NEKROLOG DR INŻ. STANISLAWA MARCA

Z głębokim żalem żegnamy

dr. inż.
STANISŁAWA MARCA
zmarłego w dniu 19. 10. 1999 r.,

byłego wieloletniego i wysoce cenionego pracownika Uniwersytetu Śląskiego, Wydziału Techniki, Katedry Materiałoznawstwa, odznaczonego Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi i wielokrotnie wyróżnianego nagrodami JM Rektora.

Dziekan i Rada Wydziału techniki
oraz Pracownicy, Koledzy i Przyjaciele
z Katedry Materiałoznawstwa