NEKROLOG PROF. US. DR HAB. TADEUSZA KIMSY

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 29 października 1999 roku zmarł

prof. UŚ dr hab.
TADEUSZ KIMSA
długoletni kierownik Katedry Ekologii

Pozostawił po sobie bogaty dorobek naukowy, liczne grono uczniów. W Zmarłym tracimy zasłużonego uczonego, przyjaciela i kolegę.

Dziekan i Rada Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego