NEKROLOG PROF. DR HAB. AUGUSTA CHEŁKOWSKIEGO

W głębokim smutku żegnamy zmarłego w dniu 31 października 1999 r.

Prof. dr hab. Augusta Chełkowskiego

Rektora Uniwersytetu Śląskiego w 1981 r.

Piastował urząd Marszałka Senatu w latach 1991-1993, a od 1989 roku nieprzerwanie pełnił funkcję Senatora RP.

Pracę nauczyciela akademickiego rozpoczął w 1950 r. w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Poznaniu. Przez 15 lat pracował w Katedrze Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 1967 r. przeniósł się na Śląsk do Filii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Katowicach.

Z Uniwersytetem Śląskim związany od chwili jego powstania " tj. od 1968 r.
Był Rektorem i Prorektorem Uniwersytetu Śląskiego w 1981 roku, Dziekanem Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii, wieloletnim Dyrektorem Instytutu Fizyki, Kierownikiem Zakładu Fizyki Ciała Stałego w tym Instytucie.

Wybitny naukowiec w dziedzinie fizyki.

Współpracę z Polską Akademią Nauk rozpoczął w 1957 r. Był członkiem Prezydium Komitetu Fizyki PAN i Przewodniczącym Sekcji Fizyki Fazy Skondensowanej PAN. Był również członkiem Komitetu Redakcyjnego "Biblioteki Fizyki" PWN i autorem licznych artykułów naukowych.

Uczestnik wielu światowych kongresów fizyków, wyjeżdżał wielokrotnie na stypendia naukowe zagranicę. Wynalazca a także współtwórca naukowych opracowań. Kierował tematami prac realizowanych w ramach programów centralnych.

Był sprawiedliwym i wymagającym nauczycielem, wybitnym autorytetem, promotorem prac doktorskich i habilitacyjnych, twórcą kilku szkół fizyków.

Nagradzany przez Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki za wybitne osiągnięcia naukowe oraz w dziedzinie rozwoju młodej kadry naukowej.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką "Zasłużony w rozwoju województwa katowickiego", Złotą Odznaką "Za zasługi dla Uniwersytetu Śląskiego" i innymi medalami.

Współzałożyciel uniwersyteckiej "Solidarności".

Odszedł z naszego grona człowiek wielkiego formatu, wybitny naukowiec, czcigodny profesor kojarzony z najpiękniejszymi ludzkimi wartościami.

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie Zmarłego składają:
Rektor i Senat
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,
Związki Zawodowe "Solidarność"
i "ZNP" przy Uniwersytecie Śląskim;
oraz cała społeczność akademicka