SKŁAD SENATU UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO (kadencja 1999-2002)


1. Rektor
prof. dr hab. Tadeusz Sławek

2. Prorektor ds Nauki, Współpracy i Promocji
prof. dr hab. Janusz Janeczek

3. Prorektor ds. Kształcenia
prof. dr hab. Zofia Ratajczak

4. Prorektor ds. Studenckich i Finansów
prof. dr hab. Krystian Roleder

5. Prorektor ds. Filii w Cieszynie
prof. dr hab. Alojzy Kopoczek

6. Dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii
prof. dr hab. Stanisław Kucharski

7. Dziekan Wydziału Nauk Społecznych
prof. dr hab. Józef Bańka

8. Dziekan Wydziału Prawa i Administracji
prof. dr hab. Kazimierz Zgryzek

9. Dziekan Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska
prof. dr hab. Iwona Szarejko

10. Dziekan Wydziału Filologicznego
prof. dr hab. Wiesław Banyś

11. Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii
prof. dr hab. Władysława Łuszczuk

12. Dziekan Wydziału Techniki
prof. dr hab. Marian Surowiec

13. Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi
prof. dr hab. Andrzej Jankowski

14. Dziekan Wydziału Radia i Telewizji
Dr Krystyna Doktorowicz

15. Dziekan Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego
prof. Helena Danel-Bobrzyk

16. Przedstawiciel prof. i dr hab Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii
prof. dr hab. Jerzy Zioło

17. Przedstawiciel prof. i dr hab. Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii
prof. dr hab. Zygfryd Kominek

18. Przedstawiciel prof. dr i dr hab. Wydziału Prawa i Administracji
prof. dr hab. Genowefa Grabowska

19. Przedstawiciel prof. i dr hab Wydziału Prawa i Administracji
prof. dr hab. Kazimierz Marszał

20. Przedstawiciel. prof. i dr hab Wydziału Nauk Społecznych
prof. dr hab. Jan Iwanek

21. Przedstawiciel. prof. i dr hab. Wydziału Nauk Społecznych
prof. dr hab. Maria W. Wanatowicz

22. Przedstawiciel prof. i dr hab. Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska
prof. dr hab. Jolanta Małuszyńska

23. Przedstawiciel prof. i dr hab Wydziału Pedagogiki i Psychologii
prof. dr hab. Irena Heszen-Niejodek

24. Przedstawiciel prof. i dr hab. Wydziału Filologicznego
prof. dr hab. Wojciech Kalaga

25. Przedstawiciel prof. i dr hab. Wydziału Filologicznego
prof. dr hab. Urszula Żydek-Bednarczuk

26. Przedastawiciel prof. i dr hab Wydziału Techniki
prof. dr hab. inż. Alicja Wakulicz-Deja

27. Przedstawiciel prof. i dr hab. Wydziału Nauk o Ziemi
prof. dr hab. Marian Pulina

28. Przedstawiciel prof. i dr hab. Wydziału Radia i Telewizji
prof. dr hab. Wiesław Dudek

29. Przedstawiciel prof. i dr hab. Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego
Ks. prof. dr hab. Manfred Uglorz

30. Przedstawiciel pozostałych nauczycieli akademickich Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii
dr Jan Habdas

31. Przedstawiciel pozostałych nauczycieli akademickich Wydziału Prawa i Administracji
Dr Lidia Zacharko

32. Przedstawiciel pozostałyc nauczycieli akademickich Wydziału Nauk Społecznych
Dr Barbara Filipczyk-Halladin

33. Przedstawiciel pozostałycnauczycieli akademickich Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska
dr Mirosław Nakonieczny

34. Przedstawiciel pozostałyc nauczycieli akademickich Wydziału Pedagogiki i Psychologii
dr Anna Nowak

35. Przedstawiciel pozostałych nauczycieli akademickich Wydziału Filologicznego
dr Dariusz Rott

36. Przedstawiciel pozostałych nauczycieli akademickich Wydziału Techniki
Dr Andrzej Posmyk

37. Przedstawiciel pozostałych nauczycieli akademickich Wydziału Nauk o Ziemi
Dr Michał Augustyniak

38. Przedstawiciel pozostałych nauczycieli akademickich Wydziału Radia i Telewizji
dr Ewa Gębicka

39. Przedstawiciel pozostałych nauczycieli akademickich Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego
Dr Mieczysław Juda

40. Przedstawiciel pozostałych nauczycieli akademickich
dr Ilza Kowol

41. Przedstawiciel Samorządu Studenckiego Wydziału Prawa i Administracji
Przemysław Guzik

42. Przedstawiciel Samorządu Studenckiego Wydziału Nauk Społecznych
Marcin Dulski

43. Przedstawiciel Samorządu Studenckiego Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska
Marek Burski

44. Przedstawiciel Samorządu Studenckiego Wydziału Pedagogiki i Psychologii
Piotr Jutkiewicz

45. Przedstawiciel Samorządu Studenciekgo Wydziału Filologicznego
Aleksander Jodko

46. Przedstawiciel Samorządu Studenckiego Wydziału Filologicznego
Aneta Sala

47. Przedstawiciel Samorządu Studenckiego Wydziału Techniki
Marcin Romanowski

48. Przedstawiciel Samorządu Studenckiego Wydziału Mat. Fiz. Chem.
Agnieszka Sieczka

49. Przedstawiciel Samorządu Studenckiego Wydziału Mat. Fiz. Chem.
Sylwia Wojtaszak

50. Przedstawiciel Samorządu Studenckiego Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego
Maciej Antoni Choroba

51. Przedstawiciel pracow. nie będących nauczycielami akademickimi
mgr Piotr Urbanowicz

52. Przedstawiciel pracow. nie będących nauczycielami akademickimi
mgr Elżbieta Dul-Zarychta

53. Dyrektor Administracyjny
Dr Jan Jelonek

54. Kwestor
mgr Urszula Ziegler

55. Dyrektor Biblioteki Głównej
mgr Wanda Dziadkiewicz

56. Przewodniczący KZ NSZZ "Solidarność"
mgr Ewa Żurawska

57. Prezes Zarządu ZNP
doc. dr Remigiusz Więckowski

58. Dyrektor Kolegium Języka Biznesu
prof. dr hab. Piotr Fast

59. Dyrektor Międzynarodowej Szkoły Nauk Politycznych
prof. dr hab. Jacek Wódz

60. Dyrektor Szkoły Zarządzania
prof. dr hab. Barbara Kożusznik

61. Zastęopca Dyrektora Śląskiej Międzynarodowej Szkoły Handlowej
prof. dr hab. Wojciech Popiołek

62. Członek Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego
prof. dr hab. Maksymilian Pazdan