SKŁAD KOMISJI SENACKICH

I. Komisja ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą

1. Prof. dr hab. Stanisław Kucharski Przewodniczący
2. prof. dr hab. Lech Zacher Wydz. Radia i Telewizji
3. dr hab. Piotr Wojtylak Wydz. Mat. Fiz. Chem.
4. prof. dr hab. inż. Jan Piecha Wydz. Techniki
5. prof. dr hab. Kazimierz Zgryzek Wydz. Prawa i Administracji
6. prof. dr hab. Zygmunt Kłodnicki Wydz. Pedagog. - Artyst.
7. prof. Artur Starczewski Wydz. Pedagog-Art.
8. doc. dr hab. Kazimierz Ślęczka Wydz. Pedagog-Art.
9. prof. dr hab. Wojciech Świątkiewicz Wydz. Nauk Społecznych
10. dr hab. Zbigniew Białas Wydz. Filologiczny
11. prof. dr hab. Dorota Ekiert-Grabowska Wydz. Pedagogiki i Psychologii
12. prof. dr hab. Paweł Migula Wydz. Biologii i Ochr. Środowiska
13. prof. dr hab. Andrzej Jankowski Wydz. Nauk o Ziemi
14. prof. dr hab. Marian Pulina Wydz. Nauk o Ziemi
15. dr hab. prof. UŚ Sylwia Łabużek Wydz. Biologii i Ochr. Środowiska
16. dr Aleksander Zemanek Solidarność
17. doc. dr Remigiusz Więckowski ZNP

II Komisja ds. budżetu i finansów

1. Prof. dr hab. Jerzy Zioło Przewodniczący
2. Dr Krystyna Doktorowicz Wydz. Radia i Telewizji
3. Dr hab. inż. Zygmunt Wróbel Wydz. Techniki
4. Prof. dr hab. Genowefa Grabowska Wydz. Prawa i Administracji
5. Dr Wojciech Morszczyński Wydz. Pedagog-Art.
6. Prof. dr hab. Jan Iwanek Wydz. Nauk Społecznych
7. Prof. dr hab. Wiesław Banyś Wydz. Filologiczny
8. Prof. dr hab. Władysława Łuszczuk Wydz. Pedagogiki i Psychologii
9. Prof. dr hab. Iwona Szarejko Wydz. Biologii i Ochrony Środowiska
10. Prof. dr hab. Adam Idziak Wydz. Nauk o Ziemi
11. Dr Jacek Szade Solidarność
12. Mgr Aleksander Achtelik ZNP

III. Komisja ds. rozwoju kadry naukowej

Prof. dr hab. Kazimierz Marszał Przewodniczący
1. Prof. dr hab. Wiesław Dudek Wydz. Radia i Telewizji
2. prof. dr hab. Stefan Ernst Wydz. Mat. Fiz. Chem
3. prof. dr hab. Aleksander Błaszczyk Wydz. Mat. Fiz. Chem.
4. prof. dr hab. Zygmunt Surowiak Wydz. Techniki.
5. prof. dr hab. Jan Grabowski Wydz. Prawa i Administracji
7. prof. Helena Danel-Bobrzyk Wydz. Pedagog-Art.
8. prof. dr hab. Czesław Głombik Wydz. Nauk Społecznych
9. prof. dr hab. Jan Iluk Wydz. Filologiczny
10. prof. dr hab. Andrzej Radziewicz-Winnicki Wydz. Pedagogiki i Psychologii
11. prof. dr hab. Stanisław Cabała Wydz. Biologii i Ochrony Środowiska
12. prof. dr hab. Wacław Zuberek Wydz. Nauk o Ziemi
13. dr Antoni Winiarski Solidarność
14. dr Janusz Trzepierczyński ZNP

IV. Komisja ds. organizacji i rozwoju Uniwersytetu

1 prof. dr hab. Wojciech Kalaga Przewodniczący
2. Dr Krystyna Doktorowicz Wydz. Radia i Telewizji
3. prof. dr hab. Kazimierz Szymiczek Wydz. Mat. Fiz. Chem.
4. prof. dr hab. Alicja Wakulicz-Deja Wydz. Techniki
5. prof. dr hab. Maksymilian Pazdan Wydz. Prawa i Administracji
6. dr hab. Halina Rusek Wydz. Pedagog. - Art.
7. prof. dr hab. Leszek Gruszczyński Wydz. Nauk Społecznych
8. prof. dr hab. Piotr Paweł Barczyk Wydz. Pedagogiki i Psychologii
9. prof. dr hab. Sylwia Łabużek Wydz. Biologii i Ochrony Środowiska
10. dr hab. Jerzy Runge Wydz. Nauk o Ziemi
11. dr Tomasz Wrzołek Solidarność
12. doc. dr Remigiusz Więckowski ZNP

V. Komisja ds. Kształcenia

1. prof. dr hab. Urszula Żydek-Bednarczuk Przewodnicząca
2. dr Ewa Gębicka Wydz. Radia i Tlelewizji
3. dr hab. prof. UŚ Stanisław Kula Wydz. Mat. Fiz. Chem.
4 dr hab. prof. UŚ Alicja Ratuszna Wydz. Mat. Fiz. Chem.
5. dr hab. Jarosław Polański Wydz. Mat. Fiz. Chem
6. dr hab. prof. UŚ Dariusz Badura Wydz. Techniki
7. dr hab. Krystyna Wokulska Wydz. Techniki
8. dr hab. Anna Łabno Wydz. Prawa i Administracji
9. dr hab. Zygmunt Tobor Wydz. Prawa i Administracji
10. adi. II st. Jerzy Fober Wydz. Pedagog. - Art.
11. prof. dr hab. Sylwester Wróbel Wydz. Nauk Społecznych
12. prof. dr hab. Agnieszka Stopińska-Pająk Wydz. Pedagogiki i Psychologii
13. prof. dr hab. Bogdan Doleżych Wydz. Biologii i Ochrony Środowiska
14. prof. dr hab. Edward Głuchowski Wydz. Nauk o Ziemi
15. prof. UŚ dr hab. Józef Zarek Wydz. Filologiczny
16. dr hab. prof. UŚ Małgorzata Strzelec Wydz. Biologii i Ochrony Środowiska
17. dr Teresa Zobek Kolegium Języka Biznesu
18. dr Anna Adamus-Matuszyńska Szkoła Zarządzania
19. prof. dr hab. Olga Wolińska MISH
20. dr hab. Karol Kołodziej MISMP
21. mgr Bogusław Nowak SPNJO
22. Joanna Makowska Samorząd Studencki
23. dr Irena Bielańska-Grajner Solidarność
24. dr Eugenia Rostańska ZNP

Komisja Dyscyplinarna dla nauczycieli akademickich

1. Dr Ewa Gębicka Wydz. Radia i Telewizji
2. prof. dr hab. Karol Baron Wydz. Mat. Fiz. Chem
3. prof. dr hab. Andrzej Szewc Wydz. Techniki
4. dr hab. Wiesław Kotarski Wydz. Techniki
5. prof. dr hab. Ernest Knosala Wydz. Prawa i Administracji
6. prof. dr hab. Aleksander Lipiński Wydz. Prawa i Administracji
7. adi. Andrzej Dziadek Wydz. Pedagog. - Art.
8. dr Andrzej Noras Wydz. Nauk Społecznych
9. prof. dr hab. Renarda Ocieczek Wydz. Filologiczny
10. prof. dr hab. Lesław Badura Wydz. Biologii i Ochrony Środowiska
11. dr hab. Katarzyna Popiołek Wydz. Pedagogiki i Psychologii
12. prof. dr hab. Marian Pulina Wydz. Nauk o Ziemi

I. Rada Biblioteczna

1. dr hab. Jan Sładkowski
2. 2. prof. dr hab. Antoni Budniok
3. 3. prof. dr hab. Leszek Ogiegło
4. prof. dr hab. Ewa Chojecka
5. 5. dr hab. Elżbieta Gondek
6. dr hab. Katarzyna Popiołek
7. prof. dr hab. Krzysztof Rostański
8. prof. dr hab. Maria Pulinowa
9. mgr Olga Nowak

II. Rada Wydawnicza

1. Prof. dr hab. Wiesław Dudek
2. prof. dr hab. Józef Śliwiok
3. dr hab. prof. UŚ Jan Barcik
4. prof. dr hab. Arkadiusz Nowak
5. prof. dr hab. Robert Mrózek
6. prof. dr hab. Henryk Kocój
7. prof. dr hab. Jerzy Paszek
8. dr hab. Maria Teresa Michalewska
9. prof. dr hab. Waldemar Karcz
10. prof. dr hab. Andrzej Jankowski
11. prof. dr hab. Marek Szczepański Przewodniczący
12. prof. dr hab. Roman Ger Zastępca Przewodniczącego
13. mgr Mirosława Kucharczak

Rada Programowa ds. Informatyki

1 Prof. dr hab. Alicja Wakulicz-Deja Przewodnicząca
2. St. kustosz dypl. Mgr Wanda Dziadkiewicz
3. Prof. dr hab. Stanisław Juszczyk
4. Dr Jolanta Tambor
5. Mgr Jerzy Jura
6. Dr Ewa Magiera
7. Prof. dr hab. Stanisław Kucharski
8. Prof. dr hab. Dariusz Badura
9. dr Marian Pawełczyk

Komisja ds. mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego

1. Prof. dr hab. Marek Zrałek - przewodniczący
2. Prof. dr hab. Andrzej Różkowski
3. Prof. dr hab. Adam Lityński
4. Prof. dr hab. Jolanta Małuszyńska
5. Prof. dr hab. Irena Heszen-Niejodek
6. Prof. Norbert Witek
7. Prof. dr hab. Edward Polański
8. Prof. dr hab. Józef Bańka

Rzecznicy dyscyplinarni ds. wykroczeń pracowników

1. prof. dr hab. Bogdan Dolnicki
2. doc.. dr hab. Marek Lubelski
3. prof. dr hab. Wojciech Popiołek

WYKAZ OSÓB UZUPEŁNIAJĄCYCH SKŁAD KOMISJI SENACKICH

I. Komisja ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą

1. Prof. dr hab. Marian Pulina Wydz. Nauk o Ziemi
2. Dr Aleksander Zemanek Solidarność (głos doradczy § 48 Statutu)
3. Doc. dr Remigiusz Więckowski ZNP (głos doradczy § 48 Statutu)
4. dr hab. prof. UŚ Sylwia Łabużek Wydz. Biologii i Ochrony Środowiska

II. Komisja ds. Budżetu i Finansów

1. Dr Jacek Szade Solidarność (głos doradczy § 48 Statutu)
2. mgr Edward Achtelik ZNP (głos doradczy § 48 Statutu)

III. Komisja ds. Organizacji i Rozwoju Uniwersytetu

1. Prof. dr hab. Maksymilian Pazdan Wydz. Prawa i Administracji
2. Dr Tomasz Wrzołek Solidarność (głos doradczy § 48 Statutu)
3. Doc. dr Remigiusz Więckowski ZNP ( głos doradczy § 48 Statutu)

IV. Komisja ds. Rozwoju Kadry Naukowej

1. Dr Antoni Winiarski Solidarność (głos doradczy § 48 Statutu)
2. Dr Janusz Trzepierczyński ZNP (głos doradczy § 48 Statutu)

V. Komisja ds. Kształcenia

1. prof. UŚ dr hab. Józef Zarek Wydz. Filologiczny
2. dr Teresa Zobek KJB
3. dr Anna Adamus-Matuszyńska Szkoła Zarządzania
4. prof. dr hab. Olga Wolińska MISH
5. dr hab. Karol Kołodziej MISMP
6. mgr Bogusław Nowak SPNJO
7. Joanna Makowska Samorząd Studencki
8. dr Irena Bielańska-Grajner Solidarność (głos doradczy § 48 Statutu)
9. dr Eugenia Rostańska ZNP (głos doradczy § 48 Statutu)
10. dr hab. prof. UŚ Małgorzata Strzelec Wydz. Biologii i Ochrony Środowiska

Rada Wydawnicza

1. mgr Olga Nowak Solidarność ( głos doradczy § 48 Statutu)

Rada Biblioteczna

1. mgr Mirosława Kucharczak Solidarność (głos doradczy § 48 Statutu)