Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

NOWE KSIĄŻKI

Prace naukowe

FILOZOFIA. „Folia Philosophica”. T. 29. Red. Piotr Łaciak

Wojciech Kaute: W poszukiwaniu „dobrego życia. U filozoficznych podstaw głównych orientacji politycznego myślenia

Mirosław Piróg: Williama Jamesa filozofia doświadczenia religijnego

Wiesław Walentukiewicz: Definicje deiktyczne a pojęcia. Badania z pogranicza filozo-fii języka i psychologii kognitywnej

LITERATUROZNAWSTWO. Marta Cuber: Trofea wyobraźni. O prozie Leo Lipskiego

Ryszard Koziołek: Znakowanie trawy albo praktyki filologii

Lech Miodyński: Symbole miejsca w kulturze i literaturze macedońskiej

JĘZYKOZNAWSTWO. Русский язык в польской аудитории. Т. 3. [Język rosyjski w polskiej szkole wyższej. T. 3]. Red. Anna Zych

BIBLIOTEKOZNAWSTWO. Studia bibliologiczne. T. 19: Zagadnienia wydawnicze – dzieje książki, prasy i bibliotek. Red. Anna Sitkowa

PSYCHOLOGIA. Masculinity and femininity in everyday life. Ed. Eugenia Mandal

Psychologia zdrowia: konteksty i pogranicza. Red. Małgorzata Górnik-Durose, Joanna Mateusiak

PEDAGOGIKA. Magdalena Kleszcz: Postawa twórcza a hierarchia wartości młodego pokolenia

NAUKI TECHNICZNE. Janusz Janczyk: Wybrane problemy zarządzania procesami kształcenia w społeczeństwie informacyjnym

Podręczniki i skrypty

KULTURA i JĘZYK POLSKI DLA CUDZOZIEMCÓW. Czytaj po polsku. Materiały pomocnicze do nauki języka polskiego jako obcego. T. 6: Natasza Goerke: „Paralele”, Ryszard Kapuściński: „Wewnątrz góry lodowej”. Edycja dla zaawansowanych (poziom C1). Wyd. 2. Oprac. Maria Czempka, Małgorzata Smereczniak

NAUKI o ZIEMI. Aleksandra Vierek, Józef Lewandowski, Kazimiera Malik, Tomasz Salamon: Karpaty i ich przedpole. Przewodnik do ćwiczeń terenowych z sedymentologii

ZAPOWIEDZI

Prace naukowe

LITERATUROZNAWSTWO. Jacek Lyszczyna: Natura, historia, egzystencja. W poszukiwaniu romantycznego uniwersum

Marta Mamet-Michalkiewicz: Between the Orient and the Occident: Transformations of The „Thousand and One Nights”

KOMPARATYSTYKA LITERACKA i KULTUROWA. Alina Mitek- Dziemba: Literatura i filozofia w poszukiwaniu sztuki życia: Nietzsche, Wilde, Shusterman

PRAWO. „Z Dziejów Prawa”. T. 4 (12). Red. Adam Lityński, Marian Mikołajczyk, Wojciech Organiściak

PEDAGOGIKA. Alicja Żywczok: Ku afirmacji życia. Pedagogiczne podstawy pomyślnej egzystencji