DO STUDENTÓW DZIENNYCH UŚ pobierających stypendia

W trosce o interes uczelni i studentów a p e l u j ę do Państwa o założenie w bankach kont osobistych, na które będą przelewane stypendia. Dotychczas funkcjonujący system wypłaty stypendiów poprzez kasy naraża uczelnię na wysokie koszty związane z obsługą i odpowiednim zabezpieczeniem gotówki. Przewożenie z banku znacznych kwot pieniędzy na wypłatę stypendiów stwarza poważne zagrożenie dla życia osób dokonujących tej operacji. Założenie przez Państwa kont osobistych w dowolnie wybranym banku stwarza wiele korzyści, tj:

  • szybsze i całkowicie bezpieczne przekazywanie stypendiów do banków, możliwość ustalenia stałych terminów wypłat (w obecnym systemie kasowym od momentu sporządzenia listy stypendialnej przez dziekanat do dnia wypłaty upływa ok. 10 dni, przelew gotówki na konto osobiste studenta do banku to kwestia 3-5 dni ),
  • dokonywanie wypłaty stypendium poprzez bankomaty,
  • możliwość lokowania na koncie również innych dochodów studenta,
  • możliwość pobierania pieniędzy w dowolnym miejscu w kraju (przydatne np. w czasie wakacji),
  • możliwość ubiegania się o kredyt w banku bez zbędnych formalności,
  • możliwość bezgotówkowego regulowania jednorazowych i cyklicznych opłat.
W celu ułatwienia Państwu założenia konta poczyniono ustalenia z prowadzącym obsługę finansową uczelni Bankiem Sląskim S. A. (VII/O w Katowicach przy ul. Mickiewicza 3), którego przedstawiciele w listopadzie i grudniu, w dniach wypłaty stypendiów, będą w okolicach kas zakładać na Państwa życzenie konta osobiste, służąc pełną informacją i pomocą w załatwianiu wszystkich formalności.

Osoby, które nie skorzystają z tej oferty proszone są o założenie konta osobistego w dowolnie wybranym banku i poinformowanie o tym dziekanatu wydziału do 31 grudnia 1997 r.

Jednocześnie informuję, iż od stycznia 1998 r. stypendia dla studentów, którzy nie założą kont osobistych w banku będziemy zmuszeni przesyłać przekazem na adres pobytu stałego.

Prorektor d/s Studenckich
dr hab. prof. UŚ Krystian Roleder