Prof. UŚ dr hab. Jolanta Tambor, dyrektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ oficjalnie otworzyła XXI letnią szkołę języka, literatury i kultury polskiej oraz XX warsztaty polonistyczne
XXI letnia szkoła języka, literatury i kultury polskiej

Wakacyjna nauka

31 lipca w Cieszynie rozpoczęła się XXI letnia szkoła języka, literatury i kultury polskiej. W tym roku uczestniczyło w niej ok. 200 studentów z 28 krajów, w tym m.in. z Czech, Niemiec, Rosji, Japonii, Korei, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Francji.

W uroczystej inauguracji, która odbyła się 1 sierpnia, udział wzięli: JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, prorektor ds. studenckich, promocji i współpracy z zagranicą prof. dr hab. Barbara Kożusznik, dziekan Wydziału Filologicznego dr hab. Rafał Molencki, dyrektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej prof. UŚ dr hab. Jolanta Tambor oraz burmistrz Cieszyna Mieczysław Szczurek. Wykład inauguracyjny pt. „Szanse i zagrożenia polskiej prezydencji w Radzie Europy” wygłosił dr Jan Olbrycht, poseł do Parlamentu Europejskiego.

Laureatki tegorocznej edycji „Sprawdzianu z polskiego”, pierwsza od prawej Mila Gavrilović z Serbii – zdobywczyni tytułu Cudzoziemskiego Mistrza Języka Polskiego
Laureatki tegorocznej edycji „Sprawdzianu z polskiego”, pierwsza od prawej Mila Gavrilović z Serbii – zdobywczyni tytułu Cudzoziemskiego Mistrza Języka Polskiego

Organizatorzy tegorocznej szkoły przewidzieli dla uczestników kursu wiele atrakcji. Studenci mieli możliwość wysłuchania cyklu wykładów z zakresu gramatyki języka polskiego, literatury, kultury i historii, współczesnej sytuacji politycznej i społecznej Polski. Wieczorami odbywały się projekcje polskich filmów, gry językowe, koncerty, spotkania z zaproszonymi gośćmi. Natomiast soboty i niedziele były przeznaczone na rekreację, zajęcia sportowe lub wypoczynek na terenie kampusu uniwersyteckiego. W związku z trwającym rokiem Czesława Miłosza, uczestnicy kursu pracowali nad przekładem wierszy poety na języki narodowe; ponadto wzięli udział w wieczorze poezji poświęconym twórczości noblisty.

Szkoła Języka i Kultury Polskiej UŚ, jak co roku, zorganizowała również warsztaty polonistyczne dla nauczycieli uczących języka polskiego jako obcego poza granicami Polski. Udział w nich wzięli nauczyciele pracujący w wielu krajach Europy.

Ważnym wydarzeniem letniego kursu języka polskiego była XIV edycja „Sprawdzianu z polskiego”, w którym uczestniczyli wszyscy słuchacze i goście. Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się 14 sierpnia. Tegoroczne dyktando pt. „Heros w spódnicy” ułożone zostało przez prof. UŚ dr hab. Aldonę Skudrzyk, prodziekan Wydziału Filologicznego UŚ, i poświęcone było polskiej noblistce – Marii Skłodowskiej-Curie. Tytuł Cudzoziemskiego Mistrza Języka Polskiego 2011 oraz bezpłatny udział w przyszłorocznej letniej szkole zdobyła Mila Gavrilović z Serbii, I Cudzoziemskim Wicemistrzem Języka Polskiego została Aliaksandra Piatrovich z Białorusi, a tytuł II Cudzoziemskiego Wicemistrza Języka Polskiego przyznano ex aequo Violecie Astap z Białorusi oraz Vasylynie Kondiukh z Ukrainy. Jury przyznało również nagrody w dwóch innych kategoriach: Orła i Orzełka Polskiej Ortografii dla Polaków oraz nauczycieli języka polskiego uczestniczących w „Sprawdzianie…” (w tym także cudzoziemców uczących języka polskiego w szkołach, na kursach, na uczelniach itp.) – w konkursie zwycięzcami zostali kolejno: Augusto Weselin Echeverry-Czukowski z Bułgarii i Alessandra Gasso z Włoch, oraz tzw. piątkę z plusem dla osób z poszczególnych grup, które najlepiej napisały dyktando. Laureaci otrzymali atrakcyjne nagrody: słowniki oraz publikacje z zakresu kultury języka polskiego a także uniwersyteckie maskotki USiołki. W oczekiwaniu na ogłoszenie wyników dyktanda uczestnicy konkursu obejrzeli film na temat życia i osiągnięć naukowych Marii Skłodowskiej-Curie oraz wzięli udział w quizie językowym, odpowiadając na pytania z zakresu polskiej gramatyki, leksyki i frazeologii.

Kolejnym ważnym punktem XXI letniej szkoły języka, literatury i kultury polskiej był Wieczór Narodów (15 sierpnia), podczas którego studenci wystąpili na cieszyńskim rynku, prezentując kulturę swoich krajów, śpiewając piosenki, częstując zgromadzoną publiczność tradycyjnymi potrawami lub ucząc języków narodowych.

W tym roku do Cieszyna przyjechało ok. 200 studentów z 28 krajów świata, w tym m.in. z Czech, Niemiec, Rosji, Japonii, Korei, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii czy Francji. Wielu z nich uczestniczy w letniej szkole języka, literatury i kultury polskiej już od kilku lat. Największy jej sympatyk przyjechał tu po raz dziesiąty. Świadczy to o coraz większym zainteresowaniu wakacyjną ofertą Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ.

Autorzy: Agnieszka Sikora
Fotografie: Krzysztof Pszczółka