NAGRODY z OKAZJI DNIA EDUKACJI NARODOWEJ (cz. 2)

Dział Nauczania

Joanna Augustyn
Barbara Stryj
Iwona Trzcińska

Dział Spraw Studenckich

Joanna Trela

Dział Agend Kulturalnych

mgr Agnieszka Kloryga-Olchawa
mgr Jolanta Woszczycka-Kempny

Samodzielny Ekonomista

Iwona Czopor

Dział Administracyjno-Gospodarczy - Rektorat

Tadeusz Belka
Andrzej Włuka
Zdzisława Filipiak

Sam. Sekcja Adm. - Gosp. - Chorzów

Edward Dąbek

OA Katowice

Maria Kralewska
Stanisława Sekuła
Dariusz Bernacisko
Rafał Flisiak
Tadeusz Dąbrowski
Władysław Maciejewski
Urszula Kurek

Ośr. Dydaktyczny w Jastrzębiu Zdroju

Katarzyna Mazur

OA Sosnowiec

Marek Bińczycki
Rafał Czapla
Andrzej Figiel
Marcin Goncerz
Grzegorz Gondek
Jerzy Łabuś
Elżbieta Hulist
Wiesław Waligóra

Biuro Rektora

mgr Mariola Maruszczyk
Barbara Zając

Dział Spraw Osobowych

mgr Renata Rams
Elżbieta Leszczyńska
Elżbieta Michalska

Dział Współpracy z Zagranicą

Elżbieta Binduchowska
Helena Borzymska

Dział Nauki

Joanna Cibis

Dział Informatyki Systemów Zarządzania

mgr Aldona Galas
Jolanta Szade

Dział Zamówień Publicznych

Krystyna Solak
Aneta Knapik

Inspektorat BHP

Dobrosława Jakubas
Barbara Zięcik
Wacław Drząszcz

Dział Organizacyjno-Prawny

mgr Aleksandra Madej

Sekcja Specjalna

Zenon Jodłowski

Archiwum

Halina Wzięch

Kwestura

Alicja Ciborowska
Urszula Fajkis
Dorota Łysoń
Jolanta Gadomska
Barbara Szamsza
Alicja Czop
Krystyna Wątor
Krystyna Głowacka
Bożena Ambroży
Joanna Winiewicz
Irena Ciuk
Barbara Górak
Anna Debudej
Mariola Gdesz

Dział Aparatury Naukowej

Jacek Będkowski
Grażyna Krochmal
Eugeniusz Gołębecki
Bożena Szczepańska
Piotr Jurczyński

Dział Gospodarki Materiałowej

Barbara Tworek
Anna Potaczek

Uczelniana Komisja Kasacyjna

Anna Ehringer

Dział Transportu

Robert Andrzejewski
Czesław Jarzyna
Józef Wawrzecka
Tadeusz Świerk
Mariusz Simka

Dział Inwentaryzacji

Bożena Maślankiewicz
Barbara Papała
Sylwia Swendrowska

Samodzielna Sekcja Teletechników

Tomasz Górnicz
Grzegorz Janaczek

Uczelniana Komisja Inwentaryzacyjna

Wanda Ossowska

Dział Techniczny

Adelajda Habior
Danuta Piecha
Andrzej Kuwak
Urszula Szczepanowska
Roman Rupala

Sekretariat

Dorota Szczurek

Listę nagród otrzymaliśmy z sekretariatu Dyrektora Administracyjnego UŚ (red. )