Organizatorzy i laureaci konkursu „3 powstania – droga Śląska do Polski”
Obchody 90. rocznicy wybuchu III powstania śląskiego

Ocalić pamięć

Tegoroczne obchody rocznicy powstań śląskich miały szczególną rangę. Celebrowano okrągłą, 90. rocznicę wydarzenia, a zarazem uroczystości wpisały się w kontekst rozbudzonej dyskusji nad śląską tożsamością, której integralnym składnikiem są koleje zrywów z lat 1919-1921. Sejmik województwa śląskiego ogłosił rok 2011 Rokiem Pamięci Powstań Śląskich, a tematyka powstańcza z nową energią wkroczyła na arenę publicznej debaty.

Najbardziej efektowny wymiar miały obchody zorganizowane na Górze Świętej Anny – miejscu najbardziej zaciekłych walk powstańczych. Tamtejsze uroczystości objął patronatem i wziął w nich udział Prezydent RP Bronisław Komorowski. W swoim wystąpieniu akcentował szkodliwość wypowiedzi przeciwstawiających śląskość – polskości, gdyż powstańcom „w sercu wciąż grała Polska”. W trakcie obchodów otwarto okolicznościową wystawę w Muzeum Czynu Powstańczego (pomiędzy Leśnicą a Górą Świętej Anny). Uniwersytet Śląski reprezentował prorektor ds. kształcenia prof. UŚ dr hab. Czesław Martysz.

W regionie odbyły się liczne konferencje dedykowane powstaniom, w których organizacji i przebiegu niebagatelną rolę odegrali pracownicy naukowi Uniwersytetu Śląskiego. – Gdyby chcieć odnaleźć element wspólny dla wielu z nich, byłyby to nowatorskie starania o przywrócenie pamięci o powstaniach również strony niemieckiej – mówił zastępca dyrektora Instytutu Historii UŚ dr Maciej Fic.

Skuteczną formą promowania historii stały się także konkursy wiedzy o powstaniach, spośród których szczególny rozmach miał turniej „3 powstania – droga Śląska do Polski”. Jego organizatorami byli poseł do Parlamentu Europejskiego dr Marek Migalski oraz stowarzyszenie „Projekt Śląsk”. Uczestnicy musieli udowodnić swoją biegłość w tematyce powstańczej, m.in. odgadując nazwisko autora Pomnika Czynu Powstańczego na Górze Świętej Anny. Wyłoniona spośród ponad 130 uczestników dziesiątka laureatów w nagrodę pojedzie do Brukseli i Parlamentu Europejskiego. W jury konkursu zasiadał m.in. prof. UŚ dr hab. Zygmunt Woźniczka z Zakładu Teorii i Historii Kultury Uniwersytetu Śląskiego.

 

Autorzy: Tomasz Okraska
Fotografie: Maciej Stachura