20. rocznica śmierci prof. Mieczysława Sośniaka

Naukowiec, wychowawca i dydaktyk

Z każdą śmiercią człowieka ginie cały
nieznany świat

Antoine de Saint-Exupéry

13 września minęła 20. rocznica śmierci prof. Mieczysława Sośniaka. To okazja do chwili refleksji nad życiem i działalnością tego wybitnego naukowca, wychowawcy i dydaktyka pokoleń prawników.

Prof. Mieczysaw Sośniak uczestniczył w tworzeniu i organizacji Wydziału Prawa i Administracji
Prof. Mieczysaw Sośniak uczestniczył w tworzeniu i organizacji Wydziału Prawa i Administracji

Prof. Mieczysław Sośniak urodził się we Lwowie 1 stycznia 1920 roku. To miasto dzieciństwa i wczesnej młodości pozostało na zawsze w pamięci profesora; tu ukończył Lwowskie Konserwatorium Państwowe. Gdy wybuchła druga wojna światowa, rodzina prof. M. Sośniaka musiała opuścić Lwów i przeniosła się do Krakowa. Podjął studia na Wydziale Prawa i Wydziale Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego, był uczniem znanego filozofa Romana Ingardena. Wybrał prawo jako dziedzinę swojej działalności naukowej i dydaktycznej. Doktoryzował się w 1948 roku, habilitował w 1957 roku, profesorem zwyczajnym został w 1973 roku.

Gdy w Katowicach powstawał Uniwersytet Śląski, prof. M. Sośniak uczestniczył w tworzeniu i organizacji Wydziału Prawa i Administracji, pełniąc funkcję dziekana w latach 1968–1969. W tym czasie był inicjatorem wprowadzenia do planów studiów przedmiotów o charakterze gospodarczym, przykładowo ekonomiki i przemysłu. Ponownie pełnił funkcje dziekana w latach 1986–1987 i 1987– 1990. Specjalizował się w prawie sądowym, prawie cywilnym, prawie cywilnym porównawczym, prawie prywatnym międzynarodowym, prawie przewozowym. Był członkiem Komisji Nauk Prawnych, Polskiej Akademii Nauk w oddziale w Krakowie, Śląskiego Instytutu Naukowego, Towarzystwa Naukowego Prawa Karnego, Association Henri Capitant. Jego osiągnięcia naukowe i dydaktyczne były wielokrotnie doceniane Nagrodami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Prof. Mieczysław Sośniak pozostawił około 200 publikacji w postaci artykułów w czasopismach naukowych, specjalistycznych książek z dziedziny prawa cywilnego, rodzinnego, przewozowego.

Całe swoje życie spędził aktywnie, pracując jako wykładowca na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Wychował i wykształcił wielu uczniów, którzy doktoryzowali się, a potem kontynuowali swoje kariery naukowe, zyskując stopnie doktora habilitowanego i tytuł profesora nauk prawnych.

Pasjami prof. Mieczysława Sośniaka były: film – zwłaszcza dokonania kinematografii francuskiej, literatura polska i rosyjska, malarstwo, muzyka niemiecka, podróże. Swoją pasję podróżniczą łączył z wyjazdami naukowymi do Francji, Niemiec, Włocah, krajów Beneluksu, dzisiejszej Rosji, Czech, Węgier.

Zmarł po ciężkiej chorobie 13 września 1991 roku w Katowicach.

Autorzy: Tadeusz Sośniak
Fotografie: Michał Łuczkiewicz