Nowe medium akademickie

UŚ TV ruszyła!

UŚ TV, czyli Telewizja internetowa Uniwersytetu Śląskiego, oficjalnie wystartowała wraz z początkiem roku akademickiego 2011/2012. Nowe akademickie medium będzie informowało o wydarzeniach związanych z Uniwersytetem Śląskim, jednocześnie prezentując wszystkie zjawiska, dla których wspólnym mianownikiem będzie pojęcie akademickości.

Od czerwca 2011 roku, kiedy podjęta została decyzja o stworzeniu Telewizji internetowej UŚ, zrealizowano większość działań, umożliwiających sprawne działanie redakcji. Zadecydowano o zakupie sprzętu telewizyjnego: kamer, mikrofonów i oświetlenia, które pozwolą na przygotowywanie profesjonalnych relacji. Powstała też strona internetowa www.telewizja.us.edu.pl, na której można oglądać materiały przygotowywane przez zespół UŚ TV. Strona umożliwia także przesyłanie do portalu własnych nagrań z wydarzeń, w których się uczestniczyło oraz informowanie zespołu redakcyjnego o ciekawych okazjach do przygotowania materiału. Dzięki tym rozwiązaniom odbiorcy będą współtworzyli serwis UŚ TV.

Wśród powodów, dla których powołano UŚ TV, trzeba wymienić trzy najważniejsze. Powód pierwszy – komunikacja. Telewizja internetowa to szansa na pogłębienie relacji Uniwersytetu Śląskiego z otoczeniem zewnętrznym, a także z całym środowiskiem akademickim. Nasza Uczelnia jest miejscem niezwykle dynamicznego rozwoju, źródłem fascynujących inicjatyw – o tym wszystkim trzeba mówić głośno, wyraźnie i w sposób, który podąża za najnowszymi trendami w komunikacji masowej.

Powód drugi – edukacja, która rozumiana jest w UŚ TV na dwa sposóby. Po pierwsze: edukacja ma stać się ważnym elementem przekazów oferowanych przez telewizję. Współpraca z Centrum Kształcenia na Odległość UŚ daje nadzieję na stworzenie i udostępnienie atrakcyjnego zestawu wykładów i innych materiałów szkoleniowych, które będą uzupełnieniem oferty dydaktycznej Uniwersytetu Śląskiego. Jednocześnie w ramach UŚ TV chcemy informować o rozwoju nauki polskiej i o wkładzie naszej Uczelni w ten dynamiczny proces. Drugi sposób rozumienia edukacji w ramach projektu Telewizji internetowej UŚ, to przygotowanie kadr dziennikarskich. Uniwersytet Śląski zawsze słynął z kształcenia doskonałych dziennikarzy, którzy mieli szansę zdobywać praktyczne szlify w licznych redakcjach studenckich, na czele z redakcją Studenckiego Radia Egida. Teraz do akademickiej prasy i studenckiego radia dołączyła także telewizja. Przeprowadzony nabór do redakcji UŚ TV pokazuje, że zainteresowanie studentów praktyką telewizyjną jest naprawdę duże.

Powód trzeci – nowoczesność. Uniwersytet Śląski w Katowicach staje się uczelnią niezwykle innowacyjną. Powstanie telewizji internetowej wpisuje się w szereg działań, podejmowanych dla osiągnięcia tego celu. Musimy pamiętać, że możliwości wykorzystania nowego medium przez całą społeczność akademicką są niemal nieograniczone. Właśnie dlatego gorąco zachęcamy do współpracy z UŚ TV w ramach starań podejmowanych na rzecz naszej Alma Mater.

Autorzy: Radosław Aksamit
Fotografie: Magdalena Strączyńska