Od 23 do 24 maja autorzy, przyjaciele i sympatycy serii wydawniczej „Nauczyciele-Nauczycielom”, redagowanej pod kierunkiem dr Bronisławy Dymary, spotkali się w cieszyńskim Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego
Ogólnopolska Konferencja Naukowa z Udziałem Gości Zagranicznych nt. „Dziecko w świecie... Wokół pedagogiki współbycia. Jubileusz 15-lecia serii wydawniczej Nauczyciele-Nauczycielom”

W wędrówce po światach dziecka

23 i 24 maja autorzy, przyjaciele i sympatycy serii wydawniczej „Nauczyciele-Nauczycielom”, redagowanej pod kierunkiem dr Bronisławy Dymary, spotkali się w cieszyńskim Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego. Przybyli tu z różnych uniwersytetów, różnych regionów Polski i z zagranicy, aby świętować 15-lecie wspólnej wędrówki po światach dziecka, opisywanych w każdym z XXI tomów serii.


Inicjatywę tego przedsięwzięcia podjął Zakład Dydaktyki i Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej pod kierownictwem prof. UŚ dr hab. Urszuli Szuścik. Zamierzeniem organizatorów było zwrócenie uwagi na kwestie, wynikające ze swoistej tematyki serii. W oficjalnym zaproszeniu zaproponowano uczestnikom konferencji przygotowanie wystąpień w zakresie kilku tematów:
I. Z dzieckiem w świecie innowacyjnej edukacji, współdziałania i wartości.
II. Z dzieckiem w świecie sztuki, zabawy, przyrody i marzeń.
III. Świat dziecka a światy dorosłych – rodzina, szkoła, tradycja, Ojczyzna – (drogi i bezdroża, bariery i pokusy w wychowaniu).

Prof. dr hab. Pola Kuleczka
Prof. dr hab. Pola Kuleczka

Program konferencji był realizowany w ciągu dwóch dni. Uczestnicy przedstawili wyniki badań, analizy teoretyczne, własne refleksje, akcentując różne zakresy i cechy pedagogiki współbycia. Zgodnie z ideą serii „Nauczyciele-Nauczycielom”, a zarazem pedagogiki współbycia, zamierzeniem organizatorów było znalezienie wspólnego czasu i przestrzeni dla obrad i innych działań im towarzyszących. Swoiste współbycie uczestników uroczystości przejawiało się zatem głównie w charakterze obrad (w formie czterech sesji plenarnych), we włączeniu do ich toku studentów. Dopełnieniem naukowego wymiaru konferencji stały się występy dzieci i młodzieży.

Zaraz na wstępie, po słowie powitalnym dyrektor Instytutu Nauk o Edukacji prof. UŚ dr hab. Urszuli Szuścik oraz prodziekan ds. kształcenia i studentów Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie, dr Jadwigi Gazdy, wystąpiły przedszkolaki z Przedszkola Nr 4 w Cieszynie i Zespół Regionalny „Junior” ze Szkoły Podstawowej Nr 6 w Pierśćcu. Obydwa zespoły, występując w tradycyjnych strojach regionalnych, przedstawiły wiązankę tańców i pieśni regionalnych. Tę wstępną część konferencji zakończyły strofy znanej i śpiewanej na Śląsku Cieszyńskim pieśni – „Ojcowski dom”.

Pierwszy wykład wygłosił autor i przyjaciel serii prof. zw. dr hab. dr h.c. Kazimierz Denek (UAM, Poznań), który podzielił się refleksjami na temat: „Seria książek »Nauczyciele- Nauczycielom« jako opowieść o dziecku, nauczycielu i przyjaznej szkole”. Kolejny wykład pt. Źródła, cechy i perspektywy pedagogiki współbycia wygłosiła dr Bronisława Dymara.

Program konferencji został zaplanowany na dwa dni. Pierwszą, dopołudniową sesję zaszczycili swoimi interesującymi wystąpieniami: prof. dr hab. Pola Kuleczka, prof. dr hab. Halina Sowińska, dr Stanisław Bortnowski. W swoich wystąpieniach zwrócili uwagę na aktywność dziecka i nauczyciela w różnych przestrzeniach szkolnych i pozaszkolnych.

Uczestnicy konferencji przybyli z różnych uniwersytetów oraz różnych regionów Polski i z zagranicy, aby świętować 15-lecie wspólnej wędrówki po światach dziecka, opisywanych w każdym z XXI tomów serii
Uczestnicy konferencji przybyli z różnych uniwersytetów oraz różnych regionów Polski i z zagranicy, aby świętować 15-lecie wspólnej wędrówki po światach dziecka, opisywanych w każdym z XXI tomów serii

Podczas drugiej sesji plenarnej, referenci interesująco przedstawili przeszłość, teraźniejszość i przyszłość edukacji dzieci. Tę swoistą wędrówkę po edukacyjnej czasoprzestrzeni i obszarach edukacji reprezentowanych w poszczególnych tomach serii zaproponowali słuchaczom: prof. dr hab. Andrzej Stroynowski, prof. dr hab. Kinga Łapot-Dzierwa, dr Romualda Ławrowska, dr Renata Michalak, dr Jadwiga Szymaniak, mgr Maria Lorek, mgr Grażyna Leśniczak, mgr Barbara Pierzchała, mgr Elżbieta Misiorna.

Pierwszy dzień obrad, zakończył się interesującą dyskusją związaną z pożądanym kształtem edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Wieczorem, goście mieli jeszcze możliwość wysłuchania gry na instrumentach perkusyjnych, zaprezentowanej przez dzieci i młodzież z Gminnego Ośrodka Kultury w Chybiu – grupy „Mniejwiecej”. Koncert został poprzedzony wykładem Bogusława Żydka, dyrektora Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Strumieniu, na temat: Muzyczne przygody grupy perkusyjnej „Mniejwięcej”. Niekonwencjonalne utwory muzyczne zachęciły uczestników konferencji do dalszych dyskusji i dobrego, wspólnie spędzonego wieczoru.

Kontynuację podjętych wątków autorzy, przyjaciele i sympatycy serii także w kolejnym dniu konferencji, podczas trzeciej i czwartej sesji plenarnej. Swoje wystąpienia zaprezentowali: prof. dr hab. Jadwiga Uchyła-Zroski, prof. dr hab. Urszula Szuścik, dr Jolanta Skutnik, mgr Natalia Ruman, dr Dorota Szumna, dr Karolina Kmiecik–Jusięga, dr Małgorzata Bortliczek, mgr Jolanta Chowania i Jolanta Molenda, dr Jakubiec Sylwia, mgr Ewa Linkiewicz, dr Aleksandra Minczanowska, dr Małgorzata Stokłosa, dr Jadwiga Oleksy, dr Renata Raszka, dr Lidia Wollman, dr Małgorzata Zalewska-Bujak, dr Beata Oelszlaeger. Interesującym doświadczeniem było wprowadzenie do porządku obrad wystąpień pięciorga studentów: Grzegora Szturca (z niemieckiej uczelni z Bielefeld), Dominiki Krym i Elżbiety Schinohl oraz Sabiny Kamińskiej i Moniki Michalak (z cieszyńskiego Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji). W ten sposób spotkały się – w swoistym kontekście pedagogiki współbycia – różne poglądy na edukację małych dzieci z punktu widzenia wiedzy i doświadczeń pedagogicznych kilku pokoleń – nauczycieli (wykładowców) i adeptów tego zawodu. Na zakończenie, po kolejnej, bardzo interesującej dyskusji, prof. dr hab. Urszula Szuścik podziękowała wszystkim przybyłym na konferencję gościom za aktywne uczestnictwo w jej obradach. Zaproponowała też coroczne spotkania wokół pedagogiki współbycia. Inicjatywa ta spotkała się z aprobatą uczestników. Zatem, do zobaczenia za rok, na kolejnej wspólnej wędrówce po światach dziecka...

 

Autorzy: Beata Oelszleger
Fotografie: Beata Oelszlaeger