XLIV inauguracja roku akademickiego

Wystąpienie inauguracyjne JM Rektora UŚ prof. zw. dr. hab.
Wiesława Banysia
Wystąpienie inauguracyjne JM Rektora UŚ prof. zw. dr. hab. Wiesława Banysia
Prorektorzy Uniwersytetu Śląskiego: prof. zw. dr hab. Stanisław
Kucharski, prof. UŚ dr hab. Czesław Martysz, prof. dr hab. Barbara
Kożusznik i prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk
Prorektorzy Uniwersytetu Śląskiego: prof. zw. dr hab. Stanisław Kucharski, prof. UŚ dr hab. Czesław Martysz, prof. dr hab. Barbara Kożusznik i prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk
Tradycyjnym elementem inauguracji jest immatrykulacja nowo
przyjętych studentów i doktorantów
Tradycyjnym elementem inauguracji jest immatrykulacja nowo przyjętych studentów i doktorantów
Prof. Wolfgang Nolting i prof. Christian von Bar odebrali Złote
Odznaki za Zasługi dla Uniwersytetu Śląskiego
Prof. Wolfgang Nolting i prof. Christian von Bar odebrali Złote Odznaki za Zasługi dla Uniwersytetu Śląskiego
Podczas uroczystości nadano tytuł Profesora Honorowego Uniwersytetu
Śląskiego profesorom: Gerhardowi Bansemu,
Heinrichowi Badurze oraz Leonardowi Neugerowi
Podczas uroczystości nadano tytuł Profesora Honorowego Uniwersytetu Śląskiego profesorom: Gerhardowi Bansemu, Heinrichowi Badurze oraz Leonardowi Neugerowi
JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś wręczył nagrodę
„Pro Scientia et Arte” prof. zw. dr hab. Beacie Walczak z Wydziału
Matematyki, Fizyki i Chemii
JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś wręczył nagrodę „Pro Scientia et Arte” prof. zw. dr hab. Beacie Walczak z Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii

Autorzy: Agnieszka Sikora
Fotografie: Agnieszka Sikora