Kronika UŚ

Letnia szkoła języka, literatury i kultury polskiej

Od 31 lipca do 26 sierpnia w Cieszynie trwała XXI letnia szkoła języka, literatury i kultury polskiej. W tym roku uczestniczyło w niej ok. 200 studentów z 28 krajów, w tym m.in.: z Czech, Niemiec, Rosji, Japonii, Korei, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Francji. Organizatorzy tegorocznej szkoły przewidzieli dla uczestników kursu wiele atrakcji. Studenci mieli możliwość wysłuchania cyklu wykładów z zakresu języka polskiego, literatury, kultury i historii, współczesnej sytuacji politycznej i społecznej Polski. Ważnym wydarzeniem letniego kursu języka polskiego była XIV edycja „Sprawdzianu z polskiego”. Tegoroczne dyktando pt. „Heros w spódnicy” ułożone zostało przez prof. UŚ dr hab. Aldonę Skudrzyk, prodziekan Wydziału Filologicznego UŚ i poświęcone było polskiej noblistce – Marii Skłodowskiej-Curie. Tytuł Cudzoziemskiego Mistrza Języka Polskiego 2011 oraz bezpłatny udział w przyszłorocznej letniej szkole zdobyła Mila Gavrilović z Serbii.

XXIV Międzynarodowy Studencki Festiwal Folklorystyczny

Od 27 sierpnia do 4 września odbywał się XXIV Międzynarodowy Studencki Festiwal Folklorystyczny, którego organizatorami byli: Uniwersytet Śląski, Studencki Zespół Pieśni i Tańca „Katowice” oraz Stowarzyszenie Kultury i Folkloru Ziem Polskich „Patria”. W tegorocznej edycji udział wzięły zespoły m.in.: z Ukrainy, Meksyku, Czech, Hiszpanii, Słowenii, Niemiec i Bułgarii. Artyści zaprezentowali swój repertuar w sześciu miastach województwa śląskiego: Katowicach, Chorzowie, Sosnowcu, Żorach, Cieszynie i Koszęcinie.

Kino plenerowe na koniec wakacji

31 sierpnia na deptaku przed rektoratem UŚ odbył się drugi plenerowy pokaz filmowy studentów Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego. Podczas pokazu zaprezentowano filmy: Brzydkie słowa (scenariusz i reżyseria: Marcin Maziarzewski, zdjęcia: Weronika Bilska), T-REX (scenariusz i reżyseria: Sławomir Pstrong, zdjęcia: Konrad Spyra), Babcia wyjeżdża (scenariusz i reżyseria: Tomasz Jurkiewicz, zdjęcia: Kacper Fertacz), Jadę do Ciebie Agnieszko (film dokumentalny, scenariusz i reżyseria: Anna Maszczyńska, zdjęcia: Agnieszka Olczyk- Kot), Kontrakt (scenariusz i reżyseria: Ksawery Szczepanik, zdjęcia: Kacper Czubak). W imprezie udział wzięli m.in. tegoroczni oraz przyszłoroczni maturzyści, którzy mieli również okazję spotkać się z pracownikami Działu Kształcenia UŚ i uzyskać informacje na temat wolnych miejsc na studiach oraz o nowościach edukacyjnych roku akademickiego 2012/2013.

Posiedzenie Konferencji Rektorów Uniwersytetów Śląskich

2 i 3 września na Wydziale Prawa i Administracji UŚ odbywało się posiedzenie Konferencji Rektorów Uniwersytetów Śląskich, którego gospodarzem był Uniwersytet Śląski w Katowicach. Ze strony Uniwersytetu Śląskiego w konferencji udział wzięli: JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek, rektor UŚ w latach 2002−2008, prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, dziekan Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ prof. dr hab. Halina Rusek oraz kierownik Zakładu Socjologii Rozwoju prof. zw. dr hab. Marek Szczepański. Podczas konferencji zostały poruszone takie tematy, jak: wspólne studia i dyplomy z perspektywy Komisji Europejskiej i Programu Erasmus Mundus, wspólne studia i dyplomy polsko-czesko- słowackie z perspektywy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, a także rola kanclerzy w systemie zarządzania szkoły wyższej.

XXVII Osobliwości Świata Fizyki

Od 5 do 30 września w salach audytoryjnych Instytutu Fizyki na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii odbywały się XXVII Osobliwości Świata Fizyki. Cykl pokazów i wykładów, organizowany jest przez Pracownię Dydaktyki Fizyki UŚ już od 1984 roku. Tematyka związana jest z programem szkolnym. W tym roku uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych mieli okazję wysłuchać wykładów: „Termo-dynamika”, „Bez energii ani rusz” oraz „W ruchu”.

Śląski Salon Maturzystów Perspektywy 2011

7 września na Wydziale Prawa i Administracji UŚ odbywał się Śląski Salon Maturzystów Perspektywy 2011. Jego celem jest dostarczenie maturzystom, ich nauczycielom i rodzicom pełnej wiedzy na temat zasad egzaminu maturalnego w 2012 roku oraz przedstawienie przez uczelnie oferty studiów i wymagań rekrutacyjnych obowiązujących w roku akademickim 2012/2013. Taka kompleksowa informacja ułatwi młodzieży podjęcie decyzji o wyborze ścieżki kształcenia.

Instalacja artystyczna na budynku Wydawnictwa UŚ

9 września gościem uczelni był Jean-Michel Alberola, jeden z najważniejszych innowatorów francuskiego malarstwa lat 80. XX wieku. Celem wizyty było zamontowanie, na jednej ze ścian budynku Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego, instalacji artystycznej. Warstwę słowną instalacji stanowi fraza „Wróć do rozmowy”. Alberola zaproponował kontynuację, rozpoczętej w trakcie kandydatury Katowic o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016, rozmowy o mieście i miejscu sztuki w przestrzeni publicznej. Dzieło ma zachęcać do podejmowania dialogu także o społecznym odbiorze sztuki, o roli odbiorcy w przekazie artystycznym.

Konferencja pt. „Przygody nierozumu. Szaleństwo – myśl – kultura”

15 i 16 września na Wydziale Filologicznym UŚ w Katowicach odbywała się ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja pt. „Przygody nierozumu. Szaleństwo – myśl – kultura” zorganizowana przez Koło Naukowe WolnoMISHlicieli. Przedstawione referaty dotyczyły m.in.: mody na szaleństwo, irracjonalnych korzeni filozofii, obrazów schizofrenii w filmie, anatomii smutku, niepoczytalności w aspekcie prawnym oraz ochrony zdrowia psychicznego. Wygłoszone zostały przez studentów oraz doktorantów, a także naukowców z całej Polski. Podczas konferencji referaty wygłosili także: prof. zw. dr hab. Tadeusz Sławek oraz prof. UŚ dr hab. Kazimierz Zgryzek.

XXXIV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Od 18 do 21 września w Katowicach odbywał się XXXIV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego pod hasłem „Oblicza psychologii – jedność w różnorodności?”. W programie przewidziano: wykłady plenarne, sesje referatowe i plakatowe, dyskusje panelowe i warsztaty. Współorganizatorami Zjazdu byli: Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Katowicach oraz Instytut Psychologii UŚ.

Śląska Noc Naukowców

23 września odbyła się 6. Śląska Noc Naukowców – cykliczna impreza popularno- naukowa zorganizowana przez: Uniwersytet Śląski, Politechnikę Śląską, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach oraz Śląski Uniwersytet Medyczny. W tym roku do współpracy włączyła się również Akademia Techniczno-Humanistyczna z Bielska- -Białej. Na uczestników czekały wykłady, pokazy i eksperymenty z różnych dziedzin nauki: architektury, biologii, chemii, ekologii, fizyki, fotografii, historii, informatyki, języków obcych, kryminalistyki, kultury, literatury, matematyki, medycyny, nauk przyrodniczych, polityki, robotyki, techniki i wielu innych. W sumie ponad 106 wydarzeń przygotowanych przez niemal 250 naukowców.

Śląska Noc Naukowców jest częścią projektu Europejska Noc Naukowców, który zaistniał z inicjatywy Komisji Europejskiej. Wydarzenie ma na celu promocję szeroko pojętej nauki, jak również stanowi zachętę do ciągłego poszerzania wiedzy. Od 2005 roku w ramach Europejskiej Nocy Naukowców we wszystkich krajach Unii Europejskiej odbywają się wykłady, pokazy, odczyty, wystawy i konkursy.

VII Ogólnopolskie Uniwersyteckie Forum NSZZ Solidarność

23 września w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Śląskiego odbyło się VII Ogólnopolskie Uniwersyteckie Forum NSZZ „Solidarność” pt. „Przemyśleć Solidarność”. W programie znalazły się m.in. wystąpienia: JM Rektora UŚ prof. zw. dr. hab. Wiesława Banysia, przewodniczącej KZ UŚ NSZZ Solidarność Ewy Żurawskiej, redaktora naczelnego „Tygodnika Powszechnego” Piotra Mucharskiego, przewodniczącego Krajowej Sekcji Nauki NSZZ Solidarność prof. zw. dr. hab. Edwarda Malca, prof. zw. dr. hab. Tadeusza Sławka z Wydziału Filologicznego UŚ oraz prof. UŚ dr. hab. Zygmunta Woźniczki z Wydziału Nauk Społecznych UŚ.

Śląski Wawrzyn Literacki 2010

29 września w Bibliotece Śląskiej w Katowicach odbyła się gala finałowa Śląskiego Wawrzynu Literackiego 2010. Nagroda została wręczona prof. dr. hab. Aleksandrowi Nawareckiemu z Wydziału Filologicznego UŚ, którego Lajerman, zdobywając 41 proc. głosów, zwyciężył w plebiscycie na Książkę Roku 2010. Rozmowę z autorem nagrodzonej publikacji poprowadzili: prof. UŚ dr hab. Danuta Opacka-Walasek, dr hab. Ryszard Koziołek oraz prof. zw. dr hab. Jan Malicki.

XLIV inauguracja roku akademickiego

3 października w auli im. Kazimierza Popiołka na Wydziale Nauk Społecznych odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2011/2012. Przemówienie inauguracyjne wygłosił JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś. W programie uroczystości tradycyjnie znalazły się: immatrykulacja nowo przyjętych studentów i doktorantów UŚ, a także nadanie tytułu Profesora Honorowego Uniwersytetu Śląskiego: profesorom: Leonardowi Neugerowi, prof. Gerhardowi Bansemu oraz prof. Heinrichowi Badurze. Wręczono również Złotą Odznakę „Zasłużony dla Uniwersytetu Śląskiego” profesorom: Leonardowi Neugerowi, Wolfgangowi Noltingowi oraz Christianowi von Barowi.

Nagrodę „Pro Scientia et Arte” w tym roku odebrała prof. zw. dr hab. Beata Walczak z Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii. Laureatka nagrody wygłosiła wykład inauguracyjny pt. „Inspirowani Naturą”.