DYSKUSJE O REALIZMIE SOCJALISTYCZNYM W UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM

W dniach 19 i 20 października 1999 roku odbyła się w Katowicach międzynarodowa konferencja naukowa pod hasłem "Realizm socjalistyczny w Polsce z perspektywy 50 lat". Zorganizował ją Instytut Nauk o Kulturze Uniwersytetu Śląskiego, a jej głównym inicjatorem był prof. Stefan Zabierowski. Sesją poprzedziła impreza towarzysząca: przygotowany przez Marka Cieślińskiego w Towarzystwie Silesia pokaz socrealistycznych polskich Kronik Filmowych. Na obrady przybyli goście z Anglii, Czech i Szwecji oraz przedstawiciele polskich ośrodków naukowych z Warszawy, Lublina, Torunia i Bydgoszczy - w tym wielu wybitnych znawców problemu - m. in. prof. Paweł Wieczorkiewicz (UW), prof. Jerzy Smulski (UMK w Toruniu) i prof. Wojciech Tomasik (WSP Bydgoszcz). W dyskusjach spierali się historycy, historycy literatury polskiej i rosyjskiej, filmoznawcy i teatrolodzy. Wygłoszono 25 referatów. 15 z nich przygotowali pracownicy Uniwersytetu Śląskiego, z czego 6 - Zakład Kultury Literackiej INoK.