XXVII Osobliwości Świata Fizyki

Od 5 do 30 września w salach audytoryjnych Instytutu Fizyki
UŚ odbywały się pokazy i wykłady w ramach XXVII Osobliwości
Świata Fizyki
Od 5 do 30 września w salach audytoryjnych Instytutu Fizyki UŚ odbywały się pokazy i wykłady w ramach XXVII Osobliwości Świata Fizyki
Uczniowie chętnie włączali się do udziału w poszczególnych pokazach
czy eksperymentach
Uczniowie chętnie włączali się do udziału w poszczególnych pokazach czy eksperymentach
Dr Adam Guzik i prof. dr hab. Ewa Talik podczas wykładu pt. „Bez
energii ani rusz”
Dr Adam Guzik i prof. dr hab. Ewa Talik podczas wykładu pt. „Bez energii ani rusz”
Osobliwości Świata Fizyki organizowane są przez Pracownię
Dydaktyki Fizyki UŚ już od 1984 roku
Osobliwości Świata Fizyki organizowane są przez Pracownię Dydaktyki Fizyki UŚ już od 1984 roku
Dr Jerzy Jarosz, kierownik Pracowni Dydaktyki Fizyki
Dr Jerzy Jarosz, kierownik Pracowni Dydaktyki Fizyki

Autorzy: Agnieszka Sikora
Fotografie: Agnieszka Sikora