Z Senatu - Grudzień 1999

28 września odbyło się pierwsze w nowej kadencji posiedzenie Senatu UŚ. Skład Senatu zamieszczamy obok. Najważniejszym punktem obrad było przyjęcie nowego Statutu Uniwersytetu Śląskiego.

W naszej "Gazecie" prezentujemy obszerny tekst Pana Profesora Kazimierza Zgryzka przybliżający naszym Czytelnikom Statut. Zachęcamy do wnikliwej lektury. Podczas obrad Senatu przedstawiono także dwa wnioski kadrowe. Wniosek Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii w sprawie mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr hab. Jerzego Łuczki oraz wniosek Wydziału Radia i Telewizji w sprawie mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego prof. Daniela Szczechury. Oba wnioski zostały przez Senat zaakceptowane. Następnie Prorektor ds. Kształcenia prof. dr hab. Zofia Ratajczakowa przedstawiła informacje o przebiegu zakońnczonej akcji rekrutacyjnej.

Senatorowie powołali również Komisje Senackie na kadencje 1999/2002. Składy komisji drukujemy poniżej.

Senat wyraził również zgodę na przedłużenie porozumienia zawartego pomiędzy Rektorem UŚ i Komendantem Wojewódzkim Policji w Katowicach w sprawie wspólnego przeciwdziałania narkomanii i handlowi narkotykami na terenie naszej Uczelni.

Autorzy: Dariusz Rott