Drodzy Czytelnicy!

Na Śląsku zawsze hucznie obchodziło się urodziny. To okazja do spotkania, rozmowy i biesiadowania. To czas wspominania przeszłości i planowania przyszłości.

8 czerwca Uniwersytet Śląski obchodził swoje 43. urodziny. Był tort, upominki, życzenia pomyślności i sukcesów. „Sto lat” zaśpiewała sobowtórka Marilyn Monroe oraz studenci z Chin, Gruzji i Kazachstanu. Kilka dni później miał miejsce uroczysty koncert akademicki, tym razem pod hasłem „Opera… jest kobietą”. Podczas uroczystości JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś wręczył Medale Uniwersytetu Śląskiego prof. Manfredowi Neumannowi oraz prof. Gunnarowi Borstelowi z Uniwersytetu w Osnabrück w uznaniu za wieloletnią współpracę z Instytutem Fizyki im. Augusta Chełkowskiego. Prof. zw. dr hab. Wiktor Zipper, w Roku Marii Skłodowskiej-Curie, wygłosił wykład o polskiej noblistce. Przypomniał jej biografię i dokonania w zakresie fizyki i chemii.

Uniwersytet Śląski jest jedną z najmłodszych uczelni publicznych w kraju, ale ma ambicję być jedną z najnowocześniejszych. Powstał z połączenia działającej w Katowicach filii Uniwersytetu Jagiellońskiego z Wyższą Szkołą Pedagogiczną. Był dziewiątym uniwersytetem w Polsce.

W pierwszym roku akademickim na Uniwersytecie Śląskim studiowało niecałe 5,5 tys. studentów. Kadra naukowo-dydaktyczna liczyła prawie 250 osób, w tym 13 profesorów. Dzisiaj w murach śląskiej Alma Mater kształci się prawie 40 tys. osób. Uczelnia ma 2100 pracowników naukowo-dydaktycznych, z czego prawie 250 profesorów. Zaczynał w oparciu o cztery wydziały, dzisiaj jest ich dwanaście. Widać wyraźnie, jak Uniwersytet Śląski wpływał na kształt regionu i jak zmieniał jego mieszkańców.

Bezsprzecznie największym kapitałem śląskiej Alma Mater są ludzie – wszyscy, którzy tworzą to środowisko akademickie i którzy z nim sympatyzują, sprzyjają mu. Tylko taka prawdziwa wspólnota myśli i działań może zagwarantować dalszy dynamiczny rozwój.

Śląski czterdziestolatek ma za sobą wiele dobrych doświadczeń, a przed sobą świetlaną przyszłość.

Wszystkim, którzy na co dzień kształtują Uniwersytet Śląski, życzę wiele satysfakcji z podejmowanych działań, wzajemnej życzliwości i nadziei na jeszcze lepsze jutro.


Autorzy: Jolanta Kubik