ZAPROSZENIE

Klub Studencki Uniwersytetu Śląskiego "Za Szybą", ul. Studencka 16 w Katowicach-Ligocie oraz Fundacja VIRIBUS UNITIS, Al. Roździeńskiego 12 w Katowicach

z a p r a s z a j ą

W dniach 12 - 14 stycznia 1998 roku w Klubie Studenckim "Za Szybą" odbędzie się Festiwal Studencki obejmujący trzy kategorie:

- poezja śpiewana
- blues, rock`n`roll i pop
- rock

Organizatorami festiwalu są:

- Rada programowa Klubu Studenckiego "Za Szybą"
- Fundacja VIRIBUS UNITIS

Główną nagrodą jest wiosenny występ w SPODKU (największej hali w Polsce).

Zgłoszenia i kasety demo należy składać do 5 stycznia na adresy:

- Fundacja VIRIBUS UNITIS Katowice
Al. Roździeńskiego 12
40 201 Katowice

- Rada Programowa Klubu Studenckiego "Za Szybą"
ul. Studencka 16
40 743 Katowice

Informacje można uzyskiwać:

W siedzibie Rady Programowej

pon. godz. 20. oo - 22. oo
pozostałe dni 21. oo - 23. oo
tel. : 032 252 50 81/6 w. 161

W Fundacji VIRIBUS UNITIS

codziennie 12. oo - 15. oo