NEKROLOG PROF. ZW. DR HAB. KAZIMIERZA CZECHOWICZA

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 18. 10. 1999 r. zmarł

prof. zw. dr hab.
KAZIMIERZ CZECHOWICZ

emerytowany nauczyciel akademicki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, długoletni Kierownik Katedry Histologii i Embriologii Zwierząt na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska, były prodziekan tego Wydziału, wcześniej wykładowca w Akademii Medycznej we Wrocławiu

Wybitny naukowiec, zasłużony pedagog i wychowawca wielu pokoleń młodzieży akademickiej. Członek Komisji Mikroskopii Elektronowej Komitetu Patologii Komórkowej i Molekularnej Wydziału Nauk Medycznych PAN, Autor wielu publikacji naukowych. Wielokrotnie nagradzany.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi. W środowisku akademickim miał powszechne uznanie, szacunek oraz sympatię. Pozostanie w naszej pamięci.

Wyrazy głębokiego współczucia

Rodzinie Zmarłego

składają

Rektor i Senat oraz Dziekan i Rada Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach