NAGRODY JM REKTORA ZA ROK AKADEMICKI 1996/1997

Lista pracowników UŚ, którzy otrzymali nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
Informacje te upowszechniamy na podstawie Zarządzenia Rektora UŚ nr 27/1983 (z późniejszymi zmianami) w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień pracownikom UŚ.

NAUCZYCIELE AKADEMICCY

WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA

Prof. dr hab. Iwona SZAREJKO
Prof. dr hab. Paweł MIGULA
Dr Barbara FOJCIK
Dr Agnieszka MROZIK
Dr Marek POKUTA
Dr Jacek GORCZYCA
Dr Ewa KURCZYŃSKA
Dr Mariusz PIETRUSZKA
Dr Zofia PIOTROWSKA-SEGET
Dr Ewa SIEKIERSKA
Dr Jacek KOZDRÓJ

WYDZIAŁ FILOLOGICZNNY

Prof. dr hab. Wiesław BANYŚ
Prof. dr hab. Janusz ARABSKI
Prof. dr hab. Krystyna HESKA-KWAŚNIEWICZ
Prof. dr hab. Irena MARSZAKOWA-SZAJKIEWICZ
Prof. dr hab. Aleksander NAWARECKI
Prof. dr hab. Bogdan ZELER
Prof. dr hab. Zbigniew ŻMIGRODZKI
Prof. dr hab. Barbara CZAPIK-LITYŃSKA
Prof. dr hab. Halina JANASZEK-IVANIČKOVÁ
Prof. dr hab. Edward POLAŃSKI
Dr hab. Ewa BORKOWSKA
Dr hab. Elżbieta GONDEK
Dr hab. Zdzisław DARASZ
Dr Elżbieta NAWRAT
Dr Tadeusz ALEKSANDROWICZ
Dr Aldona SKUDRZYK
Dr Jan GRZENIA
Mgr Ewa DĄBEK-DERDA
Mgr Dorota FOX
Mgr Alina SORDYL
Mgr Aleksandra PETHE

WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII
INSTYTUT FIZYKI

Prof. dr hab. Krystian ROLEDER
Prof. dr hab. Jerzy ZIOŁO
Prof. dr hab. Elżbieta ZIPPER
Prof. dr hab. Janusz ZIELIŃSKI
Dr hab. Karol PASTERNY
Dr Maria PAŃKÓW
Dr Józef MAKOSZ
Dr Marek SIEMASZKO
Dr Jacek SZADE
Dr Seweryn MIGA
Dr Maciej MAŚKA

INSTYTUT MATEMATYKI

Prof. dr hab. Kazimierz SZYMICZEK
Prof. dr hab. Roman GER
Prof. dr hab. Władysław KULPA
Dr Szymon PLEWIK
Dr Maciej SABLIK
Dr Janusz MORAWIEC

INSTYTUT CHEMII

Dr Witold GALAS
Dr Krzysztof BEBEK
Dr Izabela JENDRZEJEWSKA
Dr Bogna HOŁDYK-KOŹBIAŁ
Dr Józef RZEPA
Mgr Barbara MACHURA

WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI

Prof. dr hab. Jacek JANIA
Prof. dr hab. Andrzej T. JANKOWSKI
Prof. dr hab. Janusz JANECZEK
Prof. dr hab. Tadeusz SZCZYPEK
Dr hab. Alicja SZAJNOWSKA-WYSOCKA
Dr hab. Tomasz ZIELIŃSKI
Dr hab. Zbigniew ŚNIESZKO
Doc. dr Remigiusz WIĘCKOWSKI
Dr Mieczysław LEŚNIOK
Dr Jacek RÓŻKOWSKI
Dr Aleksandra GAWĘDA
Dr Andrzej BOCZAROWSKI

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

Prof. dr hab. Jan IWANEK
Prof. dr hab. Józef BAŃKA
Prof. dr hab. Ewa CHOJECKA
Prof. dr hab. Czesław GŁOMBIK
Prof. dr hab. Władysław JACHER
Prof. dr hab. Henryk KOCÓJ
Prof. dr hab. Idzi PANIC
Prof. dr hab. Franciszek SERAFIN
Prof. dr hab. Wiesław SZTUMSKI
Prof. dr hab. Maria W. WANATOWICZ
Prof. dr hab. Jacek WÓDZ
Dr hab. Mieczysław STOLARCZYK
Dr hab. Jerzy ŚWIECA
Dr Piotr BOROŃ
Dr Krystyna FALISZEK
Dr Marian GIERULA
Dr Stanisław MICHALCZYK
Dr Krzysztof PAWŁOWSKI

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII

Prof. dr hab. Zofia RATAJCZAK
Prof. dr hab. Andrzej RADZIEWICZ-WINNICKI
Prof. dr hab. Jan STANIK
Dr hab. Władysława ŁUSZCZUK
Dr hab. Barbara KOŻUSZNIK
Dr hab. Agnieszka STOPIŃSKA-PAJĄK
Dr hab. Piotr BARCZYK
Dr Władysława BŁOŃSKA
Dr Barbara GRAMLEWICZ
Dr Ewa JAROSZ
Dr Mirosław KISIEL
Dr Agnieszka PIETRZYK
Dr Renata STEFAŃSKA-KLAR
Dr Ewa SZADZIŃSKA
Mgr Jolanta ŻYCIŃSKA

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI

Prof. dr hab. Genowefa GRABOWSKA
Prof. dr hab. Stanisław SAGAN
Prof. dr hab. Kazimierz ZGRYZEK
Prof. dr hab. Jan GRABOWSKI
Prof. dr hab. Zbigniew GOSTYŃSKI
Prof. dr hab. Kazimierz KORZAN
Prof. dr hab. Janusz STRZĘPKA
Prof. dr hab. Ernest KNOSALA
Doc. dr hab. Teresa DUKIET-NAGÓRSKA
Doc. dr hab. Marek LUBELSKI
Dr hab. Bogdan DOLNICKI
Dr Anna ŁABNO-JABŁOŃSKA
Dr Helena SZEWCZYK
Dr Andrzej BISZTYGA
Dr Andrzej MATAN
Dr Lidia ZACHARKO

WYDZIAŁ RADIA I TELEWIZJI

Prof. Bogdan DZIWORSKI
Dr Krystyna DOKTOROWICZ
Dr Ewa GĘBICKA

WYDZIAŁ TECHNIKI

Prof. dr hab. Jerzy CYBO
Dr hab. Marian SUROWIEC
Dr hab. Jan ILCZUK
Dr Jarosław ZYGUŁA
Dr Katarzyna SZTYLER Dr Jolanta NIEDBAŁA

WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO -
ARTYSTYCZNY FILIA CIESZYN

Prof. Hilary DROZD
Prof. dr hab. Adam JONKISZ
Prof. dr hab. Robert MRÓZEK
Prof. dr hab. Alojzy KOPOCZEK
Prof. dr hab. Andrzej WÓJTOWICZ
Adi. Mirosław CIŚLAK
Adi. Lech KOŁODZIEJCZYK
Dr Jadwiga UCHYŁA-ZROSKI
Dr Ryszard CIBOR
Dr Jan FILIP
Dr Ewa URBAN-KOJS
Mgr Alina GÓRNIOK-NAGLIK
Mgr Ilona PAWLIK
Mgr Maria GRUCHEL
Mgr Piotr GRUCHEL
Mgr Katarzyna KLEPEK
Mgr Jadwiga SIKORA
Mgr Jadwiga GAZDA
Mgr Mirosława PINDÓR
Mgr Robert SPIESS

KOLEGIUM JĘZYKA BIZNESU

Dr Maria GRUZ
Mgr Dżulietta MARKUSIK
Mgr Andrzej WOJTALA

OŚRODEK ALLIANCE FRANÇAISE

Mgr Anna GAŁĘZIOWSKA-KRZYSTOLIK

STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Mgr Danuta ZOCHNIAK

STUDIUM PRAKTYCZNEJ NAUKI JĘZYKÓW OBCYCH

Dr Ilza KOWOL
Mgr Barbara SIELAŃCZYK
Mgr Wiesław ZIELIŃSKI
Mgr Henryka CHADZIŃSKA
Mgr Krystian LUBINA
Mgr Gabriela MAMET
Mgr Barbara MIERZYŃSKA
Mgr Izabela NOWAK
Mgr Anastazja SIEDLIŃSKA-JANKOWSKA
Mgr Maria SKRZYPEK
Mgr Bożena BANACH
Mgr Marta BUSZKO-KAMIŃSKA
Mgr Maksymilian DYRDA
Mgr Barbara GRUCA-KOC
Mgr Bożena LENARTOWICZ-KUCHARSKA
Mgr Irena MALARA
Mgr Wojciech NABIAŁCZYK
Mgr Krystyna SAJKOWSKA
Mgr Marzena TOFILSKA
Mgr Bogdan MOCZKO

PRACOWNICY NIE BĘDĄCY NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI

Dyrektor Administracyjny

Jan Jelonek

Kwestor

Urszula Ziegler

Dział Rektorski

Piotr Pradela

Oddział Informacji Naukowej

Małgorzata Cebula
Anna Kowolik
Eleonora Pozor

Oddział Udostępniania Zbiorów

Małgorzata Waga

Dział Administracyjno-Gospodarczy
- pracownicy obsługi

Jolanta Biała
Zofia Fabian
Krystian Koniarek
Tadeusz Szewczuk
Halina Worona
Stanisław Brągiel
Włodzimierz Ogrodnik
Jakub Tutaj
Helena Zagórna
Adam Adamoszek
Edward Grolik
Alojzy Jończyk
Tadeusz Kędziora
Roman Kozyra
Zbyszko Rum
Marianna Bartosik
Stanisław Grot
Sławomir Kuwak
Mirosław Musiał
Roman Fabian
Lech Malinowski
Barbara Bieloch
Marian Kubacki
Dorota Dziaćko
Jerzy Ozygała
Henryka Partyka
Tomasz Witała
Helena Zimna
Grażyna Kasjaniuk
Henryka Kozieł
Zbigniew Kozioł
Piotr Sabatowski

Dział Agend Kulturalnych

Andrzej Osiak

Dział Gospodarki Materiałowej

Cecylia Prządka

Dział Transportu

Józef Boruch
Roman Potapowicz
Józef Wawrzecka
Marek Worobiej

Samodzielna Sekcja Teletechników

Tomasz Górnicz
Józef Nawrot

Dział Administracyjno-Gospodarczy - Rektorat

Marek Gołębiowski
Zenon Marzec

Ligota

Urszula Kurek
Robert Majewski

OA - Sosnowiec

Marcin Goncerz
Grzegorz Gondek

OA - Paderewski

Henryk Nawrat
Maria Gluzek
Krystyna Musiał

DS i HA - Bytkowska

Ryszard Komendarczyk
Mirosław Gorgoń
Danuta Termin
Grażyna Holewik
Zofia Nowakowska

Katedra Anatomii i Cytologii Roślin

Anna Bożena Koland

Katedra Biochemii

Rafał Iwanek
Iwona Ziółkowska

Katedra Biofizyki i Biologii Komórki

Krystyna Hejnowicz

Katedra Botaniki Systematycznej

Anna Gawron

Katedra Ekologii

Ewa Skipirzepa

Katedra Fizjologii Człówieka i Zwierząt

Małgorzata Scheiki-Bińkowska

Katedra Fizjologii Roślin

Edward Kudelski
Katedra Genetyki
Danuta Nabiałkowska

Katedra Geobotaniki i Ochrony Przyrody

Marek Cybulski

Katedra Histologii i Embriologii Zwierząt

Alina Chachulska-Żymełka

Katedra Mikrobiologii

Marzena Ksiądz

Katedra Zoologii

Maria Walska

Biblioteka

Maria Ruczkowska

Dziekanat WBiOŚ

Krystyna Pilarska

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Wojciech Wyderka

Instytut Nauk o Literaturze Polskiej

Henryka Twardy
Barbara Kudera

Biblioteka Polonistyczna

Ewelina Gregorczyk-Skrzypczak
Elżbieta Kochanowicz
Jolanta Lisiecka

Biblioteka Inst. Filologii Wschodniosłowiańskiej

Dorota Chucherko

Zakład Metod. Nauczania Języków Obcych

Andrzej Nowak
Bożena Ciepluch

Instytut Filologii Romańskiej

Maria Walczak

Biblioteka Romanistyczna

Sabina Lewandowska

Biblioteka Germanistyczna

Maria Myszkowska-Matusiak

Instytut Filologii Słowiańskiej

Ilona Rudnik

Biblioteka Slawistyczna

Kazimiera Basiura

Dziekanat WFil.

Barbara Panek
Ewa Szopa
Anna Wójciga
Halina Zapała
Beata Zoremba

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Zofia Motyl
Wanda Mól
Jerzy Rzeźniczek
Bożena Soboń

Instytut Matematyki

Jadwiga Barabasz
Aleksandra Bujnowska
Regina Rutkowska-Kulpa

Pracownia Komupterowa

Henryk Barabasz
Aleksandra Kaptur

Instytut Fizyki

Grażyna Wdowiak-Czakańska

Zakład Fizyki Ciała Stałego

Henryk Turek
Anna Winiarska

Zakład Fizyki Doświadczalnej

Janusz Koperski

Zakład Fizyki Molekularnej

Michał Górny
Michalina Pardała

Zakład Fizyki Jądrowej i Jej Zastosowań

Andrzej Grzeszczuk

Zakład Fizyki Magnetyków

Lucyna Kornobis

Zakład Dydaktyki Fizyki

Arkadiusz Włodzimierz Szymczyk

Zespół Dydaktyki Pracowni Fizycznych

Andrzej Ćwikliński

Zakład Elektroniki i Techniki Komputerowej

Danuta Baran

Biblioteka Instytutu Fizyki

Alina Stokłosa

Pracownia Dydaktyki Chemii

Bożena Klama

Zakład Chemii Organicznej

Teresa Buczyńska

Zakład Chemii Nieorganicznej i Radiacyjnej

Janusz Mrzigod

Zakład Chemii Analitycznej

Marek Fabiś

Zakład Chemii Fizycznej

Małgorzata Gwioździk

Zakład technologii Chemicznej

Jerzy Ossowski

Pracownia Komputerowa

Edward Stanek

Dziekanat Wydziału Mat. - Fiz. - Chem.

Jolanta Aniołek
Monika Gwóźdź
Beata Komorowska
Aleksandra Mul
Anna Potapczyńska
Barbara Wójcicka-Rodek

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Helena Stefańska

Katedra Geologii Podstawowej

Irena Nowak

Zakład Kartografii Geologicznej

Małgorzata Manowska

Zakład Paleobotaniki i Stratygrafii

Aleksandra Śliwińska

Katedra Hydrogeologii i geologii Inżynierskiej

Ewa Kaczkowska

Zakład Geofizyki Stosowanej

Maria Dziurowicz

Katedra Geochemii, Mineral. i Petrografii

Danuta Zając

Zakład Geochemii

Mariola Jabłońska

Katedra Geografii Fizycznej

Grażyna Nakonieczna

Zakład Geografii Fizycznej Ogólnej

Stanisława Kobylecka
Agnieszka Maszlej

Zakład Dydaktyki Geografii

Jadwiga Sosnowska

Katedra Geografii Ekonomicznej

Barbara Kaszowska

Katedra Geomorfologii

Zbigniew Andrzej Caputa
Jolanta Grzanka-Wysocka

Obserwatorium Meteorologiczne

Violetta Degórska
Jadwiga Hollek-Idziak

Biblioteka

Elżbieta Włodarczyk

Dziekanat WNoZ

Monika Gryboś
Jolanta Mielczarek
Ewa Samulewicz

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Jarosław Hom

Instytut Nauk Politycznych

Renata Marciniec

Zakład Dziennikarstwa

Wanda Galasińska-Hrebenda

Biblioteka

Joanna Ciesielska
Mirosława Kucharczyk
Krystyna Kurdziel
Teresa Sowa
Urszula Szwarc
Ewa Termin

Dziekanat WNS

Krystyna Galas
Barbara Kałuża
Maria Magdalena Kastner
Zofia Niedbał
Wanda Zaręba

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Elżbieta Jelonek
Ewa Zowade

Instytut Psychologii

Urszula Sławecka

Katedra Psych. Ogólnej i Psych. Pracy

Alina Fuks
Stanisława Pulikowska

Zakład Zastosowań Informatyki w Dydaktyce

Wojciech Zwierzchowski

Biblioteka

Maria Golda
Teresa Jarosz

Dziekanat PiPs.

Małgorzata Biała
Katarzyna Damek
Anna Grzywacka
Olga Tadla

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Halina Juszczyk
Izabela Karkus

Katedra Kryminalistyki

Wojciech Ziółkowski

Biblioteka

Artur Dziewanowski
Danuta Gburska

Dziekanat WPiA

Anna Gabryś-Artymowicz
Violetta Kołodziejska
Anna Łuszczyńska
Małgorzata Pikulska
Barbara Samuel
Małgorzata Szaniewska

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Jolanta Nowak

Zakład Systemów Informatycznych

Marek Szymański
Magdalena Zasada-Śmieszek

Zakład Elektroniki i Systemów Komputerowych

Teresa Synowska-Mazurek
Dobrosława Gruszka

Zakład Tribologii

Wojciech Wypart

Zakład Fizyki Materiałów Niemetalicznych

Lucjan Kozielski

Zakład Dydaktyki Przedmiotów Technicznych

Małgorzata Manda

Instytut Fizyki i Chemii Metali

Anna Limańska

Zakład Krystalografii i Badań Strukturalnych

Barbara Brzycka
Grażyna Kwolek
Zdzisław Lekston
Piotr Tkacz
Edward Urbański

Biblioteka

Joanna Adamczewska
Maria Krzanowska

Dziekanat Wydziału Techniki

Wanda Iwanow
Joanna Rutkowska
Anna Zapart

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Małgorzata Mazur

Instytut Reżyserii, Realizacji i Organizacji

Renata Walasek

Dział produkcji i techniki

Maria Bednarczyk-Karp

Biblioteka

Anna Grudzińska-Szapert

Dziekanat WRTV

Ewa Gano
Ewa Gorlińska-Kucik

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Ilona Cichoń

Biblioteka Studium PNJO

Danuta Kowalska-Caban

Studium WF i Sportu

Teresa Danysz

Kolegium Języka Biznesu

Katarzyna Bromblik

Dziekanat Kolegium Języka Biznesu

Elżbieta Łysek

Sekcja Adm. Gosp. Kolegium Języka Biznesu

Alicja Mrozek

Szkoła Zarządzania UŚ

Elżbieta Hobik

Ośrodek Pol. Kom. Współpr. z Alliance Francaise

Gabriela M. Błaszczyk
Barbara Skupień

Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środ.

Edyta Dąbrowska

Międzynarodowa Szkoła Nauk Polit. UŚ

Stefan Gutowski
Edyta Jeleń

Wydawnictwo

Danuta Piszczałka
Barbara Woźnica

Redakcja Humanistyczna

Barbara Konopka
Jerzy Stencel

Redakcja Techniczna

Lidia Szumigała

CTO

Helena Badera
Maciej Uhlig

Dział Serwisu technicznego

Andrzej Daniel

Pracownia Oprogramowania Użytkowego

Ewa Uhlig
Roman Mańka

Sekretariat Rektora

Teresa Zięba

Sekretariat Prorektorów

Jolanta Zioło

Archiwum

Halina Wzięch

Dział Spraw Osobowych

Zdzisława Barańska
Teresa Pawlicka
Renata Rams
Danuta Szefer

Samodzielna Sekcja Specjalna

Elżbieta Ulbricht

Sam. Sekcja Rewizji Gospodarczej

Jadwiga Błotko

Zespół Radców Prawnych

Bożena Gralec
Andrzej Skotnicki

Sekretariat Radców Prawnych

Gabriela Stawowy

Dział Nauki i Współpracy z Gospodarką

Mirosława Koziara
Halina Sztuka

Pełn. rektora ds. dział. wydawnicz.

Daniel Koźbiał

Dział Współpracy z Zagranicą

Elżbieta Binduchowska
Helena Borzymska

Dział Nauczania

Małgorzata Drenda
Anna Koźmińska
Anna Wiśniewska

Dział Spraw Studenckich

Maria Gałuszka
Marek Piestrzyński

Dział Spraw Socjalnych

Genowefa Malarczyk

Ośr. Wypoczynkowy - Szczyrk

Ewa Howaniec - Sypta

Inspektorat BHP i OP

Feliks Żogała

Dział Organizacyjno-Prawny

Bożena Golanka
Ewa Słomiana
Dorota Suchoń

Dział Informatyki Systemów Zarządzania

Marek Kłosek
Tomasz Ślęczka

Z-ca Dyrektora ds. Technicznych

Edward Wąsiel

Dział Techniczny

Adelajda Habior
Bolesław Kołodziej
Danuta Piecha
Roman Rupala

Dział Aparatury i Zaopatrzenia

Edward Achtelik
Jacek Będkowski
Piotr Meryn
Jerzy Parzniewski

Dział Gospodarki Materiałowej

Anna Achtelik
Ewa Pierończyk

Dział Inwentaryzacji

Elżbieta Chrzanowska
Ewa Śniegocka

Uczelniana Komisja Inwentaryzacyjna

Wanda Ossowska

Dział Transportu

Bronisław Włosik

Z-ca Dyrektora ds. Ogólnych

Mirosława Frąckowiak

Samodzielny Ekonomista

Iwona Czopor

Dział Administracyjno-Gospodarczy Rektoratu

Barbara Respondek
Elżbieta Szymała

Z-cy Kwestora

Elżbieta Pagacz

Dział Finansowy

Iwona Jarocka
Magdalena Milejska

Dział Księgowości Głównej i Kosztów

Irena Ciuk
Maria Gnacik
Barbara Górak
Zofia Sznajder

Dział Zatrudnienia i Płac

Alicja Ciborowska
Urszula Fajkis
Jolanta Rutkowska
Joanna Ziętara

Dział Księgowości Majątkowej

Bożena Ambroży
Ilona Dej
Wanda Rudawska

Dział Małej Poligrafii

Grzegorz Zarychta

Sekretariat Z-cy Dyrektora

Dorota Szczurek

Sekretariat Dyrektora

Danuta Krawiec

Sekretariat ZNP

Kazimiera Kotulska

Sekretariat "Solidarności"

Beata Puczka

UKI

Cecylia Kalus

DS 1 Ligota

Ewa Zaborowska

DS 2 Ligota

Krystyna Jurewicz

DS 7 Ligota

Urszula Probierz

Osiedle Akademickie Sosnowiec

Grażyna Doros
Teresa Iwaćkowska
Wojciech Maszlej

DS 4 Sosnowiec

Jolanta Czerny

Ds i HA Paderewski

Danuta Kowalska
Jolanta Sławińska

DS i HA Bytkowska

Liliana Balcarek
Leokadia Błaszczyk
Justyna Mostowik

Oddział Gromadzenia Zbiorów

Lucyna Puławska
Janina Rabięcna
Mirosława Szulc

Oddział Opracowania Zbiorów

Anna Klich
Teresa Kłosek
Ewa Śliwka

Oddział Zbiorów Mat. - Chem.

Elżbieta Maj
Brygida Pisula

Oddział Udostępniania Zbiorów

Ewa Brodowiak
Aldona Grabiańska-Górnik
Anna Sambura
Janina Wieczorek

Oddział Czasopism

Gabriela Kuźniewska

Prac. Obsługi Informatycznej Biblioteki

Andrzej Koziara

Filia w Cieszynie

Erwin Tomica
Marian Brandys

Kierownicy Sekcji

Andrzej Bąk
Piotr Lapczyk
Bronisław Żyła
Alojzy Jura
Małgorzata Wajner
Danuta Piprek
Janusz Matuszewski
Andrzej Nowotarski
Jan Czyż
Ernestyna Sztwiertnia
Andrzej Różycki
Jerzy Jura

Sam. Sekcja Warsztatowa

Piotr Dziedzic
Bronisław Grzybek
Stanisław Malinowski
Stanisław Malinowski
Józef Matuszny
Roman Rekiel
Henryk Rokicki
Piotr Stefański
Grzegorz Strządała
Mirosław Teper
Henryk Wilczek
Stanisław Dybek
Adam Piechaczek

Pracownicy samodzielni

Danuta Bobek
Janina Ciupek
Lidia Dobrzyńska
Stanisława Gaś
Beata Gaczek
Jadwiga Hanc
Grażyna Jankowska
Barbara Kluz
Zygmunt Kołodziej
Jolanta Madej
Grażyna Matloch
Barbara Rusek
Anna Stelmach
Janina Błażek
Erwin Tomica
Joanna Kubień

Dziekanat

Celina Bracka
Antonina Fajkis
Halina Gazurek
Jadwiga Kozakowska
Małgorzata Polak
Krystyna Teper
Magdalena Marczyńska

Hotel "Academicus"

Małgorzata Jeśko
Anna Jaworska
Grażyna Jęrusik
Iwona Martynek
Zofia Słama
Mariola Rygiel

Dział Informatyki

Michał Kopeć
Małgorzata Węgierek

Sam. Sekcja Aparatury Naukowej

Jan Owczarzy
Edward Bracki
Marian Krupa
Dariusz Tomica
Renata Schejbal

Sam. Sekcja Zaopatrzenia

Maria Agac
Jacek Liboska
Czesław Serafin
Stanisław Stanek
Zdzisław Wigłasz

Kwestura

Elżbieta Kokotek
Helena Bojda
Agata Fajkis
Aleksandra Kobielus
Wanda Malinowska
Bernadeta Stokłosa
Marta Szewczyk
Anna Szkandera
Halina Waniewska

Sam. Sekcja Gospodarcza

Krystyna Czakon
Czesław Dudys
Małgorzata Dudys
Wiesława Dybek
Stefania Dziadek
Sabina Kazimor
Janina Matuszny
Danuta Majzer
Władysław Pawełek
Halina Pieczonka
Marta Pniok
Barbara Wapienik

Obiekty Sportowe

Bernard Bomastyk
Elżbieta Boruta
Anna Jawor
Józef Kochutek
Stanisław Radomski
Danuta Rozmus
Ewa Ustrzycka

Biblioteka

Krystyna Blacha
Ewa Brudny
Ewa Kaleta
Halina Kłoda
Elżbieta Kudelska
Barbara Majewska
Maria Rychlicka
Danuta Sikora
Małgorzata Szuścik
Zofia Wigłasz
Zofia Znamirowska-Hanus
Ewa Bujok-Lazar

Dom Studenta

Urszula Konior
Danuta Mielczarek
Halina Raszka
Zuzanna Włosok
Janina Piechaczek
Maria Adamek
Helena Chrobak
Bożena Bujok
Zofia Kowalczyk
Maria Piechaczek
Anna Pilch
Maria Sobel
Jakub Ślęczka
Małgorzata Urbaczka
Irena Zawada
Jadwiga Olszar
Józef Czakon
Czesława Legierska
Anna Raszka
Krystyna Studenska