TARGI KSIĄŻKI


Październik dla Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego był miesiącem szczególnie pracowitym, uczestniczyliśmy bowiem w trzech imprezach targowych - w Toruniu, Poznaniu i Krakowie.

Targi ksiazki -  Toruń Prezentując dorobek uczelnianej oficyny wydawniczej, nie tylko promujemy osiągnięcia naukowe i dydaktyczne Uniwersytetu, ale przede wszystkim pragniemy poszerzyć krąg odbiorców naszych publikacji.

Po raz pierwszy w dniach 2-5 października 1999 r. w Toruniu odbyły się Targi Wydawnictw, Poligrafii i Wyposażenia Bibliotek ŚWIAT KSIĄŻEK, których współorganizatorem był Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Targom towarzyszyły spotkania z literatami, pokazy czerpania papieru, okolicznościowe wystawy i seminaria. Wydawnictwo eksponowało na stoisku ponad 170 tytułów, oferując odbiorcom publikacje z wszystkich uprawianych w Uniwersytecie Śląskim dyscyplin.

Targi ksiazki -  Poznań Poznańskie Dni Książki Naukowej, organizowane przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, przede wszystkim skupiają wydawców akademickich, a prezentowane publikacje są adresowane do określonego kręgu odbiorców. W dniach 6-9 października Wydawnictwo już po raz trzeci wzięło udział w tych targach, które w bieżącym roku skupiły około 60 wystawców. Oferta naszej oficyny była wszechstronna (180 tytułów, 830 egzemplarzy). Miło było nam słyszeć pochwały dotyczące nie tylko poziomu merytorycznego publikacji, ale także szaty edytorskiej. W Poznaniu jako wydawcy cieszymy się popularnością wśród bibliotekarzy i odbiorców indywidualnych; dziwi nas wstrzemięźliwość księgarzy, którzy obawiają się zakupu książek naukowych - przeznaczonych dla wybranego grona czytelników. Mimo to jednak sprzedaliśmy 500 egzemplarzy, a szczególną popularność zyskały książki z zakresu geologii i geografii, politologii, historii, pedagogiki i psychologii.

Targi ksiazki -  Kraków Na 3. Targi Książki w Krakowie w dniach 21-24 października 1999 r. przyjechało ponad 250 edytorów. Targi pod Wawelem mogą stać się wiodącymi w kraju, gdyż panuje na nich atmosfera sprzyjająca promocji książki. Organizatorzy zadbali o to, by te dni - wypełnione rzetelnym handlowaniem - służyły nie tylko wymianie doświadczeń i nawiązywaniu kontaktów między wydawcami i wszystkimi profesjonalnie związanymi z książką, ale by były także świętem kulturalnym, swoistym festiwalem książki. Pawilony wystawowe odwiedziło ponad 11 tys. osób. Wydawnictwo prezentowało 205 tytułów, a nabywców znalazło prawie 1000 egzemplarzy prac i skryptów.

Od wielu lat Wydawnictwo uczestniczy w imprezach targowych, reklamując dokonania edytorskie Uczelni. Mimo że jest to mozolny wysiłek (jak "ciężka" bywa wiedza, pozostanie tajemnicą osób obsługujących stoisko), przynosi wymierne efekty. Prezentacja oferty tytułowej sprzyja sprzedaży podczas targów; a po ich zakończeniu zawsze realizujemy gwałtownie wzrastającą liczbę zamówień.