Stopnie i tytuły naukowe

Tytuł naukowy profesora

Prof. dr hab. Jan Sładkowski Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii
Prof. dr hab. Maciej Sablik Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii
Prof. dr hab. Bogusław Fugiel Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii
Prof. dr hab. Dorota Kwiatkowska Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Habilitacje

Dr hab. Renata Dampc-Jarosz Wydział Filologiczny
Dr hab. Katarzyna Grzybczyk Wydział Prawa i Administracji
Dr hab. Tomasz Goryczka Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach
Dr hab. Monika Bielińska Wydział Filologiczny
Dr hab. Marta Tyran-Kamińska Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii
Dr hab. Maria Barłowska Wydział Filologiczny
Dr hab. Mariola Krodkiewska Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Dr hab. Karina Wieczorek Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Dr hab. Zbigniew Kadłubek Wydział Filologiczny

Doktoraty

Dr Jan Kozak Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach
Dr Bożena Czech Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii
Dr Marzena Połowniak Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii
Dr Wojciech Rusinek Wydział Filologiczny
Dr Anna Guzy Wydział Filologiczny
Dr Artur Patryk Biłgorajski Wydział Prawa i Administracji
Dr Ilona Topa Wydział Prawa i Administracji
Dr Tomasz Jędrzejko Wydział Artystyczny
Dr Łukasz Wojtal Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii
Dr Beata Chmielewska Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Dr Anna Biedrzyńska Wydział Filologiczny
Dr Ewelina Bujnowska Wydział Filologiczny
Dr Anna Urbisz Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Dr Agnieszka Pastucha-Blin Wydział Filologiczny
Dr Ewa Półtorak Wydział Filologiczny
Dr Rafał Skinderowicz Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach
Dr Paweł Tomczok Wydział Filologiczny