Stanowiska, stopnie, tytuły naukowe - Grudzień 1999

Tytuł naukowy profesora uzyskali

prof. dr hab. Andrzej Gwóźdź WFil.
prof. dr hab. Krystyna Kleszcz WFil.
prof. dr Edward Możejko WFil.

Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskali:

dr hab. Jerzy Lucjan Sielski WNS
dr hab. Lesław Teper WNoZ

Stopień naukowy doktora uzyskali:

dr Irina Gałuskina WNoZ
dr Grażyna Starak WFil.
dr Violetta Mantajewska WFil.
dr Konrad Włodarz WFil.
dr Aleksandra Machelska WMFCh
dr Anna Orczewska WBiOŚ
dr Izabela Nowak WFil.
dr Bogumiła Mika WP-A

Ponownie przepraszamy Państwa Profesorów, że informacje dotyczące tytułów naukowych są niepełne. W naszej opinii w ciągu ostatnich dwóch miesięcy zdecydowanie więcej nauczycieli akademickich zostało profesorami zwyczajnymi, tytularnymi i nadzwyczajnymi. Niestety po raz kolejny Dział Spraw Osobowych nie dostarczył nam w terminie pełnej ich listy. Jako dowód reprodukujemy poniżej informację uzyskaną z ww. Działu. Liczymy, że w nowym 2000 roku stosowne informacje będziemy uzyskiwać terminowo (18 każdego miesiąca), w sposób zwyczajowo przyjęty w redakcji Gazety (dyskietka lub mail). Liczymy również, że informacje z dwóch ostatnich miesięcy zostaną uzupełnione. Jednocześnie dziękujemy tym jednostkom, które terminowo przekazują nam informacje na temat doktoratów i habilitacji (Filia w Cieszynie, Dział Nauki). (red. )