Kronika UŚ

Made in China – rozmowy o Państwie Środka

28 i 29 marca na Wydziale Nauk Społecznych UŚ odbyła się Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Made in China – rozmowy o Państwie Środka”, która została podzielona na panele koncentrujące się na: polityce wewnętrznej, polityce zagranicznej, historii i filozofii, społeczeństwie i prawach człowieka, kulturze i sztuce Chin. Honorowym gościem sesji był JE Ambasador Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce Sun Yuxi.

Amerykańskie Centrum Kultury i Informacji „American Corner”

29 marca w Czytelni Ogólnej Biblioteki UŚ zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Ambasadą Stanów Zjednoczonych Ameryki w RP i Uniwersytetem Śląskim, na mocy którego w Bibliotece UŚ zostało utworzone Amerykańskie Centrum Kultury i Informacji „American Corner”. Sygnatariuszami porozumienia byli JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś i konsul generalny Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej Allen Greenberg.

Konferencja „Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych”

29 i 30 marca na Wydziale Filologicznym w Katowicach miała miejsce, zorganizowana przez Katedrę Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej UŚ i Polonistyczne Koło Naukowe „Bakałarz”, III Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych”. Wśród dyskutowanych zagadnień znalazły się m.in.: specyfika pracy z uczniem zdolnym (formy, metody pracy, rozwiązania dydaktyczne), specyfika pracy z uczniem z zaburzeniami i dysfunkcjami rozwojowymi (formy, metody pracy, rozwiązania dydaktyczne), diagnozowanie poziomu wiedzy i umiejętności (zwłaszcza językowych) dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych (techniki badawcze, rezultaty badań, konkluzje dydaktyczne), prognozowanie zmian w kształceniu (zwłaszcza językowym) dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Konferencja „Dylematy polskiej i węgierskiej polityki narodowościowej XX wieku”

29 i 30 marca na Wydziale Nauk Społecznych UŚ odbyła się polsko-węgierska konferencja naukowa pt. „Dylematy polskiej i węgierskiej polityki narodowościowej XX wieku”. Uczestnicy sesji uwagę koncentrowali przede wszystkim na dwóch kręgach tematycznych: „Od Wersalu i Trianonu do Poczdamu. Dylematy polskiej i węgierskiej polityki narodowościowej” oraz „Internacjonalizm czy nacjonalizm? Problemy polskich i węgierskich komunistów po II wojnie światowej”. W sesji udział wziął m.in. JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś oraz dyrektor Węgierskiego Instytutu Kultury w Warszawie dr János Tischler.

Nowa siedziba WRiT im. Krzysztofa Kieślowskiego

30 marca w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego została podpisana umowa o wykonanie wielobranżowego projektu budowlano-wykonawczego dla inwestycji „Budowa nowej siedziby Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”. Wykonawcą projektu będzie Grupa 5 Architekci sp. z o.o., która zdobyła pierwszą nagrodę w konkursie SARP, zorganizowanym przez UŚ na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej nowej siedziby katowickiej filmówki oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu. Sygnatariuszem umowy ze strony UŚ był JM Rektor prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś. Wykonawcę reprezentowali Krzysztof Mycielski i Wojciech Małecki.

Konferencja pt. „Linguistic Snapshots: Language and Cognition”

30 i 31 marca na Wydziale Filologicznym w Sosnowcu miała miejsce, zorganizowana przez Instytut Języka Angielskiego, I Międzynarodowa Konferencja Językoznawcza „Linguistic Snapshots: Language and Cognition”, podczas której zostały wygłoszone referaty dotyczące m.in.: semantyki, pragmatyki, językoznawstwa kognitywnego, językoznawstwa historycznego, analizy dyskursu, leksykografii i teorii przekładu. Gościem specjalnym był Dirk Geeraerts z Katholieke Universiteit Leuven.

Ambasador Japonii na Wydziale Filologicznym

3 kwietnia na Wydziale Filologicznym w Sosnowcu gościł Makoto Yamanaka, ambasador Japonii w Polsce, który wygłosił wykład pt. „Stan japońskiej gospodarki po trzęsieniu ziemi i tsunami oraz strategia dalszego rozwoju”. Po wystąpieniu ambasador spotkał się ze studentami z Japonii, studiującymi na UŚ, którzy czytali po polsku m.in. wiersz Wisławy Szymborskiej. W spotkaniu udział wzięli m.in.: JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, dziekan Wydziału Filologicznego dr hab. Rafał Molencki, dyrektor Instytutu Języka Angielskiego prof. UŚ dr hab. Andrzej Łyda oraz dyrektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej prof. UŚ dr hab. Jolanta Tambor.

Wybory prorektorów Uniwersytetu Śląskiego

3 kwietnia Kolegium Elektorów Uniwersytetu Śląskiego dokonało wyboru trzech prorektorów na kadencję 2012–2016. Prorektorem ds. finansów i rozwoju został wybrany prof. zw. dr hab. Stanisław Kucharski (w głosowaniu uczestniczyło 151 elektorów, zgłoszony kandydat otrzymał 131 głosów „za” i uzyskał wymaganą większość). Prorektorem ds. nauki i współpracy z gospodarką został wybrany prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk (w głosowaniu uczestniczyło 151 elektorów, zgłoszony kandydat otrzymał 120 głosów „za” i uzyskał wymaganą większość). Prorektorem ds. kształcenia i studentów został wybrany dr hab. Ryszard Koziołek (w głosowaniu uczestniczyło 151 elektorów, zgłoszony kandydat otrzymał 104 głosy „za” i uzyskał wymaganą większość). Kandydat na prorektora ds. umiędzynarodowienia, współpracy z otoczeniem i promocji prof. dr hab. Robert Hasterok nie uzyskał wymaganej liczby głosów. 17 kwietnia, podczas posiedzenia Kolegium Elektorów Uniwersytetu Śląskiego, prorektorem ds. umiędzynarodowienia, współpracy z otoczeniem i promocji został wybrany dr hab. Mirosław Nakonieczny (w głosowaniu uczestniczyło 156 elektorów, zgłoszony kandydat otrzymał 122 głosów „za” i uzyskał wymaganą większość).

VI Ogólnopolski Konkurs Chemiczny

3 kwietnia w Instytucie Chemii UŚ odbył się finał konkursu chemicznego skierowanego do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Do części finałowej zakwalifikowało się 23 najlepszych uczestniczek i uczestników. Laureatem pierwszego miejsca został Michał Sawczyk z I LO w Katowicach, drugiego – Adam Kubiela z LO „Filomata” w Gliwicach, zaś trzecią pozycję zajęła Zuzanna Jańczuk z III LO w Katowicach. Organizatorami przedsięwzięcia byli: Instytut Chemii Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii UŚ, oddział katowicki Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Pałac Młodzieży w Katowicach.

Otwarcie Laboratorium Badań Psychologicznych

3 kwietnia na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UŚ odbyło się uroczyste otwarcie Laboratorium Badań Psychologicznych, które powstało dzięki grantom pozyskanym przez Instytut Psychologii. Jego powstanie ma stanowić impuls do intensywniejszego prowadzenia badań psychologicznych na światowym poziomie. W spotkaniu uczestniczyli m.in.: JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, dyrektor Instytutu Psychologii prof. UŚ dr hab. Małgorzata Górnik-Durose oraz dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii dr hab. Zbigniew Spendel, który wygłosił wykład na temat eksperymentu w psychologii.

XX Ogólnopolski Zjazd Historyków Studentów

Od 11 do 14 kwietnia w Uniwersytecie Śląskim odbywał się XX Ogólnopolski Zjazd Historyków Studentów, będący największą konferencją naukową o tematyce historycznej ruchu studenckiego w Polsce. W programie zjazdu znalazły się obrady w sekcjach oraz szereg wydarzeń towarzyszących i atrakcji kulturalnych, w tym imprezy integracyjne w zabytkowej kopalni i wycieczki krajoznawcze dla uczestników zjazdu, koncerty plenerowe, wystawy, otwarte debaty eksperckie (m.in. „Autonomia a regionalizm?”, „Dostosowanie zabytków industrialnych do celów komercyjnych”), sekcja dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz gra miejska w klimacie międzywojennych Katowic. Na deptaku przed rektoratem UŚ zostało ustawione „miasteczko historyczne” z licznymi atrakcjami dla zwiedzających, m.in. pokazami rekonstrukcji historycznej.

Polsko-niemiecka konferencja historyczna

12 kwietnia na Wydziale Nauk Społecznych UŚ odbyła się polsko-niemiecka konferencja historyczna pt. „Przedsiębiorcy w procesach industrializacyjnych i modernizacyjnych na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Ruhry w XIX i XX wieku (do 1945 roku)”. 13 kwietnia obrady przeniosły się do Muzeum Śląskiego w Katowicach. Wystąpienia sesyjne podzielone zostały na cztery panele tematyczne: „Wpływ przedsiębiorców na tempo i charakter rozwoju technologicznego i cywilizacyjnego: wynalazki, technologie, planowanie przestrzenne, polityka”, „Udział przedsiębiorców w zmianach modernizacyjnych społeczeństwa na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Ruhry: zmiany społeczne, początki kultury masowej, demokratyzacja, akulturacja, dekonfesjonalizacja. Niemieccy i polscy przedsiębiorcy w życiu politycznym i społecznym Prus, Niemiec, Polski i Czechosłowacji”, „Drogi kariery przedsiębiorców na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Ruhry w XIX i XX w.”, „Przedsiębiorcy i świat kultury: od biznesu do mecenatu”.

Dzień Czekolady na UŚ

12 kwietnia na uczelni obchodzono Światowy Dzień Czekolady. Z tej okazji na deptaku przed rektoratem otwarto czekoladową kawiarenkę oraz zorganizowano wystawę opakowań po czekoladzie z prywatnych zbiorów Romana Buchały, który od przeszło 30 lat kolekcjonuje opakowania z całego świata. Ponadto można było wysłuchać wykładu dr. Jacka Kurka pt. „Słodko-gorzka historia przyjemności”.

XVI Konkurs Wiedzy Technicznej

13 kwietnia w auli Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach UŚ w Sosnowcu odbyła się uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień finalistom XVI Konkursu Wiedzy Technicznej. Laureatem pierwszego miejsca został Damian Kula z II LO w Jaworznie, drugiego, ex aequo – Bartosz Elmerych (na zdjęciu) z I LO im. Waleriana Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej i Stanisław Gorol ze Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach, zaś trzeciego – Dominika Alfs z I LO im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu.

Otwarcie Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości

13 kwietnia w UŚ odbyło się otwarcie największego w Polsce Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości, który będzie działał przy Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Inkubator znalazł siedzibę w budynku Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii (po pomieszczeniach Biblioteki Głównej UŚ). Jest tam salka konferencyjna z multimediami, sala z sześcioma stanowiskami komputerowymi oraz pokój osób koordynujących działanie Inkubatora. W ramach uroczystości otwarcia, w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie UŚ, odbyła się konferencja pt. „Przedsiębiorczość Akademicka – drogą rozwoju własnej kariery. Szanse i zagrożenia dla młodych przedsiębiorców w regionie”. Jej tematyka skoncentrowana była głównie na szansach młodych ludzi na rynku pracy oraz formach wsparcia instytucji otoczenia biznesu w zakresie prowadzenia własnej firmy. W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele najważniejszych instytucji wspierających młodych przedsiębiorców na Śląsku. W Inkubatorze, funkcjonującym od kilku lat przy Uniwersytecie Śląskim, działają obecnie 23 firmy. Studenci i absolwenci okolicznych uczelni najczęściej próbują swoich sił w branży informatycznej, handlu i szkoleniach.