Nekrologi


W głębokim żalu i smutku oraz w poczuciu niepowetowanej straty dla nauki przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Śp.
Profesora Jerzego Janika

Założyciela i wieloletniego Kierownika Zakładu Badań Strukturalnych Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN w Krakowie, wybitnego fizyka.
Odszedł od nas człowiek mądry, szlachetnego serca i prawego charakteru, cieszący się powszechnym szacunkiem i autorytetem, oddany sprawom nauki.
Na zawsze pozostanie w naszej pamięci, jako wybitny naukowiec i wspaniały Przyjaciel.

Wyrazy głębokiego współczucia i żalu kierujemy do Rodziny, Przyjaciół i Współpracowników Zmarłego oraz Społeczności Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN w Krakowie,

których ta śmierć najbardziej dotknęła, łącząc się w bólu i cierpieniu. Cześć Jego Pamięci. Rektor, Senat oraz Społeczność Akademicka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 

 


W głębokim żalu i smutku oraz w poczuciu niepowetowanej straty przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Śp.
prof. zw. dr. hab. Ernesta Knosali


długoletniego pracownika naukowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Kierownika Katedry Prawa i Postępowania Administracyjnego, wybitnego specjalisty z zakresu prawa administracyjnego i nauk o administracji, autora licznych monografii i prac naukowych.

W sposób charakterystyczny dla wielkich osobowości łączył funkcje znakomitego Uczonego i Pedagoga – wychowawcy wielu pokoleń naukowców, dla których pozostanie niedoścignionym Mistrzem.

Odszedł od nas Człowiek wielkiej kultury osobistej i szlachetnego serca, cieszący się powszechnym i zasłużonym szacunkiem.

W naszej pamięci na zawsze pozostanie jako wybitny Uczony i wspaniały Przyjaciel, życzliwy, mądry i szlachetny.

Będzie nam Go wszystkim brakowało. Cześć Jego Pamięci.

Rodzinie, Najbliższym oraz Przyjaciołom i Uczniom Pana Profesora, których ta śmierć najbardziej dotknęła, wyrazy głębokiego współczucia i żalu

składają
Senat i Rektorzy

prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś – JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego
prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek – Rektor UŚ w latach 2002–2008
prof. zw. dr hab. Tadeusz Sławek – Rektor UŚ w latach 1996–2002
prof. zw. dr hab. Maksymilian Pazdan – Rektor UŚ w latach 1990–1996
oraz Społeczność Akademicka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 Z wielkim bólem i smutkiem oraz w poczuciu niepowetowanej straty dla świata medycyny i nauki przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Śp.
prof. zw. dr. hab. n. med., dr. h.c. mult. Kornela Gibińskiego

nestora polskiej medycyny, wybitnego autorytetu w dziedzinie chorób wewnętrznych i farmakologii klinicznej, filozofa medycyny, autora fundamentalnych prac naukowych, wybitnego Uczonego i Pedagoga, wychowawcy wielu pokoleń lekarzy, dla których pozostanie niedoścignionym Mistrzem.

W Osobie Pana Profesora utraciliśmy Człowieka niezwykłych zasług dla polskiej medycyny i nauki, otaczanego powszechnym i zasłużonym szacunkiem, uhonorowanego za wybitne dokonania najwyższymi odznaczeniami państwowymi oraz godnością doktora honoris causa wielu uczelni.

Odszedł od nas Człowiek wielkiej kultury osobistej, życzliwy i całkowicie oddany służbie Drugiemu, autorytet moralny i medyczny, pełen pokory wobec ludzkiego cierpienia i bólu.

W naszej pamięci na zawsze pozostanie jako Człowiek wielkiego serca i umysłu, mądry, prawy i szlachetny, wspaniały Przyjaciel. Będzie nam Go wszystkim brakowało. Cześć Jego Pamięci. Rodzinie, Najbliższym oraz Uczniom i Przyjaciołom Profesora, których ta śmierć najbardziej dotknęła, wyrazy głębokiego współczucia i żalu

składają
Senat i Rektorzy
prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś – JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego
prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek – Rektor UŚ w latach 2002–2008
prof. zw. dr hab. Tadeusz Sławek – Rektor UŚ w latach 1996–2002
prof. zw. dr hab. Maksymilian Pazdan – Rektor UŚ w latach 1990–1996
oraz Społeczność Akademicka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach