Kronika UŚ

Spotkanie z podsekretarzem stanu w MNiSW prof. Witoldem Jurkiem

10 maja w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego odbyło się spotkanie z prof. dr. hab. Witoldem Jurkiem, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Celem spotkania było zaprezentowanie głównych założeń, podpisanej 5 kwietnia 2011 r. przez prezydenta RP, znowelizowanej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. Cieszyło się ono dużym zainteresowaniem pracowników, studentów i doktorantów Uniwersytetu Śląskiego, którzy, po wystąpieniu prof. Jurka, mogli zadawać pytania dotyczące nurtujących ich kwestii.

Abp Damian Zimoń honorowym obywatelem Katowic

JE abp Damian Zimoń, metropolita katowicki i Wielki Kanclerz Wydziału Teologicznego UŚ, podczas uroczystej sesji Rady Miasta Katowic, która odbyła się 12 maja w sali koncertowej Urzędu Stanu Cywilnego w Katowicach, otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Miasta Katowice. Wśród gości sesji znaleźli się m.in.: przedstawiciele lokalnych władz, rektorzy uczelni śląskich, ludzie świata kultury i sztuki, przedstawiciele różnych wyznań, artyści, naukowcy i przyjaciele oraz inny honorowy katowiczanin Wojciech Kilar, wybitny pianista i kompozytor. Laudację wygłosił JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach prof. UE dr hab. Jan Pyka. Prezydent Katowic Piotr Uszok podkreślił, że należy docenić zwłaszcza działalność społeczną abp. Damiana Zimonia, który wielokrotnie publicznie zabierał głos w dyskusji nad transformacjami społecznymi w regionie. Abp Damian Zimoń powiedział, że przyjął honorowe obywatelstwo m.in. po to, by wesprzeć kandydaturę Katowic w staraniach o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Na zakończenie uroczystości wystąpił Zespół Śpiewaków Miasta Katowice „Camerata Silesia” pod dyrekcją Anny Szostak.

Sesja naukowa „2011 – Rok Marii Skłodowskiej-Curie”

12 maja na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii UŚ odbyła się sesja naukowa „2011 – Rok Marii Skłodowskiej-Curie”, którą poprowadzili prof. zw. dr hab. Wiktor Zipper z Instytutu Fizyki UŚ oraz dr hab. Marzena Dzida z Instytutu Chemii UŚ. Podczas sesji naukowej wykłady wygłosili: prof. Andrzej K. Wróblewski z Uniwersytetu Warszawskiego, prof. dr hab. Bogdan Skwarzec z Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, prof. dr hab. Adam Sobiczewski z Instytutu Problemów Jądrowych w Warszawie, prof. dr hab. Jerzy Jastrzębski ze Środowiskowego Laboratorium Ciężkich Jonów w Warszawie, prof. dr hab. n. med. Bogusław Maciejewski z Centrum Onkologii, Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach oraz dyrektor Muzeum Marii Skłodowskiej- Curie w Warszawie Małgorzata Sobieszczak- Marciniak. Sesji towarzyszyła wystawa pt. „Życie i dokonania Marii Skłodowskiej-Curie”, przygotowana przez Muzeum Marii Skłodowskiej- Curie i Archiwum PAN w Warszawie. Uczestnicy konferencji mogli również obejrzeć film o życiu i dokonaniach Marii Skłodowskiej- Curie. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś oraz dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii prof. UŚ dr hab. Maciej Sablik. Organizatorami obchodów roku Marii Skłodowskiej- Curie w Uniwersytecie Śląskim są: Instytut Fizyki UŚ, Instytut Chemii UŚ, Polskie Towarzystwo Fizyczne oraz Polskie Towarzystwo Chemiczne.

Juwenalia Śląskie

16 maja rozpoczęły się Juwenalia Śląskie 2011. Wydarzenie zainaugurował studencki pochód ulicami Katowic. Kolorowy i głośny korowód wyruszył sprzed Uniwersytetu Ekonomicznego, a jego trasa poprowadziła ulicami, przy których znajdują się budynki Politechniki Śląskiej, Uniwersytetu Śląskiego, do Rynku, a następnie „Spodka”. Ważnym punktem imprezy otwierającej Juwenalia były wybory najlepszego kostiumu. Studentom nie brakowało pomysłów, wśród przebierańców można było spotkać: Lorda Vadera, Flinstonów i dinozaury. Momentem kulminacyjnym było uroczyste przekazanie kluczy do miasta, w którym uczestniczyła wiceprezydent Katowic Krystyna Siejna oraz JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś. W programie tegorocznych Juwenaliów przewidziano wiele atrakcji, m.in.: występy gwiazd polskiej sceny muzycznej i kabaretowej, zawody sportowe, pokazy motocyklowe, gry, konkursy, zabawy w klubach oraz na lotnisku Muchowiec w Katowicach, a także wielką wyżerkę, czyli grillowanie z Radiem Egida.

Europejski Kongres Gospodarczy 2011

Od 16 do 18 maja w Katowicach odbywał się III Europejski Kongres Gospodarczy. Trzydniowe wydarzenie składało się z ponad stu debat, spotkań i wydarzeń towarzyszących. Wzięło w nim udział ok. 4500 gości z Polski i z zagranicy. Podczas Kongresu omówione zostały zagadnienia: europejskiej gospodarki, sytuacji finansów publicznych krajów członkowskich Unii Europejskiej, jej polityki regionalnej, transportowej, bezpieczeństwa energetycznego, innowacyjności i konkurencyjności gospodarki oraz rozwoju nauki. 16 maja w uroczystym otwarciu Kongresu wziął udział JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, który 17 maja uczestniczył również w dwóch panelach dyskusyjnych: „Uniwersytety w konkurencyjnej gospodarce Europy” (podczas którego poruszone zostały kwestie: kierunków badań i kształcenia, porównywalności kompetencji absolwentów, uznawalności dyplomów oraz kształcenia ustawicznego) oraz „Wspólnota Wiedzy i Innowacji – fuzja nauki i biznesu” (uczestnicy podjęli temat współpracy, realizowanej w ramach KIC InnoEnergy w obszarach: badawczo-wdrożeniowym, innowacyjności oraz edukacji). W pierwszym panelu uczestniczyła również minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. dr hab. Barbara Kudrycka. Natomiast w panelu pt. „Współpraca w ramach branży wod-kan i wspieranie relacji z nauką”, który odbył się 17 maja w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim, wziął udział prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk. Uczestnicy dyskutowali o praktycznych wykorzystaniach osiągnięć nauki do rozwiązania zagadnień gospodarki wodno-ściekowej.

Ekonomiczne Forum Młodych

17 i 18 maja w Katowicach miało miejsce Ekonomiczne Forum Młodych, zorganizowane przez Forum Młodych Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. Dzień pierwszy poświęcony był tematyce Chin i wpływu Państwa Środka na współczesną Europę. Spotkanie odbyło się na Wydziale Prawa i Administracji UŚ. Eksperci dyskutowali m.in. o różnicach kulturowych i specyfice prowadzenia biznesu z kontrahentami z Chin. Spotkanie „Made in China” było również okazją do dyskusji na temat perspektyw rozwoju chińskich inwestycji w Polsce. Pierwszy dzień debat zakończył koncert mysłowickiej grupy Negatyw i zespołu Teleport Magic. Zespoły wystąpiły na dachu Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego. Dzień drugi Ekonomicznego Forum Młodych poświęcony był m.in. tematyce kultury w gospodarce oraz portali społecznościowych. Eksperci dyskutowali o portalach typu social media jako zjawisku społecznym, ekonomicznym i marketingowym. Debata odbyła się na Wydziale Nauk Społecznych UŚ. Forum zakończyło się panelem dyskusyjnym „Lobbing w Polsce – prawdziwe oblicze”, w którym udział wzięli m.in.: Julia Pitera − sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP, pełnomocnik rządu ds. opracowania programu zapobiegania nieprawidłowościom w instytucjach publicznych, oraz Monika Pilarska − dyrektor American Chamber of Commerce in Poland. Patronat honorowy nad EFM objął prof. zw. dr hab. inż. Jerzy Buzek, a partnerem strategicznym wydarzenia było katowickie biuro ESK 2016.

I edycja Nagrody Godła Promocyjnego Ikona Śląska

Przez dziesięć lat, z inicjatywy tygodnika regionalnego „Goniec Górnośląski” i JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego przyznawane były nagrody Godła Promocyjnego Śląski Oskar. W tym roku zmianie uległa nazwa tego prestiżowego wyróżnienia. Zmieniono ją na prośbę Amerykańskiej Akademii Filmowej, według której Oskar powinien kojarzyć się jedynie z filmem. Tradycja promowania wybitnych osobowości świata nauki, biznesu, kultury oraz samorządów promujących Śląsk będzie kontynuowana pod zmienioną nazwą – Nagroda Godła Promocyjnego Ikona Śląska. W skład kapituły konkursu wchodzą: prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek z Uniwersytetu Śląskiego, minister Bernard Błaszczyk, prezes Katowickiej Strefy Ekonomicznej Piotr Wojaczek, prezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Katowicach Andrzej Królicki, prezes Fundacji CITTFRUŚ dr Zbigniew Widera oraz redaktor naczelny tygodnika „Goniec Górnośląski” i dyrektor kapituły Józef Swoboda. Uroczystość wręczenia 12 statuetek I edycji Nagrody Godła Promocyjnego Ikona Śląska odbyła się 20 maja w hotelu Arsenal Palace w Chorzowie. Laureatami tegorocznych wyróżnień zostali: dziekan Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego prof. UŚ dr hab. Krystyna Doktorowicz, prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach i Stowarzyszenia Studentów Uniwersytetu Śląskiego Tadeusz Donocik, redaktor naczelny „Faktów TVN” Kamil Durczok, Łukasz i Paweł Golec z „Golec uOrkiestra”, firma Arcelor Mittal Poland, Baltimpex Telecom Group, Chorzowsko-Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., Kabaret „Rak”, firma Stylehotels sp. z o.o. Fundusz Górnośląski, redaktor naczelny „Europerspektyw” Janusz Pilszak i miasto Częstochowa.

Dyskusja wokół problemu kurczących się miast

25 maja na Wydziale Nauk o Ziemi UŚ w Sosnowcu odbył się panel dyskusyjny pt. „Śląskie. Kurczące się miasta – wyzwania, plany, współdziałanie”. Było to pierwsze tego typu spotkanie, które miało na celu rozpoczęcie publicznego dyskursu na temat zjawiska kurczenia się miast w województwie śląskim. Panel prowadził dr Robert Krzysztofik, kierownik projektu Shrink Smart na Uniwersytecie Śląskim. Do dyskusji zaproszono: prezydentów i burmistrzów oraz przewodniczących rad miejskich 42 kurczących się miast województwa śląskiego, władze i samorząd województwa, parlamentarzystów, przedstawicieli kluczowych regionalnych organizacji samorządowych, ekonomicznych i społecznych oraz naukowców. Organizatorem spotkania był zespół projektu Shrink Smart na Uniwersytecie Śląskim: prof. dr hab. Jerzy Runge, dr Robert Krzysztofik – kierownik projektu w UŚ – oraz dr Iwona Kantor-Pietraga. Badacze zajmują się problemem od dwóch lat w ramach międzynarodowego zespołu badawczego, w skład którego wchodzą przedstawiciele ośmiu europejskich jednostek naukowych. Celem działania zarówno konsorcjum projektu, jak i zespołu z Uniwersytetu Śląskiego, jest znalezienie rozwiązań, które pozwoliłyby na wyhamowanie zjawiska oraz złagodzenia jego negatywnych skutków.

„Niezwykła więź Kresów Wschodnich i Zachodnich...”

26 maja 2011 r. na Wydziale Teologicznym UŚ odbyła się konferencja pt. „Niezwykła więź Kresów Wschodnich i Zachodnich. Wpływ Lwowian na rozwój nauki i kultury na Górnym Śląsku po 1945 roku” w związku z 70. rocznicą mordu dokonanego przez nazistów na profesorach lwowskich uczelni. W ten sposób przedstawiciele uczelni pragnęli uczcić pamięć lwowskich profesorów i upamiętnić tę tragedię. Organizatorami sesji byli: Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo- Wschodnich oddział w Katowicach, Uniwersytet Śląski oraz Duszpasterstwo Akademickie w Katowicach.

Szantowa Majówka z Uniwersytetem Śląskim

27 maja odbyła się Szantowa Majówka z Uniwersytetem Śląskim. W tym roku wydarzenie po raz pierwszy miało miejsce na osiedlu akademickim w Katowicach-Ligocie. Na uczestników pikniku czekały liczne atrakcje: koncert zespołów szantowych „Happy Crew” oraz „Banana Boat”, występ Studenckiego Zespołu Pieśni i Tańca „Katowice” oraz gry i zabawy przygotowane przez Akademicki Związek Sportowy UŚ i studenckie koła naukowe. Nie zabrakło również konkursów i zabaw tanecznych. Dla dzieci przygotowano kącik rysunkowy oraz plac zabaw z eurobungee i zjeżdżalnią. Pokaz walki bronią białą zapewnił Gliwicki Klub Szermierczy ALLEZ. Oprawę muzyczną imprezy zorganizowało Studenckie Studio Radiowe „Egida”.

VII Kiermasz Wydawców Katolickich na Wydziale Teologicznym

27 i 28 maja na Wydziale Teologicznym UŚ w Katowicach odbywał się VII Kiermasz Wydawców Katolickich. Wydarzenie rozpoczęło uroczyste otwarcie z udziałem patronów honorowych i medialnych, partnerów oraz wystawców. Majowe święto książki przebiegało pod hasłem „Katowicki Ogród Literacki”, wpisując się tym samym w program starań Katowic o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Kiermasz związany był także z obchodami Metropolitalnego Święta Rodziny, w ramach którego odbyło się IV Dyktando dla Rodzin. Patronat honorowy nad wydarzeniami objęli: metropolita katowicki i Wielki Kanclerz Wydziału Teologicznego UŚ abp Damian Zimoń, wojewoda śląski Zygmunt Łukaszczyk, marszałek województwa śląskiego Adam Matusiewicz, prezydent Katowic Piotr Uszok. 27 maja w auli Wydziału Teologicznego UŚ odbyło się XX Piekarskie Sympozjum Naukowe pod hasłem „Piękno życia rodzinnego. W 30. rocznicę ogłoszenia adhortacji Familiaris consortio bł. Jana Pawła II”. Integralną częścią VII Kiermaszu Wydawców Katolickich był bogaty program imprez towarzyszących. Objął on m.in.: konferencje, spotkania z pisarzami, promocje nowości wydawniczych, koncerty. Podczas tegorocznego Kiermaszu, po raz pierwszy, przyznana została nagroda „Hyacinthus Silesianus” w dwóch kategoriach. W kategorii „wydawca” otrzymało ją Wydawnictwo „W drodze” za książkę Żywot świętej Katarzyny ze Sieny Rajmunda z Kapui. W kategorii „autor” uhonorowano ks. prof. Marka Starowieyskiego za książkę Tradycje biblijne opublikowaną przez wydawnictwo „Petrus”. Na targach została zaprezentowana seria „Studia Antiquitatis Christianae. Series Nova” wydawana pod redakcją ks. prof. zw. dr. hab. Wincentego Myszora przez Księgarnię św. Jacka została uhonorowana nagrodą Feniksa na ostatnich Targach Książki Katolickiej w Warszawie.