Nekrologi

Z wielkim bólem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Śp.

Barbary Wójcickiej-Rodek

emerytowanego pracownika Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego. Człowieka szlachetnego i serdecznego, otwartego na problemy innych, służącego pomocą i dobrym słowem. Wspaniałego pracownika.
Cześć Jej Pamięci.

Rodzinie, Najbliższym oraz Przyjaciołom Zmarłej,
których ta śmierć najbardziej dotknęła, wyrazy współczucia i żalu składają
Rektor, Senat oraz Społeczność Akademicka
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 

Z wielkim bólem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Śp.

Małgorzaty Wardęgi-Pratsz

długoletniego pracownika administracji Uniwersytetu Śląskiego.
Cześć Jej Pamięci.

Rodzinie, Najbliższym oraz Przyjaciołom Zmarłej,
których ta śmierć najbardziej dotknęła, wyrazy współczucia i żalu składają Rektor, Senat oraz Społeczność Akademicka
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach