Kolejna odsłona edukacyjnej inicjatywy Niezależnego Zrzeszenia Studentów

Drogowskazy Kariery 2012

Od 12 do 23 marca na blisko 20 uczelniach w całej Polsce realizowano piątą już edycję programu edukacyjnego Drogowskazy Kariery. W naszym regionie do realizacji programu przystąpiły Uniwersytet Śląski oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Drogowskazy Kariery to program mający na celu dostarczenie młodym ludziom informacji na temat rynku pracy oraz praktyk i staży, a także umożliwienie zdobycia wiedzy i przydatnych umiejętności potrzebnych do samodzielnego kształtowania swojej kariery zawodowej. W tym celu organizowane są warsztaty, szkolenia i spotkania informacyjne z przedstawicielami firm, specjalistami i przedsiębiorcami, którzy przekazują studentom podstawy wiedzy branżowej, uczą pożądanych w przyszłym środowisku zatrudnienia umiejętności, informują o realiach rynku pracy, a także zachęcają do podjęcia praktyk w danej firmie.

Pomysłodawcą i organizatorem Drogowskazów Kariery jest Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Śląskiego – organizacja studencka inicjująca, popierająca i promująca studencką aktywność naukową, kulturalną i prospołeczną. NZS realizuje swoje cele poprzez organizację rozmaitych imprez studenckich, akcji charytatywnych, konferencji i wydarzeń kulturalnych.

Drogowskazy Kariery to program ogólnopolski, którego centrami regionalnymi są: Białystok, Gdańsk, Katowice, Kraków, Lublin, Opole, Poznań, Szczecin, Warszawa i Wrocław. W tym roku katowicka część programu odbywała się od 12 do 16 marca. W ciągu tych pięciu dni uczestnicy mieli okazję do wzięcia udziału w blisko 20 spotkaniach szkoleniowych i warsztatowych. Tegoroczna tematyka była bardzo zróżnicowana. Aż cztery szkolenia były poświęcone procesowi rekrutacji – zainteresowani studenci mogli dowiedzieć się, jak wygląda prawidłowo przygotowane CV, jakie są podstawowe błędy popełniane przez kandydatów podczas rozmowy kwalifikacyjnej, a także poznać tajniki skutecznej autoprezentacji i metody rekrutacji w branży outsourcingowej. Wiele uwagi poświęcono także tematom finansowym – przeprowadzono m.in. szkolenia: „Kariera w Twoich rękach – czyli wszystko o tworzeniu biznesplanu”, „Inwestycje w nieruchomości w finansach osobistych” oraz spotkanie pod hasłem „Lepsza przyszłość – jak o nią zadbać?”. Ponadto, studenci mogli skorzystać ze szkoleń dotyczących coachingu, podstaw szybkiego czytania, inteligencji emocjonalnej, zakładania działalności gospodarczej, networkingu oraz zarządzania sprzedażą. W programie był także wykład otwarty „Niepewność egzystencjalna w świecie współczesnym”, który wygłosił prof. Piotr Sztompka. Największymi ciekawostkami tegorocznego programu były: spotkanie z twórcami Kabaretu Młodych Panów zatytułowane „Praca kabareciarza od kulis”, warsztaty języka migowego oraz szkolenie poświęcone informatyce śledczej.

Tegoroczna odsłona programu, tak jak poprzednie, cieszyła się ogromnym zainteresowaniem studentów. Koordynator Regionalny Drogowskazów Kariery na Śląsku, Agnieszka Skwarczowska, z radością stwierdziła: – Katowice, tuż po Warszawie, zorganizowały najwięcej szkoleń w ramach DK w Polsce. W tym roku mieliśmy ponad pół tysiąca zgłoszeń, a chętni zapisywali się nawet na 3–4 spotkania z listy. – Jakiego typu szkolenia są najchętniej wybierane przez studentów? – Uczestnicy, zarówno na UŚ, jak i UE, najczęściej wybierają szkolenia miękkie, podnoszące ich kwalifikacje: związane z procesem rekrutacyjnym, coachingiem, efektywną nauką. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również warsztaty dziennikarskie – dodała koordynatorka.

Drogowskazy Kariery stwarzają niepowtarzalną szansę na udział w praktycznych, rozwijających szkoleniach, które z pewnością wzbogacają doświadczenie młodego człowieka i dostarczają informacji mogących zwiększyć jego szansę na zatrudnienie w danej branży, a które w innych okolicznościach byłyby płatne. Ponadto, po zakończeniu programu uczestnicy otrzymują certyfikaty, które zasilą dokumentację ich doświadczenia.

Jak sami studenci oceniali tegoroczne programowe spotkania? Na temat szkolenia poświęconego coachingowi wypowiedziała się uczestniczka Agnieszka Nowak: – To szkolenie było dla mnie okazją do sensownego poukładania celów zawodowych i uświadomienia sobie swoich mocnych stron. Pomogło mi też myśleć pozytywnie i zmotywować się do konkretnych działań. O swoim udziale w Drogowskazach opowiedział także Marcin Kawka: – Tegoroczna oferta szkoleń była naprawdę różnorodna. Sam wybrałem kurs języka migowego i podstawy szybkiego czytania. Uważam, że warto się rozwijać i nabywać dodatkowe umiejętności, które, być może, w przyszłości zaprocentują w wyścigu o wymarzone stanowisko.

Patronami medialnymi tegorocznej regionalnej edycji Drogowskazów Kariery byli: Radio Egida, Magazyn Studentów UŚ „Suplement” oraz gazeta studencka „Info Student”.