Inauguracja roku akademickiego 2011/2012 zgromadziła przedstawicieli władz uczelni, pracowników i studentów Uniwersytetu Śląskiego

XLIV rok akademicki

3 października społeczność Uniwersytetu Śląskiego zainaugurowała rok akademicki 2011/2012. Uroczystość odbyła się w auli im. Kazimierza Popiołka na Wydziale Nauk Społecznych i zgromadziła nie tylko władze naszej Uczelni, ale również przedstawicieli świata nauki, polityki, kultury i duchowieństwa.

Uroczystego otwarcia roku akademickiego dokonał JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, który powiedział: – Pamiętajmy, że pracując dla siebie, dla Uniwersytetu, pracujemy dla Polski.

Najbardziej uroczystym i doniosłym punktem obchodów inauguracyjnych była immatrykulacja studentów i doktorantów pierwszego roku oraz ceremonia złożenia przez nich ślubowania akademickiego. Tegoroczni adepci otrzymali indeksy z rąk prorektora ds. kształcenia prof. dr. hab. Czesława Martysza.

Podczas uroczystości tytuł Profesora Honorowego otrzymali profesorowie: Leonard Neuger z Uniwersytetu Sztokholmskiego, Gerhard Banse z Karlsruhe Institute of Technology w Niemczech oraz Heinrich Badura, założyciel i prezydent Europejskiej Akademii Badań nad Życiem, Integracją i Społeczeństwem Obywatelskim w Wiedniu. Prof. dr hab. Leonard Neuger jest historykiem literatury i tłumaczem. Do 1982 roku był pracownikiem Zakładu Teorii Literatury na Wydziale Filologicznym UŚ (po wprowadzeniu stanu wojennego został internowany za działalność w NSZZ Solidarność, a po zwolnieniu wyjechał do Szwecji). Prof. dr Heinrich Badura pracuje w Ministerstwie Nauki i Badań, gdzie kieruje Wydziałem Europejskiej Integracji Badań Naukowych i zajmuje się, między innymi, współdziałaniem sieci europejskich organizacji rządowych i pozarządowych. Zainteresowania naukowe i działalność naukowa prof. dr. Gerharda Bansego skoncentrowana jest wokół zagadnień szeroko rozumianej filozofii techniki. Obecnie jest pracownikiem Instytutu Badania Skutków Techniki i Analiz Systemowych (ITAS) przy Forschungszentrum Karlsruhe. Był koordynatorem wielu międzynarodowych programów badawczych, w tym kierownikiem międzynarodowej grupy badawczej Cultmedia (Cultural Diversity and New Media).

Doniosłym momentem uroczystości było wręczenie Złotej Odznaki za Zasługi dla Uniwersytetu Śląskiego, które odebrali profesorowie: Leonard Neuger z Uniwersytetu Sztokholmskiego, Wolfgang Nolting z Uniwersytetu Humboldta w Berlinie oraz Christian von Bar z Uniwersytetu w Osnabrück. Prof. Wolfgang Nolting jest autorem kilkunastu podręczników akademickich oraz książek o zasięgu światowym z dziedziny magnetyzmu i kwantowej teorii wielu ciał, zaliczany do światowej czołówki fizyków zajmujących się magnetyzmem ciał stałych i powierzchni. Prof. Christian Von Bar jest najwybitniejszym niemieckim profesorem prawa cywilnego, doktorem honorowym wielu uniwersytetów europejskich i światowych, pełnił funkcję profesora gościnnego w Churchill College Cambridge, Waseda University w Tokio, Université d’Aix-en-Provence oraz w Haskiej Akademii Prawa Międzynarodowego i Oxford University.

W uznaniu wybitnych osiągnięć naukowych i dydaktycznych w dziedzinie nauk matematycznych-przyrodnicznych i technicznych werdyktem Kapituły Nagrody „Pro Scientia et Arte” wyróżniona została prof. zw. dr hab. Beata Walczak z Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii. Laureatka wygłosiła wykład inauguracyjny pt. „Inspirowani Naturą”.

Wywiady z wyróżnionymi profesorami można obejrzeć na stronie:
www.telewizja.us.edu.pl

Autorzy: Agnieszka Sikora
Fotografie: Izabela Staszewska