ZMARŁ PROF. ZW. DR HAB. STANISŁAW GRZESZCZUK

Dziekan, Rada Wydziału Filologicznego oraz Dyrekcja Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego
z głębokim żalem powiadamiają, że 20 października 1999 roku zmarł

prof. zw. dr hab.
STANISŁAW GRZESZCZUK

wybitny historyk literatury historyk książki, bibliograf i edytor

Był absolwentem polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego i wieloletnim profesorem tego Uniwersytetu, Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, zasłużonym dyrektorem Biblioteki Jagiellońskiej.

Pełnił funkcje ważne dla rozwoju nauki i edukacji w Polsce jako członek Centralnej Komisji do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych oraz Komitetu Badań Naukowych, przewodniczący Komisji Historycznoliterackiej Krakowskiego Oddziału PAN, Komisji Egzaminacyjnej dla Bibliotekarzy i Dokumentalistów Dyplomowanych MEN.

Opublikował liczne prace naukowe, ponad 30 książek, z których wiele ma charakter pomnikowy. Był znakomitym i rzetelnym wykładowcą, sprawiedliwym i życzliwym recenzentem oraz opiekunem młodej kadry, serdecznym kolegą oraz prawym człowiekiem.

Pozostanie w naszej wdzięcznej pamięci.

Wyrazy współczucia
Żonie, Synom oraz Rodzinie
składają

Rektor i Senat,
Władze Dziekańskie
Rada Wydziału
Pracownicy i Studenci
Wydziału Filologicznego