na zawsze w naszej pamięci.


Jan Jelonek - Doktor Adam Kasprzyk

Tadeusz Sławek - O Adamie Kasprzyku

Alicja Ratuszna i Bożena Cząstka-Szymon - Tekst, który miał być odczytany nad grobem...

Wspomnienie o ś. p. Adamie Kasprzyku